2017-01-22 10:16

SOCIAL


Guvernul a interzis montarea supraterană a reţelelor edilitare pe domeniul public

 |  19:29
Guvernul a interzis montarea supraterană a reţelelor edilitare pe domeniul public
Guvernul a aprobatmiercuri un proiect prin care este interzisă montarea supraterană pe domeniulpublic a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii,alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun şiautomate pentru semnalizare rutieră.

Proiectul,iniţiat de Ministerul Dezvoltării, a vizat modificarea şi completarea Anexei 1la Hotărârea Guvernului 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general deurbanism. "Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţeleloredilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor seexecută în varianta de amplasare subterană. Se interzice montarea supraterană,pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele detelecomunicaţii, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transportîn comun, automate pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură.Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subteranăori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil alproprietarilor incintelor/ construcţiilor. Reţelele edilitare amplasatesubteran vor fi semnalate prin markeri distinctivi", se precizează într-uncomunicat al Ministerului Dezvoltării.

Modificărileoperate mai prevăd interzicerea amplasării reţeleloredilitare pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie acurentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor, ori pe alteelemente/structuri de această natură.

Documentaţiiletehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitareareţelei stradale, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţionalsituate în extravilanul localităţilor, vor prevedea în mod obligatoriu canalesubterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.

Prevederilese vor aplica inclusiv obiectivelor de investiţii ale căror studii deprefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a acestor modificări.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-10-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image