2017-01-24 05:08


Elevii vor da bacalaureatul conform noii Legi a educaţiei din 2016

 |  20:00
Elevii vor da bacalaureatul conform noii Legi a educaţiei din 2016
Introducereaclasei pregătitoare în învăţământul primar şi aplicarea costului standard perelev şi a principiului "finanţarea urmează elevul" intră în vigoaredin 2012, iar examenul de bacalaureat va fi susţinut conform prevederilor dinnoua Lege a educaţiei din 2016. Noua Lege a educaţiei a fost publicată înMonitorul Oficial din 10 ianuarie. Unele prevederi din actul normativ vor fiaplicate începând din 9 februarie, la 30 de zile de la publicarea în MonitorulOficial, iar pentru altele legea prevede intrarea în vigoare la alte date.

În ceea cepriveşte ciclurile de învăţământ, introducerea clasei pregătitoare înînvăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012-2013, iar aclasei a IX-a în gimnazial, de la generaţia de elevi care începe clasa a V-a înanul şcolar 2011-2012. Noua Lege a educaţiei introduce obligativitateaînvăţământului de 10 ani, care se va finaliza la împlinirea vârstei de 16 ani acopilului. Prin introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar seinstituie învăţământul obligatoriu de la vârsta de şase ani. Admiterea la liceuşi examenul de bacalaureat vor avea loc în 2011 la fel ca în anul şcolarprecedent. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cuprevederile noii Legi a educaţiei de la generaţia de elevi care începe clasa aIX-a în anul şcolar 2012 -2013, respectiv din 2016, iar admiterea la liceu - dela generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

Introducereacostului standard per elev şi a principiului "finanţarea urmeazăelevul" se aplică din 2012. Ministerul Educaţiei stabileşte anual costulstandard per preşcolar şi elev, cost care stă la baza finanţării de bază. Desuma aferentă beneficiază toţi preşcolarii şi elevii din învăţământulpreuniversitar de stat, precum şi cei din învăţământul general obligatoriu,profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în unităţi deînvăţământ acreditate şi evaluate periodic.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image
Media

Trenuri intarziate
Trenuri intarziate 06 Ian 2017 | (0)
Social

Deszăpezire „exemplară” în Capitală