2017-01-23 06:32


Guvernul va decide în primăvară dacă elimină subvenţiile la încălzire

 |  17:54
Guvernul va decide în primăvară dacă elimină subvenţiile la încălzire

Guvernulva lua o decizie în privinţa eliminării subvenţiilor la încălzire în primăvaraacestui an, după ce strategia de dezvoltare a sistemului de termoficare va fifinalizată, a declarat, vineri, premierul Emil Boc, întrebat dacă Executivulîşi va respecta angajamentul din înţelegerea cu FMI. El a răspuns astfel dupăce a fost întrebat de jurnalişti, la finalul unei întâlniri cu oamenii deafaceri, dacă Guvernul îşi menţine angajamentul faţă de FMI de a eliminasubvenţiile la încălzire, pentru a se încadra în ţinta de deficit bugetar de4,4% din PIB stabilită pentru acest an.

"Vomdiscuta după finalizarea strategiei privind termoficarea, în primăvara acestuian", a spus Boc.

PreşedinteleTraian Băsescu a anunţat în luna mai 2010, după finalizarea negocierilor cuFondul Monetar Internaţional, un pachet de măsuri pentru reducereacheltuielilor bugetare, printre care şi diminuarea masivă a subvenţiilor laîncălzire prin direcţionarea fondurilor doar către persoane cu venituri reduse.

Scrisoareade intenţie la acordul stand-by redactată după negocierile din luna august 2010cu FMI releva că Guvernul s-a angajat inclusiv să elimine subvenţiile laîncălzire. Ulterior, după o întâlnire cu sindicatele, premierul Emil Boc aanunţat că subvenţiile pentru termoficare vor fi acordate şi în 2010, iar în2011, din aprilie, se va aplica o nouă strategie, astfel încât subvenţia să fieacordată numai celor care trebuie susţinuţi de stat şi să nu mai fie plătitănediferenţiat, ca în ultimii zece ani.

Încel mai recent raport publicat de echipa de evaluare a FMI se precizează căs-au convenit mai multe măsuri cu autorităţile de la Bucureşti pentru limitareadeficitului bugetar la 4,4% din PIB în 2011, printre care: (I) eliminareaprimelor de vacanţă şi al celui de-al 13-lea salariu pentru a permite ooarecare recuperare a salariilor din sectorul public în limitele anvelopeisalariale agreate; (II) continuarea politicii de înlocuire a unui singurfuncţionar public din şapte care părăsesc sistemul; (III) prelungireaîngheţării pensiilor din anul acesta; (IV) lărgirea bazei de contribuţii laasigurările de sănătate pentru a include mai mulţi pensionari; şi (V)eliminarea subvenţiilor de căldură". Experţii FMI notează că autorităţilese vor confrunta cu un număr de provocări pe parte de implementare aelementelor-cheie ale ajustării, dar nu enumără printre în categoria măsurilorcu probabilitate incertă de adoptare şi eliminarea subvenţiilor la căldură."Reducerea asumată a anvelopei salariale depinde de capacitateaautorităţilor de a menţine şi în 2011 cea mai mare parte a reducerilorsalariale convenite în iulie 2010, şi pe o reducere progresivă a numărului deangajaţi din sectorul public. Reformele din sectorul de sănătate vor trebui săpredomine efectiv tendinţa din trecut de depăşire semnificativă acheltuielilor. Autorităţile vor trebui, de asemenea, să continue să rezistepresiunilor politice puternice de reducere a impozitelor pe venit sau a cotelorde contribuţii sociale sau de escaladare a cheltuielilor de capital dincolo denivelurile sustenabile. Autorităţile sunt hotărâte în continuare să ia măsurisuplimentare în cazul în care vreuna din aceste provocări va periclitarealizarea strategiei lor de ajustare", se spune în raportul publicat înianuarie, după a şasea evaluare în cadrul acordului stand-by.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639236-12-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image