2017-01-17 09:24

SOCIAL


Guvernul taie încă 5.700 de paturi din spitale şi reduce numărul medicamentelor compensate sau gratuite

 |  16:22
Guvernul taie încă 5.700 de paturi din spitale şi reduce numărul medicamentelor compensate sau gratuite

Guvernul varevizui lista medicamentelor compensate sau eliberate gratuit, pentru a diminuanumărul acestora şi a le înlocui pe cele rămase cu medicamente mai ieftine, şiva reduce numărul de paturi din spitale cu un total de 5.700, în două etape,până la sfârşitul fiecărui semestru al acestui an.

În acelaşitimp, pachetul de servicii sociale din sistemul medical va fi"reformat" cu asistenţa Băncii Mondiale, astfel încât să nu mai fiefinanţate acele costuri cu sănătatea considerate neesenţiale, relevă scrisoareade intenţie convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) lafinalul evaluării din ianuarie-februarie, document citat de Mediafax.

"Vomrevizui lista de medicamente compensate şi gratuite stabilite prin hotărâre de Guvernîn 2008, cu intenţia de a reduce numărul acestor medicamente şi de a neîndrepta spre medicamente generice (mai ieftine - n.r.), acolo unde esteposibil. În cele din urmă, vom revizui bugetele spitalelor şi vom începe săimplementăm strategia de raţionalizare a spitalelor, cu obiectivul de a reducenumărul paturilor de spital finanţate, de la 135.200 la 133.000, până lasfârşitul lunii iunie 2011, şi la 129.500, până la sfârşitul lunii decembrie2011", sunt angajamentele asumate de Guvern în document.

În varaanului trecut, Guvernul a decis, în urma înţelegerii cu FMI, reducerea altor9.200 de paturi în spitale şi a 577 de posturi de directori, concomitent cutransferul a 373 de spitale în administrarea autorităţilor locale.

Tot cuasistenţa Băncii Mondiale va fi revizuită şi formula de compensare folosită lanivelul Casei Naţionale de Sănătate, prin introducerea unui mecanism în care"banii vor urma pacientul".

Pentru anulviitor, Guvernul îşi anunţă intenţia de a controla costurile farmaceutice alecelor mai scumpe medicamente printr-un nou sistem electronic de prescripţii şipe baza unor proceduri mai stricte.

Clarificareacadrului legal privind taxa clawback percepută distribuitorilor de medicamente,eliminarea obligativităţii contractelor de mandat încheiate cu toate spitalele,stabilirea unor plafoane orientative pentru servicii trimestriale contractatecu spitalele şi compensarea medicilor care respectă aceste plafoane sunt altemăsuri incluse în scrisoarea de intenţie.

Astărăstoae(CMR): "Conţopiştii" de la FMI nu ştiu ce înseamnă responsabilitatesocială în România

PreşedinteleColegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae, critică intenţiaautorităţilor de a reduce numărul de paturi din spitale şi lista de medicamentecompensate şi gratuite, la cererea "conţopiştilor" de la FMI, susţinândcă asemenea măsuri pun în pericol pacientul român. "Ceea ce s-ar finegociat cu FMI pune în pericol pacientul român. Reducerea listei demedicamente compensate şi a paturilor din spitale impusă de conţopiştii de laFMI care nu ştiu ce înseamnă responsabilitate socială în România este un atacla sănătatea populaţiei României, care este bolnavă şi săracă", adeclarat, vineri, preşedintele CMR, dr. Vasile Astărăstoae. Potrivit acestuia,punerea în practică a indicaţiilor FMI este un atac la sănătatea românilor, încontextul în care România are cea mai mare morbiditate şi mortalitate dinEuropa la multe grupe de boli. "Avem o populaţie săracă. Aceasta merge laspital pentru că primeşte medicamente gratuite pe care nu şi le poate cumpăraîn contextul în care reţeaua de asistenţă medicală primară este subfinanţată şinu poate prelua toate cazurile. De cele mai multe ori, neputând fi preluate demedicii de familie, respectivele cazuri ajung în spital. Nu pot fi luate astfelde decizii radicale într-o ţară caRomânia", a conchis Astărăstoae.

ColegiulFarmaciştilor avertizează asupra efectelor restrângerii listei de medicamente compensate şi gratuite

Stabilireanumărului de medicamente generice pentru o afecţiune trebuie făcută curigurozitate de specialişti, iar restrângerea listei de medicamente compensateşi gratuite ar putea crea probleme bolnavilor, spune preşedintele ColegiuluiFarmaciştilor din România (CFR), Dumitru Lupuleasa. "Restrângerea listeide compensate şi gratuite care ar putea viza un număr mai mic de DCI-uri pentrufiecare afecţiune ar putea crea probleme în tratamentele bolnavilor. Comisia despecialitate a ministerului trebuie să analizeze cu responsabilitate numărulmedicamentelor generice incluse pe liste pentru fiecare afecţiune, astfel încâttratamentul să nu fie pus în pericol", a spus preşedintele ColegiuluiFarmaciştilor.

DumitruLupuleasa a arătat că în prezent lista este generoasă, dar că orice schimbaretrebuie analizată cu multă atenţie. "Includerea unor tratamente genericede calitate pe listele de compensate şi gratuite nu afectează tratamentulbolnavilor, însă restrângerea listelor ar putea aduce prejudicii", a spusLupuleasa. Potrivit acestuia, medicamentele generice care se găsesc pe piaţadin România în prezent sunt de calitate atât timp cât sunt autorizate deAgenţia Naţională a Medicamentului. "Ar fi riscant dacă pe piaţă, dincauza unor constrângeri, ar apărea falsuri. Până acum, aşa ceva nu există, dincâte ştiu eu", a adăugat preşedintele Colegiului Farmaciştilor.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-03-22Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image