2017-01-17 00:06

SOCIAL


Clasa pregătitoare, la şcoală sau la grădiniţă

 |  11:39
Clasa pregătitoare, la şcoală sau la grădiniţă

Clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat, dar poate funcţiona şi în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar - grădiniţe - care sunt structuri ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat.

Conform Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013, publicate pe site-ul MECTS, procesul de reducere a numărului claselor cu predare simultană va continua prin asigurarea transportului elevilor cu microbuzele şcolare. Actul MECTS prevede că unităţile de învăţământ de nivel liceal cu un procent de promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat 2011 vor proiecta pentru clasa a IX-a, zi, un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă. Vor face excepţie însă unităţile de învăţământ liceal unice la nivel de localitate, precum şi unităţile de învăţământ de nivel liceal care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a.

Metodologia mai precizează că în anul şcolar 2012-2013 nu se vor organiza clase a IX-a cu frecvenţă (zi/seral) în cadrul seminariilor teologice monahale, iar începând cu anul şcolar 2012-2013 la filiera vocaţională, profilul pedagogic, nu se vor face propuneri pentru clasa a IX-a calificarea profesională învăţători-educatoare.

« Începând cu anul şcolar 2012-2013, la filiera vocaţională, profilul pedagogic, se pot organiza clase pentru specializările: educator-puericultor, mediator şcolar, instructor de educaţie extraşcolară, bibliotecar studii medii, documentarist, pedagog şcolar », se arată în metodologie.

Acelaşi act al MECTS subliniază că până la data de 27 decembrie 2011 inspectoratele şcolare au obligaţia de a solicita, în vederea emiterii avizului conform, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv consiliilor locale şi primarilor, proiectul privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza lor teritorială pentru anul şcolar 2012-2013, în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639269-04-16

TAGURI: clasa-pregatitoare, ministerul-educatiei, metodologie, elevi, scolari, plan, scolarizare, gradinitaComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image