2017-01-22 20:32


Echipamentele medicale ce pot elimina problemele de colectare a deşeurilor medicale din România

 |  17:52
Echipamentele medicale ce pot elimina problemele de colectare a deşeurilor medicale din România

Cadrele medicale sunt convinse că multe dintre metodele folosite pentruneutralizarea deşeurilor medicale periculoase sunt învechite şi ineficiente. Aceasta este concluzia rezultată în urma vizitei reporterilor “Puterea în mai multe unităţispitaliceşti din ţară. Deşeurile medicale ajung la gropile de gunoi ale marilororaşe, unde sunt lăsate nesupravegheate, accesibile animalelor şi oamenilor fărăadăpost, astfel putând da naştere unor epidemii grave.

Medicii consideră că autoclavarea (proces de neutralizare a deşeurilor cuajutorul aburilor) este cea mai bună metodă prin care se poate preveni infestareapopulaţiei. ITM AMIRO este unicul producător de sisteme de neutralizare a deşeurilordin România. Inginerul-şef al firmei ITM AMIRO, Victoria Ene, ne-a explicat ce înseamnă exact autoclavarea şi de ce esteimportant ca spitalele să deţină un sistem de neutralizare a deşeurilor carefuncţionează pe baza acestui principiu.

- Care este profilul firmei ITM AMIRO Bucureşti?

- ITM AMIRO Bucureşti este o societate comercială cu capital integralprivat românesc, al cărei obiect de activitate este producţia şicomercializarea de aparatură medicală şi instrumentar medical. Întreprindereaare dotarea tehnică necesară (personal, spaţii şi utilaje), astfel încâtîntreaga producţie să fie executată în sistemul calităţii conform ISO 9001/2008şi ISO 13485/2004, fiind certificată de SC SRAC CERT SA şi MS - OTDM. ITM AMIRO are în nomenclatorul defabricaţie circa 300 de produse, ponderea cea mai mare fiind reprezentată deaparatură medicală de sterilizare cu abur şi cu aer cald şi, în special, deinstalaţiile de sterilizare cu abur.

- Ce gamă de produse oferă ITM AMIRO?

- ITM AMIRO are în fabricaţia curentă instalaţii de sterilizat şi mărunţitdeşeuri medicale periculoase, de mică şi medie capacitate, în care procedeul deneutralizare utilizat este autoclavarea. Echipamentele sunt concepute pentru aneutraliza şi elimina în final deşeurile medicale periculoase (cu excepţia deşeuriloranatomo-patologice şi a părţilor anatomice), printr-un proces cu impact minimasupra sănătăţii şi mediului. Echipamentele sunt executate în conformitate cuDirectivele europene şi legislaţia naţională din domeniu în vigoare şi le respectăîn totalitate. Au următoarea componenţă:

-generator de aburpropriu în care se produce aburul necesar procesului de autoclavare;

-autoclavă cu două uşi: una de încărcare şi una de descărcare, unde are loc procesul propriu-zis deautoclavare a deşeurilor medicale periculoase supuse sterilizării;

-vas pentru colectarea şineutralizarea prin tratare termică sub presiune a fluidelor rezultate dinprocesul de autoclavare, precum şi pentru prelucrarea deşeurilor chimice şifarmaceutice;

-mărunţitor pentru tocareadeşeurilor medicale sterilizate.

Procesul de autoclavare este automatizat, dând posibilitatea monitorizării şiînregistrării permanente a eficacităţii sterilizării deşeurilor medicalepericuloase. Utilizarea acestor echipamente pentru neutralizarea prinautoclavare a deşeurilor medicale prezintă o serie de avantaje:

-reduce la maximumriscurile de contaminare atât pentru operator, cât şi pentru mediu;

-permite eliminarea finalăa deşeurilor medicale, astfel: deşeurile medicale infecţioase, sterilizate, mărunţiteîn mori speciale, se elimină ca şi deşeu menajer, deşeurile farmaceutice şichimice, sterilizate şi neutralizate, seelimină ca şi deşeu menajer, deşeurile înţepătoare-tăietoare, sterilizate,deformate în dispozitive speciale, se pot valorifica prin firme specializatecare colectează fier vechi;

-nu necesită costurisuplimentare cu transportul deşeurilor, echipamentul fiind amplasat la sediulunităţilor spitaliceşti;

-costuri foarte mici cuconsumabilele;

-nu necesită măsurispeciale pentru utilizare şi manevrare, personalul operator nu trebuie să aibăcalificare specială pentru a le manevra;

-siguranţa înutilizare-operare;

-mentenanţă facilădatorită simplităţii construcţiei;

-rezistenţă şi durată deviaţă ridicate;

-nu poluează mediulînconjurător.

