2018-12-10 04:05


Absolvenţii de medicină care nu au promovat rezidenţiatul vor putea practica limitat

 |  19:18
Absolvenţii de medicină care nu au promovat rezidenţiatul vor putea practica limitat

Absolvenţiifacultăţilor de medicină începând cu promoţia 2005 vor primi competenţe depractică limitate, chiar dacă nu au promovat concursul de rezidenţiat, potrivitunui proiect de ordin al ministrului sănătăţii, Cseke Attila.

Proiectulde ordin sereferăla aprobarea normelor metodologice privindîncadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate şi se află, de joi,în dezbatere publică. Conform propuneriiministrului sănătăţii, medicii cucompetenţe limitate vor putea fi încadraţi în unităţi sanitare publice şiprivate, precum şi în cabinetele medicilor de familie, cu contract individualde muncă pe o perioadă determinată sau nedeterminată, după caz. Aceştia, însă,nu vor avea dreptul de a intra în relaţie contractuală directă cu casele deasigurări de sănătate, nu vor putea fi încadraţi în serviciile deambulanţă şi nici nuvor aveadrept la parafă cu cod.

Mediciicu competenţe limitate îşi vordesfăşura activitatea sub supraveghereaunui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unităţii sanitare,respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.

Printreactivităţile pe care le va puteadesfăşura un absolvent cu competenţe limitate, angajat într-o unitate sanitară,se numără: examinarea şi triajul pacienţilor, întocmirea şi completarea fişeide observaţie la internare; informarea pacientului cu privire laparticularităţile bolii şi terapia recomandată, respectând indicaţiilemedicului supraveghetor; însoţirea pacientului la investigaţiile prescrise şiinformarea acestuia asupra procedurilor respective şi necesitatea efectuăriiacestora;urmărirea evoluţiei pacienţilor aflaţi la tratament; aducerea lacunoştinţa medicului supraveghetor a evoluţiei curente a pacienţiloraflaţi la tratament. Potrivit ministrului sănătăţii,350 de absolvenţi demedicină nu au reuşit să promoveze concursul de rezidenţiat de anul trecut, iarîn ultimiicinci ani au fost aproximativ 1.000 de tineri în aceastăsituaţie.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-11-17
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...