2017-01-23 12:34


Funeriu obligă tinerii să facă doctoratul, pentru salarii mai mici de 1.000 de lei. Rectorii universităţilor vor fi stabiliţi de Funeriu

 |  19:22
Funeriu obligă tinerii să facă doctoratul, pentru salarii mai mici de 1.000 de lei. Rectorii universităţilor vor fi stabiliţi de Funeriu

Instituţiile de învăţământ superior ar putea rămâne fără profesori, dupăce Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a decisca toţi tinerii care vor să devină asistenţi universitari să deţină,obligatoriu, diplomă de doctor. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei vor numinoii rectori ai universităţilor. Funeriu este acuzat că a refuzat dialogul cupartenerii sociali pe tema metodologiei de organizare a concursurilor pentruocuparea posturilor vacante din universităţi.

Decizia Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (MECTS) de a obliga tinerii care doresc să urmeze ocarieră în sistemul universitar să deţină diplomă de doctor va lăsa sistemul deînvăţământ superior fără asistenţi, profesori sau conferenţiari, atrag atenţiasindicaliştii. “Nu ştiu ce să spun, poate se vor înghesui persoanele cudoctorat să ocupe un post de asistent universitar şi cu nivelul actual alsalarizării (n.r., ironic). Să munceşti pe brâncipentru doctorat şi apoi să nu ai nici 1.000 de lei salariu. E bătaie de joc.Avem cazuri de preparatori care şi-au luat doctoratul, pentru că a fost aceastăsituaţie cu blocarea posturilor, iar acum, noroc că este un articol în legecare spune că aceste persoane trebuie trecute direct ca asistenţi, fărăconcurs. Cu actuala salarizare, ţinând cont şi de noua lege care scoate lapensie pe toată lumea la 65 de ani, o să rămânem fără asistenţi, fără profesorişi fără conferenţiari. O să avem un sistem de învăţământ ca un şvaiţer, cufoarte multe găuri”, ne-a declarat preşedintele onorific al federaţiei “AlmaMater”, Răzvan Bobulescu. Potrivit acestuia, ministrul educaţiei, DanielFuneriu, nu s-a consultat cu partenerii sociali pe problema metodologiei deocupare a posturilor vacante din universităţi. “Nu am fost consultaţi la elaborarea acestei metodologii. Pot să spun căministrul a declarat că o componentă importantă a reformei este şi reformaresursei umane, eu i-am propus să facem o masă rotundă pe această temă. A rămassă vedem dacă o să răspundă”, ne-a mai explicat Bobulescu.

Aberaţii cu nemiluita în lege

Nici celelalte cadre universitare nu privesc cu ochi buninoua metodologie. Profesorii din sistemul superior de învăţământ văd tot maipuţini tineri interesaţi de o carieră la catedră. “Am colegi care au salarii de 6-7 mii de lei, asistenţiuniversitari, dar şi lectori. Sigur, pot avea ore suplimentare, dar acesta estesalariul de bază. La polul opus sunt profesori care pot avea 50-70 de milioanelei vechi. Diferenţa este foarte mare. Mi-e greu să cred că un absolvent defacultate, din domeniul IT, de exemplu, se va îndrepta spre sistemuleducaţional, când are posibilitatea să se angajeze imediat, în altă parte, cuun salariu mult mai bun”, ne-a declarat AlfredBulai, sociolog al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative(SNSPA).

O altă gravă eroare a noii legi este numirea rectorilorde către o comisie a MECTS, ceea ce va conduce la “desfiinţarea” mediului academic, potrivit expertului în sociologie. “Sunt multe fantezii în noua lege şi în metodologii. Atâttimp cât doctoratul s-a banalizat în România, încât există numai învăţământuniversitar, preuniversitar nu mai este cu statut de postuniversitar, nutrebuie să mai surprindă nimic. Sunt multe aspecte ciudate în lege, cum ar fiabilitarea. O comisie din afara instituţiei va abilita concursurile de numire arectorilor. Ieşim cu totul din rigorile unui control academic. Cineva poateacum să fie doar rector. Nu trebuie să fie din cadrul universităţii. Se duce laminister, nu are nici o treabă la universitatea unde lucrează, prin diferitemijloace poate obţine abilitarea şi când se iveşteun post liber launiversitatea sa sau în altă parte, îl poate ocupa. A dispărut orice climatacademic. Nicăieri în lume, titlurile nu sunt date de o comisie a ministerului”, ne-a mai spus Bulai.

MinisterulEducaţiei a făcut publică metodologia de concurs pentru ocuparea posturilordidactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, respectiv a celorde asistent universitar, asistent de cercetare pe perioadă nedeterminată,lector, conferenţiar, profesor universitar şi cercetător.

Competenţeleprofesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs exclusivprintr-una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, susţinerea unorcursuri sau altele asemenea, se arată în proiectul de hotărâre de Guvern privindaprobarea metodologiei. Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţificeşi calităţilor didactice ale candidaţilor. Pentru fiecare post, comisia deconcurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care aîntrunit cele mai bune rezultate.

Înmetodologie sunt menţionateşi condiţiilede înscrierea la concursulpentru ocuparea unei funcţii didactice. De pildă, pentru postul de asistentuniversitar, este necesară deţinerea diplomei de doctor şi a atestatului deabilitare,îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare aposturilor didactice, specifice funcţiei didactice de profesor universitar,aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,precum şiîndeplinireastandardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţieididactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Acestestandarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor naţionale aprobateprin ordin al ministrului.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image