2017-01-16 18:02

SOCIAL


Eşalonarea datoriilor şi scutiri de impozit pentru săraci

 |  15:24
Eşalonarea datoriilor şi scutiri de impozit pentru săraci

Consiliul local sector 4 a introdus în dezbatere un proiect de lege prin care persoanelor care nu şi-au plătiit impozitele să le fie reeşalonate datoriile.

Dintre cei peste 4.000 de asistaţi sociali din sectorul 4 care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale aferente anului trecut, 500, aflaţi într-o situaţie financiară foarte dificilă, pot primi în continuare indemnizaţia de ajutor social, fiindu-le înlesnită plata eşalonată a restanţelor. Totodată, printre alte hotărâri adoptate în ultima şedinţă ordinară de consilierii locali ai sectorului 4 s-a numărat şi cea prin care se acordă unele reduceri şi scutiri la plata impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele asistate social. Astfel, de o scutire de 100% la plata impozitului vor avea parte beneficiarii de ajutor social, această scutire fiind acordată pentru clădirile de la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent acestora. Totodată, de reducere cu 50% la plataimpozitului pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite potrivit legii, vor beneficia persoanele cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară.

Documente necesare

Pentru a obţine aceste înlesniri, persoanele fizice beneficiare de ajutor social trebuie să depună la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 o cerere, actul de identitate - fotocopie şi originalul pentru conformitate -, adeverinţă eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că este beneficiarul acestui ajutor, declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze că, pe lângă ajutorul social, solicitantul nu mai are alte surse de venituri. Pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe ţară este nevoie de o cerere, actul de identitate - fotocopie şi originalul pentru conformitate -, adeverinţă de salariu/talon de pensie soţ/soţie emisă în luna în care se solicită reducerea, declaraţia pe propria răspundere privind numărul membrilor familiei şi venitul acestora, prin familie înţelegându-se soţul, soţia, copiii minori, precum şi copiii necăsătoriţi care au domiciliul comun cu părinţii şi care urmează cursuri de zi, dar fără să depăşească vârsta de 25 de ani în cazul celor care urmează studii superioare, alte acte care să ateste situaţia declarată - certificat de naştere, adeverinţa instituţiei de învăţământ.

Informaţii suplimentare

Primăria precizează că scutirea sau reducerea de impozit se aplică pentru anul fiscal 2012 şi se acordă numai pentru adresa de domiciliu. Pentru a obţine informaţii suplimentare, persoanele interesate pot apela 021.460.61.69, 021.460.61.68, 021.460.60.65 şi 021.460.60.64 - pentru sediul din str. Niţu Vasile, 021.332.65.94, 021.332.64.89, pentru sediul din şos. Olteniţei şi 021.336.55.02 pentru sediul din Calea Şerban Vodă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639554-01-06

TAGURI: impozit, datorie, reesalonare, reducere, taxe, consiliu, hotarareComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image