2017-01-17 13:07

SOCIAL


Dezastru la bacalaureat. Cea mai slabă promovabilitate din istorie – sub 50%

 |  17:04
Dezastru la bacalaureat. Cea mai slabă promovabilitate din istorie – sub 50%

Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu, poate striga „Ura, am învins!”.Promovabilitatea la bacalaureat, potrivit unei centralizări parţiale, este desub 50% la nivelul ţării. Acesta este cel mai slab grad de promovabilitate înregistratîn ultimii ani la bacalaureat.

Arad - licee cu unsingur candidat promovat

Sesiunea devară a bacalaureatului a adus cele mai slabe rezultate din istorie în judeţulArad, cu o promovabilitate de doar 36,43%, înainte de contestaţii, comparativcu 86,38% în iulie 2010, în acest an existând licee cu un singur candidatpromovat. Conducerea ISJ Arad afirmă că acestrezultat este cel mai slab înregistrat vreodată în judeţ, informează Mediafax. Pe de altă parte, în judeţ au existatlicee în care un singur candidat a fost declarat promovat în această sesiune abacalaureatului. În iulie 2010,promovabilitatea în judeţ era de 86,38% după contestaţii.

Argeş – patru şcoli pezero

Promovabilitateala examenul de bacalaureat este de 35% în judeţul Argeş, iar la patru unităţide învăţământ nici un candidat nu a obţinut medii de trecere.

Potrivit inspectorului şcolar general, profesor GabrielBratu, din cele 43 de unităţi de învăţământ din judeţ, 25 înregistreazăpromovabilitate sub 10%. „Unităţile de învăţământ undes-a înregistrat promovabilitate zero sunt Grupul Şcolar din oraşul Ştefăneşti,unde s-au prezentat 77 de elevi la bacalaureat, toţi fiind respinşi, GrupulŞcolar Stâlpeni, cu 107 elevi respinşi, Grupul Şcolar Agricol din oraşulCosteşti, cu 110 elevi respinşi, şi Liceul Tehnic de Protecţie a Mediului dinPiteşti, o unitate de învăţământ particulară unde s-au prezentat 21 deabsolvenţi, toţi fiind respinşi. La Grupul Şcolar Ştefăneşti nu este o surprizăîn condiţiile în care anul trecut a avut promovabilitate la bacalaureat 0,9%,iar acum are zero”, a declarat profesor Gabriel Bratu, citat de Mediafax. În2010, promovabilitatea în jdeţul Argeş la examenul de bacalaureat a fost de61,6%.

Bistriţa-Năsăud - nici jumătate nu au luat examenul

Doar 44,19% dintreelevii din Bistriţa-Năsăud care au susţinut bacalaureatul în sesiuneaiunie-iulie au reuşit să promoveze examenul, potrivit informaţiilor date publicităţii, duminică, de InspectoratulŞcolar Judeţean (ISJ). În Bistriţa-Năsăud, la sesiunea actuală a examenului debacalaureat au participat 3.567 de elevi, patru dintre ei fiind eliminaţipentru fraude cu fiţuici şi telefoane mobile.

Cluj – 54% au luat Bacul

Promovabilitateala examenul de bacalaureat, în sesiunea din iunie-iulie 2011, este de 54,07 %în judeţul Cluj, procent mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă aanului trecut. „În urma centralizăriidatelor, procentul de promovabilitate rezultat la nivelul judeţului Cluj estede 54,07. În sesiunea similară din anul şcolar precedent, procentul depromovabilitate a fost de 65”, se arată într-un comunicat de presă transmis,duminică, de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj. La această sesiune de bacalaureat, înjudeţul Cluj au participat 6.200 de elevi, cinci dintre ei fiind eliminaţi.

Dâmboviţa – catastrofă la „tehnice”

În judeţul Dâmboviţa, potrivitinformaţiilor care ne-au fost oferite, până la încheierea ediţiei, de surse dincadrul inspectoratului şcolar, promovabilitatea la examenul de Bacalaureat estede 40-50%. Liceele cu cele mai slabe rezultate au fost cele industriale.Astfel, la Liceul Tehnic de Construcţii, nr. 5, din Târgovişte, din 250 decadidaţi, doar 4 au reuşit să obţină note de trecere. La Liceul Tehnic dinMoreni, doar 10 absolvenţi de liceu au reuşit să promoveze Bacul, în timp ce laLiceul Tehnic Găeşti au obţinut note de trecere doar 6 candidaţi.

Liceele mari din municipiulTârgovişte au obţinut cele mai bune performanţe, dar nu au mai avutpromovabilitate de 100% ca în anii anteriori.

