2017-01-21 10:34

SOCIAL


Colecta naţională pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului începe după Paşti

 |  17:11
Colecta naţională pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului începe după Paşti

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române aaprobat procedura de colectă naţională pentru continuarea lucrărilor deconstruire a Catedralei Mântuirii Neamului, în cadrul unităţilor de cult dincuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române. Colecta, care are ca scopsuplimentarea fondurilor disponibile pentru materializarea proiectului estimatla 400 de milioane de euro, va începe după Sărbătoarea Sfintelor Paşti (24aprilie 2011). "Legea Catedralei (261/2005) prevede că «fonduriledestinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vorfi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către GuvernulRomâniei, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie prin bugetulMinisterului Culturii şi Cultelor, precum şi de către autorităţileadministraţiei publice locale» (art. I, alin. 2). Ca atare, potrivitprevederilor legale în vigoare, Guvernul României a acordat recent PatriarhieiRomâne un sprijin financiar în valoare de 10 milioane lei pentru lucrările laCatedrala Mântuirii Neamului pe anul 2011. Această sumă reprezintă doar 5% dinsuma de 200.000.000 lei aferentă lucrărilor de execuţie pe anul 2011. Banii dinacest sprijin guvernamental provin şi din impozitele plătite statului român decătre credincioşii români ortodocşi, care reprezintă majoritatea poporuluiromân (87%). Impozitul şi contribuţiile aferente salariilor, TVA etc. care vorfi plătite de către Patriarhia Română Statului Român din suma de 200.000.000lei se estimează a fi de aproximativ 60.000.000 lei, în anul 2011", spunreprezentanţii Patriarhiei, citaţi de NewsIn. Pentru informarea credincioşilorasupra colectei naţionale pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, înfiecare lăcaş de cult ortodox va fi afişat un anunţ care va cuprinde imagineaCatedralei Mântuirii Neamului, anunţul emiterii unei chitanţe indiferent desumă, modelul de chitanţă şi conturile bancare în care se pot face directdonaţii prin virament de către persoanele fizice sau juridice. Donaţiile pentruCatedrala Mântuirii Neamului vor putea fi făcute la parohii, mănăstiri şischituri doar clericilor angajaţi la respectivele unităţi de cult. Donatoriivor primi pentru suma donată o chitanţă personalizată din chitanţierele puse ladispoziţie de către Patriarhia Română prin intermediul centrelor eparhiale,corespunzător numărului unităţilor de cult din subordine. Fiecare eparhie vatransmite apoi, prin intermediul protopopiatelor din jursdicţie,carnetele-chitanţier către fiecare parohie şi mănăstire. În fiecare lună,protopopiatele vor centraliza electronic, în baza unor procese verbale, chitanţeleeliberate de unităţile de cult din teritoriu pe care le vor trimite, împreunăcu sumele aferente, către centrele eparhiale. La rândul lor, eparhiile vorcentraliza electronic procesele verbale cu chitanţele de la toate unităţile decult aflate în jurisdicţie, iar sumele aferente vor fi transferate prinvirament direct în conturile bancare ale Patriarhiei Române, aferenteCatedralei Mântuirii Neamului. Predarea centralizării către Patriarhia Românăse va face împreună cu ordinul de plată bancar.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-06-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image