2017-01-22 18:27


Clasificarea universităţilor, la mâna agenţiilor lui Funeriu. Asociaţia Universităţilor Europene rupe contractul cu MECTS, din cauza banilor

 |  17:50
Clasificarea universităţilor, la mâna agenţiilor lui Funeriu. Asociaţia Universităţilor Europene rupe contractul cu MECTS, din cauza banilor
După ce le-au aprobat programele de doctorat şi demaster, agenţiile naţionale împuternicite de Ministerul Educaţiei le-ar putearidica acest drept universităţilor. În ciuda afirmaţiilor oficialilorMinisterului Educaţiei, universităţile din România ar putea fi clasificate totde agenţiile din ţară. Aceasta după ce, potrivit surselor din cadrul MECTS,organizaţia nonguvernamentală desemnată pentru a analiza activitateainstituţiilor de învăţământ superior s-ar fi retras din proiect. Motivulprincipal ar putea fi lipsa banilor, potrivit conducerii asociaţiei EDU CER.Reprezentanţii MECST nu au oferit, până acum, un punct de vedere oficialreferitor la posibila retragere din proiect a organizaţiei din afara ţării.Cert este că Ordonanţa Guvernamentală necesară pentru punerea în aplicare aproiectului, conform Legii Educaţiei, întârzie să apară. Clasificareauniversităţilor din România, proiect cu care ministrul educaţiei, Daniel PetruFuneriu, s-a tot lăudat, pare să fi intrat în impas. Potrivit surselor dincadrul MECTS, (EUA – Asociaţia Universităţilor Europene),care trebuia să se ocupe de prima fază a clasificării instituţiilor deînvăţământ superior, s-ar fi retras din proiect. Mai mult, într-un documentoficial (Global University Rankings and Their Impact), EUA menţionează că nuare competenţa de a clasifica universităţile. Conducerea Asociaţiei EDU CERsusţine, de asemenea, că proiectul ministrului Funeriu pare să fi „amorţit”. “Clasificarea universităţilor văd că se amână. Nuştiu de ce. Nu a apărut nici hotărârea de guvern în virtutea căreia să se facăaceastă clasificare. Au apărut doar două ordine de ministru, prin care artrebui să se adune datele primare din universităţi. Ştiu că după ce au foststrânse datele au şi făcut un control. Au fost trimişi pe teren câte doi–treispecialişti din CNATDCU (n.r. ConsiliulNaţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare) şidin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, ca să verifice. S-a făcut şiaceastă verificare, acum datele au fost adunate şi să vedem ce se întâmplă”, ne-a declaratpreşedintele EDU CER, Ştefan Vlaston. Acesta avertizează, la rândul său, că EUAs-ar fi retras din proiectul Ministerului Educaţiei, iar principalul argumentar putea fi lipsa banilor. “Problema ecă Legea Educaţiei Naţionale spune că prima evaluare trebuie făcută de străini,de agenţii străine, nu de agenţii româneşti. Ori, acest lucru rămâne de văzutdacă se va întâmpla, mai ales că, din informaţiile mele EUA (n.r. - Asociaţia Universităţilor Europene) s-a camretras din procesul acesta, deşi, iniţial, semnase o convenţie cu ministerul.Noi am pus problema de bani. Am spus că dacă le dăm bani, atunci trebuie o licitaţie. Era vorba demilioane de euro. Până la urmă, am înţeles din replica ministrului că e gratis.Ăia, probabil că s-au gândit că… frate, frate… dar chiar pe gratis nu putemlucra. Ceva se întâmplă. Datele transmise de universităţi au fost verificate deagenţii specializate din ţară”, ne-a mai explicat Vlaston. EDUCER consideră că publicarea clasificării universităţilor înainte de examenelede admitere ar fi fost benefică pentru viitorii studenţi. “Mie îmi pare rău că nu a apărut această clasificare,deoarece era un bun mod de orientare a candidaţilor la studenţie, care aînceput în această perioadă. Această clasificare are şi o ierarhizare în ea,pentru că împărţea universităţile pe categorii: cele mai bune, de categorieA, care aveau dreptul să facă şi doctorate şi masterate; altele de nivel B şi altelenumai cu licenţă, nivel C. E un mistercâte universităţi vor mai organiza mastere. După mine, un procent apropiat derealitate ar fi 20%, universităţi care au dreptul şi la doctorate şi lamasterate şi la cercetare, 30% cele medii, care fac cercetare şi masterate,fără doctorate, şi 50%, restul, cele doar cu licenţă”, ne-a mai declaratpreşedintele EDU CER, Ştefan Vlaston. Contactaţitelefonic de redacţia noastră, reprezentanţii MECTS nu au oferit, până laîncheierea ediţiei, un punct de vedere oficial referitor la posibila retragerea EUA din proiectul clasificării universităţilor. Totuşi,cu toate că ministrul Funeriu s-a lăudat că universităţile vor fi clasificatede o agenţie din afara ţării, MECTS pare să se lege de un “sau” din LegeaEducaţiei Naţionale, iar instituţiile de învăţământ superior ar putea, înrealitate, să fie “reclasificate” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii înÎnvăţământul Superior (ARACIS). “Acreditarea unuiprogram de studii universitare de licenţă şi stabilirea numărului maxim destudenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora li se poateacorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urmaevaluării externe realizată de către ARACIS sau de către o altă agenţie deasigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în RegistrulEuropean pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Studiileuniversitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şimaximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, şi sefinalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC”,se menţionează în articolul 150 din Legea 1/2011.

Surse din cadrul Ministerului Educaţiei au declarat însăpentru ziarul “Puterea” că reprezentantul EUA Lesley Wilson, care se ocupă deproiectul reclasificării instituţiilor de învăţământ superior din România, vaveni cu precizări la începutul săptămânii viitoare. Teoretic, atunci ar trebuifăcută publică şi ierarhizarea universităţilor.

Ziarul “Puterea” a arătat, după ce MinisterulEducaţiei a anunţat proiectul de clasificare a universităţilor, că EUA nu arecompetenţa de a verifica activitatea instituţiilor de învăţământ superior,deoarece nu are statut de agenţie, ci de organizaţie nonguvernamentală.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-02-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image