2019-01-22 18:55


Alertă pentru natură. Comisia Europeană atrage atenţia asupra speciilor şi habitatelor protejate

 |  21:01
Alertă pentru natură. Comisia Europeană atrage atenţia asupra speciilor şi habitatelor protejate

Jumătate dintre speciile de păsări sălbatice şi numai 23% dintre speciile de animale şi floră şi 16% din habitatele sălbatice din ţările UE au fost evaluate de către Comisia Europeană ca având o stare favorabilă. Datele au fost publicate ca parte a celui mai cuprinzător studiu privind starea naturii la nivel european - „State of nature in the EU” (mai 2015) şi se referă la perioada 2007-2012.

O dată la fiecare 6 ani, Comisia Europeană centralizează şi analizează datele trimise de statele membre privind situaţia în care se află speciile şi habitatele protejate sub directivele pentru conservarea naturii în UE, Directivele Natura 2000 (Directiva Păsări şi Directiva Habitate). Pentru studiul actual, au fost centralizate 17.000 de seturi de date pe specii individuale şi habitate de interes european din 27 de state membre. Aceşti indicatori au fost utilizaţi pentru a evalua starea a 450 de păsări sălbatice, 230 tipuri de habitate şi peste 1.200 de alte specii sălbatice. Per total, evaluarea arată faptul că, în continuare, biodiversitatea îşi pierde din valori şi că în unele cazuri natura se află într-o stare îngrijorătoare, însă acolo unde se implementează măsuri de conservare în baza legislaţiei şi a priorităţilor de conservare, mediul natural se poate reface.

„State of nature in the EU”

În ce priveşte păsările (protejate prin Directiva Păsări), 52% dintre specii sunt într-o stare bună, 17% sunt ameninţate şi 16% sunt în scădere sau au dispărut. Între aceste specii vulnerabile sau dispărute se află ciocârlia, sitarul de mal sau becatina mare.

În ce priveşte speciile de faună şi floră (protejate prin Directiva Habitate), 23% au un statut favorabil – restul de 42 şi 18% au un statut nefavorabil-necorespunzător şi, respectiv, nefavorabil-grav. Cele mai afectate specii sunt peştii şi mamiferele.

În ce priveşte habitatele (protejate prin Directiva Habitate), raportul arată o imagine alarmantă: 47% au statut nefavorabil-necorespunzător, iar 30% au statut nefavorabil-grav – numai 16% dintre zonele sălbatice sau semi-naturale sunt într-o stare bună. Dintre cele cu statut negativ, cele mai afectate sunt zonele de dune, zonele costiere, păşunile,  zonele umede (inclusiv râurile şi lacurile) şi pădurile. Principalele surse de presiune asupra acestora sunt intensificarea agriculturii (schimbarea metodelor de producţie înspre cele industriale, supra-păşunatul, pesticidele şi fertilizanţii chimici) şi modificarea de către oameni a condiţiilor hidro-morfologice (modificările la nivelul corpurilor de apă – ex. regularizările, desecările, extragerea în exces a sedimentelor, întreruperea conectivităţii între habitate – prin îndiguiri, instalarea de microhidrocentrale, eliminarea vegetaţiei din lungul râurilor). Supra-exploatarea şi poluarea sunt şi ele între problemele serioase, mai ales când vine vorba de habitatele marine.

România, excepţia pozitivă

Situaţia din România este mult mai bună în comparaţie cu media europeană privind starea habitatelor: România este dată ca excepţie pozitivă alături de Cipru, Malta, Estonia şi Slovenia întrucât circa 60% dintre fişele de evaluare a habitatelor arată o stare favorabilă a naturii (cca. 25% arată o stare nefavorabilă-necorespunzătoare şi cca. 10% - nefavorabilă-gravă). În coada clasamentului se află Marea Britanie, Danemarca şi Olanda care au raportat sub 10% habitate în stare favorabilă. De menţionat este faptul că Olanda şi Marea Britanie sunt cele două ţări care se opun vehement celor două directive şi insistă pentru schimbarea legislaţiei.

În ciuda faptului că avem o proporţie foarte mare de habitate în stare bună, speciile de floră şi faună sunt în majoritatea cazurilor (cca. 60%) într-o stare nefavorabilă-necorepunzătoare (numai cca. 20% sunt într-o stare favorabilă). Acest lucru ne plasează în acest clasament pe ultimele locuri, alături de Austria şi Luxemburg, Belgia şi Portugalia. Ţările cu evaluările cele mai bune în privinţa speciilor sunt Cipru, Estonia şi Bulgaria.

Rolul Directivelor Natura 2000

Directivele Natura 2000  - Păsări şi Habitate - sunt în vigoare din 1979, respectiv 1992 şi sunt recunoscute ca unele dintre cele mai solide şi inovatoare legi din lume pentru protejarea animalelor, vegetaţiei sălbatice şi habitatelor naturale. Graţie acestor două legi, Europa are acum cea mai mare reţea de arii naturale protejate din lume - Natura 2000, care acoperă aproape o cincime din suprafaţa terestră şi 4% din suprafaţa marină a continentului. Caracteristica inovatoare a acestui cadru legal este că permite dezvoltarea socio-economică în arealul siturilor protejate, atât timp cât nu conduce la degradarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor pentru care zonele au obţinut statutul Natura 2000. Acest cadru recunoaşte că omul reprezintă o parte a naturii şi consideră că soluţia optimă o constituie cooperarea dintre om şi natură. Numeroase situri Natura 2000 sunt valoroase tocmai datorită modului în care terenurile au fost administrate de-a lungul timpului, de pildă prin practici agricole şi forestiere tradiţionale, ceea ce a ajutat la formarea peisajelor rurale şi la întreţinerea diversităţii biologice.

În România există 531 de situri Natura 2000 acoperind circa 23% din suprafaţa ţării. Deşi legislaţia naţională care transpune Directivele Natura 2000 în România este departe de a oferi o protecţie completă, iar problemele de implementare sunt constatate frecvent, o slăbire a acestor acte normative ar conduce la o situaţie mai gravă decât cea curentă, lipsind autorităţile de mediu şi organizaţiile nonguvernamentale de aceste instrumente importante pentru conservarea ultimelor colţuri de sălbăticie ale ţării noastre.

Petiţie

În cazul în care Directivele Natura 2000 sunt deschise spre revizuire, România va avea probabil cel mai mult de pierdut din punct de vedere al diversităţii naturale şi al zonelor sălbatice (precum pădurile virgine, defilee, râuri sau pajişti naturale). Pentru a împiedica acest lucru, cetăţenii sunt chemaţi să utilizeze petiţia din campania „Alertă pentru natură”, disponibilă pe www.romania.panda.org/campanii/alertapentrunatura/.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-05-26

GALERIE MEDIA

Speciile şi habitatele protejate, analizate de Comisia Europeană

TAGURI: alerta, natura, comisia, europeana, specii, habitate, protejate, atentie
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri

loading...