2017-01-18 22:22

SOCIAL


Exclusiv: Universităţile de stat vor fi evaluate de o ONG. Învăţământul românesc, cobaiul Europei

 |  18:54
Exclusiv: Universităţile de stat vor fi evaluate de o ONG. Învăţământul românesc, cobaiul Europei

Ministerul Educaţiei a ales un ONG european, fără calitate de evaluator, săanalizeze rapoartele ce vor sta la baza ierarhizării universităţilor de statdin România. Aceast lucru contravine chiar Legii educaţiei naţionale, promovatăde ministrul Daniel Funeriu. România va fi prima ţară pe care se va „testa”noua metodologie de evaluare a activităţii universităţilor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului (MECTS) va plăti o organizaţie nonguvernamentală europenă, fărăcompetenţe de evaluator, pentru a ierarhiza universităţile de stat din România.

Dosarele solicitate universităţilor de către ministrul educaţiei,Daniel Petru Funeriu, pentru stabilirea finanţării şi a numărului de locuri încăminele pentru studenţi, alocate din toamnă, vor fi analizate de o comisiemixtă formată din reprezentanţi ai MECTS şi ai European University Association (Asociaţia Europeană a Universităţilor– EUA).

EUA nu se regăseşte însă pe lista agenţiilor europene curol de evaluator al programelor din învăţământul superior, prezentată deRegistrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior(European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR). Astfel,analiza dosarelor de activitate a universităţilor de către EUA contravine Legiieducaţiei naţionale, care menţionează că evaluarea instituţiilor de învăţământsuperior trebuie realizată de către o agenţie din afara ţării. EUA este unuldintre fondatorii EQAR, dar nu se regăseşte pe lista agenţiilor europene deevaluare în domeniul învăţământului superior.

Oarecum ironic, Agenţia Română de Asigurare a Calităţiiîn Învăţământul Superior (ARACIS) este inclusă în lista EQAR.

Potrivit preşedintelui Consiliul Naţional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), LazărVlăsceanu, suma ce va fi plătită de MECTS pentru evaluarea rapoarteloruniversităţilor şi sursa bugetului nu au fost încă stabilite. „Domnul ministruva stabili în septembrie suma de bani ce va fi plătită către EUA. Nu s-astabilit încă nici sursa finanţării. EUA este una dintre fondatoarele EQAR şideţine funcţia de vicepreşedinte. Nu ştiu dacă este obligatoriu ca EUA să se regăseascăpe lista EQAR pentru a avea statut de evaluator. La sfârşitul lui mai va veni oechipă a EUA în România”, ne-a declarat Lazăr Vlăsceanu.

Metodologia, experimentată pe învăţământul românesc

România va reprezenta prima ţară în care se încearcă oevaluare a universităţilor de către EUA. „Comisiile care merg în evaluare vorverifica toate datele din rapoarte. Sunt comisii mixte. Ierarhizarea va firealizată de ministru, prin hotărâre de Guvern. Pe lângă reprezentanţi din minister,în comisiile de evaluare vor fi şi reprezentanţi ai EUA şi ai Comisiei Europenea Calităţii. Această verificare pe care o facem noi s-ar putea transformaîntr-o directivă europeană. Urmează, după noi, un proiect similar în Cehia. Noisuntem prima ţară. Pe noi se face calibrarea metodologiei, după care o vor daca directivă. Metodologia este făcută de România, dar este cu consultarea lor,pe baza expertizei lor. Ei ne dau experţi, dar România face tot procesul. Suntînsă şi experţi români. Nu au venit străinii să ne facă nouă curăţenie încurte. Noi i-am solicitat pe ei să ne ofere expertiză pentru ceea ce dorim noisă facem”, ne-a declarat Ion Ciucă, director în cadrul Direcţiei ProgrameUniversitare din cadrul MECTS. Acesta susţine că evaluarea universităţilor decătre EUA nu încalcă actuala legislaţie. „EUA este un ONG, dar toate suntconstituite ca ONG-uri. Chiar şi Comisia de Evaluare a Calităţii esteconstituită tot ca un ONG. Absolut, acest lucru nu contravine legii, caresusţine că evaluarea trebuie realizată de o agenţie din afară”, ne-a maiexplicat Ciucă.

Gheorghe Rădulescu, fost director în MinisterulEducaţiei, avertizează că proiectul de ierarhizare a universităţilor vatransforma România într-un „cobai al Europei”. „EUA nu are calitate deevaluator. Este o iniţiativă care transformă sistemul de învăţământ din Româniaîntr-un cobai. Este o abatere de la legislaţia română”, ne-a declarat GheorgheRădulescu.

Suma ce va fi cheltuită de MECTS pentru ierarhizarea universităţilorde stat nu este însă cunoscută, dar surse din MECTS susţin că valoareaproiectului ar fi de ordinul milioanelor de euro.

Ministrul educaţiei, Daniel Funeriu, a emis un ordin princare a solicitat conducerilor universităţilor de stat să realizeze, înaproximativ două săptămâni, un raport privind activitatea instituţiilor deînvăţământ superior pe ultimii cinci ani, în afară de 2011. În baza analizeiacestor rapoarte, se vor stabili, din toamnă, finanţările de la bugetul de statpentru universităţi şi numărul de locuri în cămine destinate studenţilorfiecărei instituţii de învăţământ.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image