2019-02-20 20:27


Din ianuarie 2011, refacerea vechimii în muncă se va putea realiza numai în instanţă

 |  15:42
Din ianuarie 2011, refacerea vechimii în muncă se va putea realiza numai în instanţă

Angajatorii şi ITM-urile vor restituicarnetele de muncă titularilor până la sfârşitul lunii iunie 2011, iarrefacerea vechimii în muncă se va face doar în instanţă, după intrarea învigoare, la 1 ianuarie, a registrului de evidenţă a salariaţilor, potrivitreprezentanţilor Inspecţiei Muncii, citaţi de Mediafax.

Începând de anul viitor, dispoziţiile Decretului 92/1976privind carnetul de muncă se abrogă şi odată cu intrarea în vigoare a noilordispoziţii legale, carnetele de muncă vor dispărea, iar evidenţa muncii se varealiza electronic, prin registrul general de evidenţă a salariaţilor. Astfel,angajatorii carepăstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în modeşalonat, până la data de 30 iunie 2011 , acelaşi lucru urmând să fiefăcut şi de către inspectoratele teritoriale de muncă, care deţin carnetele demuncă ale salariaţilor, şi care vor trebui eliberate angajatorilor până laaceeaşi dată.

"Inspecţia Muncii a elaborat un plan de propuneriprivind eficientizarea activităţii Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor demuncă, care a fost aprobat de către Ministrul Muncii, Familiei si ProtecţieiSociale, care cuprinde etapele de urmat pentru predarea în condiţii optime acarnetelor de muncă către angajatori dar şi eficientizarea activităţiiInspecţiei Muncii în ceea ce priveşte activitatea de control prin preluareainspectorilor de muncă de la evidenţa muncii la corpurile de control din cadrulinspectoratelor teritoriale de muncă", precizează Inspecţia Muncii. Astfel,pentru respectarea termenelor prevăzute în Codul Muncii, a începutinventarierea carnetelor de muncă păstrate şi completate la sediileinspectoratelor teritoriale de muncă, completarea şi certificarea înscrierilorefectuate în carnetele de muncă ce se află la inspectoratele teritoriale demuncă şi certificarea şi contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilorefectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobatpăstrarea şi completarea acestora la sediu, precum şi alte activităţispecifice.

"Angajatorii vor fi înştiinţaţi de către inspectorateleteritoriale de muncă prin mijloace proprii, cu privire la activităţile ceurmează a se desfăşura în vederea predării carnetelor de muncă",precizează IM.

Pentru a proba vechimea în muncă a persoanelor care aulucrat înaintea datei de 1 aprilie 2001 datele înscrise în carnetele de muncătrebuie preluate, prin copiere şi scanare, la Casa Judeţeană de Pensii.

"Termenul limită până la care s-au putut prelua datelede pe aceste carnete a fost septembrie 2010 pentru preluare şi noiembrie 2010pentru scanare. Pentru preluarea datelor de către Casa Judeţeană de Pensiicarnetul de muncă trebuie însoţit de o copie după actul de identitate din caresă rezulte Codul Numeric Personal. Astfel că pentru carnetele de muncăabandonate de titulari şi pentru care deţinătorul nu are copie după actul deidentitate nu pot fi predate caselor judeţene de pensii. Este o ultimă ocaziepentru cei cu carnete de muncă «uitate» la foştii angajatori să-şi facă ordineîn documente. După decembrie 2010 refacerea vechimii se poate realiza numai îninstanţă", atrage atenţia IM.

Pentru funcţionarea registrului de evidenţă a salariaţilor,la nivelul Inspecţiei Muncii a fost organizată o bază de date la nivelnaţional, în care fiecare angajator are obligaţia să transmită, prininspectoratul teritorial de muncă, registre de evidenţă a salariaţilor înformat electronic.

Angajatorul poate transmite în mai multe feluri informaţiilecătre inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi aresediul sau domiciliul, on-line prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii,prin e-mail pe bază de semnătură electronică sau le poate depune la sediulinspectoratului teritorial de muncă.

"Cheltuielile necesare pentru realizarea aplicaţieiinformatice şi pentru administrarea bazei de date precum şi pentruperfecţionarea ei au fost suportate din bugetul Inspecţiei Muncii, iarangajatorii beneficiază de aceste facilităţi cu titlu gratuit", mai aratăInspecţia Muncii. A.M.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-07-24
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...