2017-01-23 10:37


Chiriaşul, despăgubit de proprietar

 |  21:00
Chiriaşul, despăgubit de proprietar

Intrarea în vigoare a noului Cod civil aduce schimbări în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile chiriaşului. În mod oficial, acesta poate cere proprietarului să rezolve reparaţiile locative. De asemenea, trebuie specificat faptul că încheierea unei asigurări revine exclusiv în sarcina proprietarului.

Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a Codului civil în urmă cu două luni. În prezent, închirierea unui spaţiu nu se poate face pe mai mult de 49 de ani, indiferent dacă a fost semnat pe un termen mai lung. În cazul în care aţi semnat un contract de închiriere şi nu este specificată o dată, perioada se consideră a fi de un an.

Cine plăteşte reparaţiile

În noul Cod civil se precizează că proprietarul este cel obligat să facă toate reparaţiile pentru a menţine bunul respectiv în stare corespunzătoare. Însă, conform avocatnet.ro, reparaţiile locative din a căror necesitate rezultă folosinţa obişnuită revin în sarcina chiriaşului. Dacă, după semnarea contractului, apar bunuri care trebuie reparate de proprietar, lucrările pot fi efectuate de chiriaş, însă acesta are dreptul să îi ceară proprietarului să achite datoria şi chiar să solicite dobândă în cazul în care rezolvarea problemei întârzie.

De asemenea, proprietarul este răspunzător pentru orice ar împiedica chiriaşul să se folosească de locuinţă, astfel că acesta poate cere o reducere proporţională a chiriei. Mai mult, poate cere chiar şi despăgubiri dacă situaţia respectivă îi punea în pericol sănătatea sau chiar integritatea. În schimb, trebuie precizat că proprietarul nu va răspunde în cazul unor nereguli care la data semnării contractului nu existau. În cazul persoanelor care locuiesc împreună cu chiriaşul, proprietarul nu poate emite pretenţii decât în cazul unei clauze stipulate în acest sens. Acestea vor răspunde însă solidar cu chiriaşul la obligaţiile contractuale.

Obligaţii

Pe lângă faptul că este obligat să plătească la termenul stabilit chiria, dar şi cheltuielile de întreţinere (iluminare, încălzire), chiriaşul este obligat şi la alte cheltuieli pe care legea le stabileşte. Dacă destinaţia iniţială a locuinţei este schimbată, atunci proprietarul poate solicita despăgubiri. La un interval de timp acceptabil, proprietarului trebuie să i se permită accesul în imobil sau locuinţă pentru examinare.

Rezilierea unilaterală

Dacă una dintre părţi nu şi-a îndeplinit îndatoririle, atunci cealaltă are dreptul de a rezilia contractul. Pentru a denunţa unilateral, locatarul are un termen de preaviz de 60 de zile, în timp ce, dacă chiriaşul a decedat, contractul expiră în 30 de zile. Descendenţii acestuia au însă dreptul pentru prelungirea înţelegerii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639269-03-24

TAGURI: contracte, chirias, drepturi, obligatii, proprietar, apartamenteComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image