2017-01-18 12:25

SOCIAL


Disputa dintre doctori şi Ministerul Sănătăţii continuă. Preşedintele CNAS crede că medicii de familie vor semna contractul-cadru de la 1 iunie

 |  19:17
Disputa dintre doctori şi Ministerul Sănătăţii continuă. Preşedintele CNAS crede că medicii de familie vor semna contractul-cadru de la 1 iunie

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări deSănătate (CNAS), Lucian Duţă, a declarat, joi, că nu vede de ce medicii defamilie nu ar semna contractul-cadru începând cu 1 iunie. „Ei au obţinut ceşi-au dorit, li s-au rezolvat problemele privind bugetul orientativ şisancţiunile, dar în ceea ce priveşte plata per capita şi per serviciu 50% şi50% pentru că aşa a cerut FMI”, a subliniat Lucian Duţă. În replică, dr. Sandra Alexiu de la Societatea Generală a Medicilor de Familiea declarat pentru Agerpres că s-a făcut un pas important într-adevăr, dar odecizie va fi luată pe 28 mai la Craiova, când se va întâlni Federaţia. „Aufost deschise nişte uşi, dar nu s-a rezolvat nici pe departe marea parte aproblemelor pe care noi le-am cerut. Au scos din contract lucrurile atacate îninstanţă. Contractul este mai prost decât cel de acum. Se face plata laasigurat şi nu la înscris. În România, potrivit Constituţiei, toată lumea aredreptul la serviciile de sănătate indiferent dacă plăteşte sau nu. Cei care nuplătesc trebuie urmăriţi de serviciile abilitate. Este un pas mare, dar deciziase va lua la Craiova”, a spus dr. Sandra Alexiu. Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătăţii (MS), HG nr.1389/2010 pentru modificarea şi completarea contractului-cadru privindcondiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătatepentru anii 2011-2012. Un grup de lucru format din reprezentanţi ai MS şi ai CNAS lucrează în acestezile pentru finalizarea normelor de aplicare la noul contract-cadru, acesteaurmând a fi finalizate până la 1 iunie, după cum a anunţat MS. Modificărilevizează în principal medicina primară, dar şi relaţia contractuală dintrefarmacii şi casele de asigurări de sănătate. Conform actului normativ, numărul de puncte pe care medicii de familie leprimesc atunci când realizează servicii medicale nu se mai ajustează în funcţiede gradul profesional. De asemenea, au fost reformulate reglementările privind sancţiunile aplicate lanivelul asistenţei medicale primare pentru nerespectarea obligaţiilorcontractuale. Astfel, dacă până în prezent la prima abatere de la contractulîncheiat cu casa de asigurări de sănătate sancţiunea consta în diminuareapunctului per capita cu 10%, la a doua abatere - cu 20% iar la cea de-a treia -cu 30%, în noua formă, actul normativ prevede ca pentru prima abatere constatatăsancţiunea să fie avertisment scris, după care la următoarea abatere se scadevaloarea punctului cu 10%, iar la a treia abatere se reziliază contractul pecare cabinetul îl încheie cu casa de asigurări de sănătate. Totodată, a fost abrogat articolul care prevedea că în situaţia în care mediciide familie nu încheie contract cu casele de asigurări de sănătate medicii dinambulatoriu au dreptul de a acorda servicii medicale prevăzute pentru asistenţamedicală primară. În ceea ce priveşte farmaciile, s-a introdus prevederea conform căreia unfarmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult doi furnizori aflaţi înrelaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-03-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image