Harghita stă ceva mai bine

Procentul depromovabilitate a examenului de bacalaureat înregistrat în judeţul Harghita,înainte de depunerea contestaţiilor, este de 64,03, faţă de 72,08 cât era anultrecut. La sesiunea de vară a examenului de bacalaureat dinjudeţul Harghita s-au înscris 3.484 de candidaţi şi s-au prezentat 3.434. Un număr de 2.199 de absolvenţi dintrecei prezentaţi au promovat examenul, 1.233 au fost respinşi, iar 50 nu s-auprezentat. Doi candidaţi au fosteliminaţi după ce au fost prinşi copiind.

Hunedoara – sub 40% au promovat

Promovabilitatea înregistratăla examenul de bacalaureat din judeţul Hunedoara, înainte de contestaţii, estede 38,36%, mai puţin de jumătate faţă de procentul înregistrat în anul 2010,când 85% dintre cei care au susţinut bacalaureatul au promovat examenul. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Hunedoara au anunţat,duminică, faptul că 1.939 dintre cei 5.056 de absolvenţi de liceu prezenţi laexamenul de bacalaureat au promovat.

Mehedinţi – nici un 10

Peste 70% dintre elevii care au susţinut examenul debacalaureat în judeţul Mehedinţi nu au reuşit să promoveze, iar la două liceenici un candidat nu a obţinut medii de trecere. Din cei3.160 de elevi care au susţinut examenul, doar 869 au reuşit să ia note între 6şi 9,99 şi să promoveze, neexistând însă nici un elev care să obţină nota 10.Cele mai bune rezultate le-a obţinut Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica”,promovabilitatea fiind 97,39%.

Vaslui - 43% au luat note de trecere

Promovabilitateala examenul de bacalaureat din judeţul Vaslui este de 43,27%, cu 17% mai micăfaţă de sesiunea din vara anului trecut, conform rezultatelor, înainte decontestaţii, publicate, duminică, de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Promovabilitate scăzută s-a înregistrat la Grupul Şcolar de Arte şi MeseriiBârlad, Grupul Şcolar Agricol Zorleni, Grupul Şcolar „Nicolae Iorga” din Negreşti,iar cea mai mare promovabilitate a fost înregistrată la Colegiul Naţional „GheorgheRoşca Codreanu” din Bârlad – 97%. 17elevi au fost eliminaţi în timpul probelor scrise. În judeţul Vaslui nu au fostmontate camere de filmat în sălile de examen, ne-au declarat reprezentanţii inspectoratuluişcolar.

Contestaţiile, ultimasperanţă

Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute au putut depunecontestaţii ieri, iar soluţionarea acestora se va realiza în perioada 5-7iulie. Afişarea rezultatelor finale are ca termen-limită data de 8 iulie.Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului debacalaureat se va face între 11 şi 15 august, iar evaluarea competenţelorlingvistice de comunicare orală la limba română va avea loc în zilele de 22 şi23 august. Între 22 şi 24 august vor fi evaluate competenţele de comunicare lalimba maternă, în zilele de 23 şi 24 august - la limba de circulaţieinternaţională, iar în zilele de 25 şi 26 august - evaluarea competenţelordigitale. Probele scrise vor începe în data de 29 august cu cea de limba şiliteratura română, care va fi urmată, în 30 august, de cea la limba maternă şiîn 31 august, de proba obligatorie a profilului. În data de 2 septembrie vaavea loc proba la alegere a profilului şi a specializării. Afişarearezultatelor se va face în 4 septembrie până la ora 16.00 şi tot în aceeaşi zivor putea fi depuse contestaţiile. Rezultatele finale vor fi afişate în data de7 septembrie.

Un număr de 661 de candidaţi au fost eliminaţi de laprobele de bacalaureat şi nu vor mai putea susţine examenul în următoarele douăsesiuni.

Perle de la Bac: “Amândouă sexele dispun de mameloni, darfemeia îi are diferiţi, pentru a alăpta

Asemănarea dintresistemul reproducător bărbătesc şi femeiesc: nu se potreproduce una fără cealaltă; deosebiri:produsul reproducerii rămâne în sistemul reproducător femeiesc”. “Amândouă sexele dispun de mameloni, darfemeia îi are diferiţi, pentru a alăpta- sunt doar oparte dintre “perlele” de la proba de Biologie de la examenul de bacalaureat.Nici candidaţii de la Geografie nu s-au lăsat mai prejos. Din tezele unorabsolvenţi de liceu aflăm că “Diferenţa dintre Europa Mediteraneană şi restul Europei este că EuropaMediteraneană se află în Mediteranaşi că Grecia este înconjurată de Marea Mediterană”.