-

- Nu este prea scump ceea ce propuneţi dumneavoastră?

-Unităţile spitaliceşti generează cantităţimari de deşeuri medicale periculoase care trebuie neutralizate şi eliminate.Neutralizarea şi eliminarea finală a deşeurilor (altele decât cele anatomo-patologiceşi părţi anatomice), prin intermediul firmelor de colectare, se face cu următoarelecosturi: prelucrarea unui kilogram de deşeu medical infecţios şi deşeu înţepător tăietor costă înmedie 6 lei; prelucrarea unui kilogramde deşeu chimic şi farmaceutic costă, în medie, 50 lei. Un spital de dimensiunimedii cheltuieşte, în medie,pe an, pentru eliminarea finală a deşeurilor generate, prin firme de colectare,în jur de 45.000-50.000 de euro. Costul echipamentuluidescris mai sus, montat la sediul spitalului, este de aproximativ 50.000 de euro,cost ce s-ar amortiza după primul an de la punerea în funcţiune. Astfel,începând cu cel de-al doilea an şi până la expirarea duratei de viaţă a echipamentului(estimată la 25 de ani), spitalele pot folosi anual suma de 50.000 de euro în alte scopuri - achiziţiemedicamente, dotări, salarii.

- Echipamenteledumneavoastră respectă rigorile impuse de Ministerul Mediului şi de MinisterulSănătăţii prin Ordinul 219/2002 şi prin Ordinul nr. 698/940/2005?

- Echipamentelede sterilizat şi mărunţit deşeuri medicale realizează neutralizarea prinsterilizare în abur (autoclavare) la temperaturi joase, cuprinse între 1210Cşi 1410C a deşeurilor medicale periculoase, mărunţirea acestora,precum şi neutralizarea prin tratare termică sub presiune a fluidelor infestaterezultate în urma procesului de sterilizare. Procesul se desfăşoară fără emisiide noxe poluante în mediu, atât din punctul de vedere al eficienţei microbiologice,cât şi din punctul de vedere al calităţii emisiilor în mediu (apă şi aer).Echipamentul îndeplineşte criteriileSTAATT (conf. Ordinului nr. 698/940/2005) privind eficienţa tratării deşeurilormedicale, realizând nivelul IV de inactivare printr-o distrugere de peste 106a încărcăturii microbiene.Eficienţa microbiologică este evaluată de INCDMI Cantacuzino Bucureşti. Indicatorii de calitateai emisiilor în aer şi apă sunt cu mult sub pragul de alertă conform Ordinuluinr. 756/97, nivelul de impact asupra mediului fiind evaluat de InstitutulECOIND - Bucureşti.

Spredeosebire de autoclavare, neutralizarea prin incinerare a deşeurilor medicalepericuloase, altele decât cele anatomo-patologice şi părţi anatomice - careobligatoriu trebuie incinerate -, se face la temperaturi înalte, cu modificărichimice şi fizice şi implicit cu eliminarea de noxe foarte periculoase înmediul înconjurător: furani şi dioxine. Mai mult, nici un echipament adiţional sau dispozitiv nu poate reduce cantitatea dedioxine produse în mediu, iar reziduul periculos rezultat din incinerare – cenuşa- se depozitează în gropi de gunoi speciale, costul pentru depozitare fiindridicat.

- Ce ar mai trebui cunoscut despre posibilităţilede achiziţionare a unor astfelde echipamente?

- În cei30 de ani de când lucrez în această firmă m-am confruntat destul de des cuposibilităţile reduse ale spitalelor de a-şi procura echipamentele necesaredesfăşurării activităţilor. La nivel naţional există un Program OperaţionalSectorial de Mediu (POS - Mediu) destinat deşeurilor. Din motive greu de înţeles,din acest program sectorial au fost omise tocmai deşeurile medicalepericuloase. Sunt informată că Ministerul Sănătăţii întreprinde măsuri pe lângăMinisterul Mediului pentru introducerea în POS Mediu a problemei deşeurilormedicale periculoase, fapt care ar permite unităţilor sanitare generatoare deastfel de deşeuri să acceseze împreună cu autorităţile locale fonduri europenepentru achiziţia de echipamente proprii de neutralizare a acestora. Sistemulsanitar ar avea de câştigat dacă spitalele şi-ar achiziţiona sisteme deneutralizare a deşeurilor periculoase prin autoclavare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image