2017-01-18 14:42

SOCIAL


Cseke Attila: “Spitalele private care vor bani publici intră în proces de clasificare”

 |  17:06
Cseke Attila: “Spitalele private care vor bani publici intră în proces de clasificare”

Ministerul Sănătăţii va demara, săptămâna viitoare,procesul de evaluare a spitalelor private care vor să aibă contract cu casa deasigurări de sănătate, în scopul clasificării, până acum fiind mai multe cereriîn acest sens, a declarat, vineri, ministrul Cseke Attila, citat de Mediafax.tSpele private care vor bani Conform legislaţieiîn vigoare, până la 1 iunie, data intrării în vigoare a noului contract-cadru,toate unităţile sanitare de stat, dar şi private care vor să primescă banipublici trebuie clasificate, în funcţie de competenţă, într-una din cele cincicategorii de clasificare. "Am primit deja cereri în acest sens. Criteriilede evaluare sunt aceleşi pentru spitalele publice şi private. Totodată,termenul-limită este acelaşi", a mai spus ministrul sănătăţii.

Cerereaunităţilor sanitare trebuia însoţită de o fişă de autoevaluare de a căreicorectitudine şi realitate a datelor înscrise răspunde managerul unităţiisolicitante. Pe baza documentelor transmise de către unităţile sanitareprivate, Ministerul Sănătăţii va aproba categoria în care spitalul va ficlasificat. "Clasificarea spitalelor va avea un rolesenţial în elaborarea propunerilor de modelare a finanţării spitalelor, peniveluri de competenţă şi performanţă. O unitate sanitară cu un grad inferiorpoate face cerere pentru trecerea într-o categorie superioară dacă aîmbunătăţit activitatea şi a obţinut performanţe", a mai spus ministrul. Ela precizat că acest proces de clasificare este în dinamică, în timp putând fiaduse modificări în funcţie de rezultatele activităţii spitalelor, deperformanţe şi de comasări.

Până joi,80 la sută dintre spitalele publice au fost clasificate. Ministerul Sănătăţii apropus clasificarea spitalelor în cinci categorii. Spitalele de categoria V, cunivel de competenţă limitat, sunt cele care asigură servicii medicale pentruîngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitatesau servicii paliative.

Spitalelede categoria IV, cu nivel de competenţă bazal, sunt cele care deservescpopulaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cugrad mic de complexitate.

Spitalelede categoria III, cu nivel de competenţă mediu, sunt unităţile care deservescpopulaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi au sediul şi,doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu decomplexitate.

Spitalelede categoria II (cu subcategoria II M pentru unităţile monoprofil), cu nivel decompetenţă înalt, sunt cele care deservesc populaţia judeţului din aria loradministrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt dedotare şi încadrare resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilormedicale cu grad mare de complexitate.

Spitalele de categoria I (cu subcategoria I Mpentru unităţile monoprofil): nivel de competenţă foarte înalt, sunt cele careasigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţia judeţului dinaria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, cu cel mai înaltnivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizareaserviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-01-06Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image