Dacă bacalaureatul din acest an a avut un grad depromovabilitate foarte scăzut, “perlele” produse de candidaţi aufost cu adevărat spectaculoase. După deja celebrele “perle” de la limba şi literatura română, mulţi absolvenţi de liceu au compusadevărate “capodopere” şi la ultima probă scrisă, cea la alegere. Ziarul “Puterea” vă prezintă cele mai “sclipitoare perle” de la ultima probă a Bacului.

Din câteva teze de la Geografie, de la un centru deevaluare din apropierea Bucureştiului, aflăm spre exemplu că “diferenţa dintre Europa Mediteraneană şi restul Europeieste că Europa Mediteraneană se află în Mediterana”. Un alt candidat susţine că “Marea Mediterană este importantă pentru turişti pentru căare peşti şi delfini”. În mai multe teze dela proba de Geografie se notează că Barcelona sau “Barselona” “este capitala Spaniei”. Pentru alţi candidaţi, “Grecia este înconjurată de Marea Mediterană”.

Şi în ceea ce priveşte geografia României mulţiabsolvenţi au “dat-o în bară”. Astfel, dintr-o teză aflăm că “Ilfov este capitala judeţului Dâmboviţa”.

Femeilepot să facă copii, bărbaţii nu pot

La proba scrisă de Biologie, candidaţilor li s-a cerut(pentru cei care au ales materia de clasa a XI-a şi cea de clasa a XII-a - Anatomiaşi fiziologia omului, genetică şi evoliţionism), la punctul III, să comparesistemul reproducător feminin cu cel masculin. De asemenea, candidaţii trebuiausă construiască “enunţuri afirmative folosind informaţiidespre: sarcină, naştere, adenom de prostată”. La acest subiect, numeroşi candidaţi şi-au demonstrat “creativitatea”. “Femeilepot să facă copii, bărbaţii nu pot”, se noteazăîntr-una dintre tezele de la un centru de corectare din judeţul Dâmboviţa. Unalt candidat consideră că “Sarcina este dezvoltarea produsuluireproducerii şi se efectuează pe parcursul vieţii intrauterine”. Un alt absolvent de liceu formulează o concluzie foarte“interesantă”: “Femeia poate da naştere şi poate alăpta, în timp cebărbatul nu”.

Un absolvent de 12 clase notează că “Naşterea este produsul reproducerii”, în timp ce, din altă teză, aflăm că “Sarcina şi naştereadurează până la 9 luni”. Un alt absolvent de liceu ne oferă o informaţie“foarte utilă”: “Sarcina şi naştereapot cauza boli”.

Din tezele altor absolvenţi de liceu aflăm că bărbaţiişi femeile au multe lucruri în comun. De exemplu, un candidatla Bac notează că “Sistemul reproducător bărbătesc şi sistemul reproducătorfemeiesc formează un trunchi comun în reproducerea umană”, în timp ce un altul menţionează:“Asemănarea dintre sistemul reproducător bărbătesc şi femeiesc: nu se potreproduce una fără cealaltă; deosebiri: produsul reproducerii rămâne însistemul reproducătror femeiesc”. Un alt absolvent de 12 clase atrage atenţiacă “Amândouă sexele dispun de mameloni, darfemeia îi are diferiţi, pentru a alăpta”.

“Sarcina şi naşterea sunt purtate de o singurăpersoană, de sex feminin”, notează un alt candidat. Nu de aceeaşi părere esteşi cel care scrie că: “Sarcina şi naşterea sunt consecinţele unuicontact sexual dintre două persoane de sexe diferite”. Concluzia este formulată de un alt candidat care notează că “Sistemulreproducător femeiesc este alcătuit din ovule”.

“Perle” de top:

“Asemănarea dintre sistemul reproducător bărbătesc şi femeiesc: nu se pot reproduce una fără cealaltă; deosebiri: produsul reproducerii rămâne în sistemul reproducătror femeiesc”; “Amândouă sexele dispun de mameloni, dar femeia îi are diferiţi, pentru a alăpta”; “Sistemul reproducător bărbătesc şi sistemul reproducător femeiesc formează un trunchi comun în reproducerea umană”; “Diferenţa dintre Europa Mediteraneană şi restul Europei este că Europa Mediteraneană se află în Mediterana”; “Grecia este înconjurată de Marea Mediterană”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639252-10-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image