2017-01-24 07:11


Guvernul vrea să reducă numărul de persoane asistate socia

 |  19:02
Guvernul vrea să reducă numărul de persoane asistate socia
Guvernul va diminua numărul prestaţiilor sociale şi albeneficiarilor şi va condiţiona ajutoarele de rezultatele şcolare ale copiilorşi de încercările părinţilor de a găsi un loc de muncă, urmărind inclusivreducerea numărului de persoane asistate, dar care pot munci cu minimum 100.000beneficiari. Va fi stabilită şi o limită maximă pe care o persoană/familiepoate să o primească sub forma prestaţiilor sociale, în funcţie de situaţiamembrilor acesteia, limită fixată pe baza unor simulări raportate la costurileefective ale necesităţilor zilnice de trai şi îngrijire a persoanelordependente, relevă un document guvernamental citat de Mediafax.

Justificarea Guvernului este că sistemul de asistenţă socialăa devenit "prea costisitor" în raport cu rezultatele aşteptate (caexemplu, cheltuielile mari cu indemnizaţia de creştere a copilului nu a condusla o creştere a natalităţii), iar totalul cheltuielilor cu prestaţiile socialea crescut de la 1,4% din PIB în 2005 la 2,86% în 2010, incluzând pensiilesociale şi alte beneficii, fără ca această creştere să conducă la oîmbunătăţire vizibilă a indicatorilor care măsoară calitatea vieţii.

Măsurile pregătite de Executiv sunt reducerea număruluide prestaţii sociale şi a cumulului de prestaţii/persoană, comasarea până înianuarie 2013 a alocaţiei familiale complementare, a alocaţiei monoparentale, avenitului minim garantat şi a ajutoarelor de încălzire (toate destinatefamiliilor cu venituri reduse) într-un singur program, denumit orientativ"venit minim de inserţie", şi "co-responsabilizarea"beneficiarilor venitului minim de inserţie prin condiţionarea acordăriibeneficiilor de participarea şi rezultatele şcolare ale copiilor şi de căutareaactivă a unui loc de muncă în cazul părinţilor.

Prestaţiile pentru persoanele cu handicap vor fi deasemenea comasate într-un singur program, unificat cu pensiile de invaliditate.Astfel, pentru persoanele cu handicap va fi instituită o singură prestaţie, darîn cuantumuri diferenţiate în funcţie de gradul de handicap şi nevoilespecifice. "Beneficiile se menţin, dar se estimează acordarea lor la unnumăr redus de persoane, prin unificarea criteriilor şi sistemelor pentrupersoanele cu handicap şi pensiile de invaliditate", se arată în document.

Criteriile de eligibilitate vor fi stabilite astfel încâtsă fie aplicabile în cazul mai multor prestaţii, iar Ministerul Muncii vaprelua plata unor drepturi gestionate de alte instituţii şi asigurate tot dinbugetul de stat, pentru a diminua cheltuielile de administrare.

Guvernul se va asigura că numărul persoanelor apte demuncă din familiile beneficiare de venit minim garantat care participă lacursuri de formare profesională va creşte la 20% din total până în ianuarie2012, va condiţiona până la 1 iulie 2013 menţinerea prestaţiilor socialeacordate beneficiarilor apţi de muncă de participarea la programele de"activare socială" considerate relevante de asistentul social, vaimpune până în iunie 2012, ca o condiţie de eligibilitate pentru primireaajutoarelor, accesarea serviciilor sociale recomandate de asistenul social, vaintroduce până în iunie 2011 un formular unic de cerere a ajutorului social şiva stabili până la sfârşitul lunii martie 2011 metode eficiente de verificare periodicăa menţinerii condiţiilor de eligibilitate.

Procentul de asistenţi sociali calificaţi ar urma săcrească la minimum 50% în 2011, la minimum 75% în 2012 şi la 90% în 2013, iarcel al specialiştilor din sistem care participă la cursuri de formare profesionalăar urma să urce la minimum 20% în 2011, la minimum 40% în 2012 şi la minimum60% în 2013.

Alte măsuri pregătite de Executiv sunt asigurarea unuinumăr crescut de inspecţii pentru eliminarea fraudelor, utilizarea mai bună a"sesizărilor" din partea publicului larg (prin linii telefonicegratuite sau internet), stabilirea unui sistem de sancţionare a solicitărilorfrauduloase adresate sistemului de asistenţă socială, utilizarea unor metodealternative de plată, precum plata directă la furnizorul unui serviciu(întreţinere locuinţă, încălzire, servicii creşă), utilizarea de vouchere sau acardului social pentru acoperirea costurilor unor bunuri indispensabile vieţiizilnice, interconectarea sistemelor de baze de date referitoare la beneficiariide drepturi sociale cu alte surse de date relevante (bazele de date ale Caseide Pensii, Agenţiei de Ocupare şi Formare Profesională, Registrului Civil, AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscală).

După aplicarea acestor măsuri, ponderea prestaţiilorsociale în PIB ar urma să scadă, până în 2013, de la 1,77% la 1,41%, iar cea apensiilor sociale şi altor beneficii de la 1,08% la 0,67%.

În acelaşi timp, fondurile acordate pentru platadrepturilor de protecţie şi creştere a copilului vor fi reduse de la 3,42milioane lei în 2011 la 2,98 milioane lei în 2012 şi la 2,56 milioane lei în2013, iar numărul mediu lunar al beneficiarilor de indemnizaţii creştere copilva scădea de la 207.000 în 2011 la 166.000 în 2012 şi la 129.000 în 2013.

Sumele pentru alte drepturi acordate de Ministerul Munciipentru creşterea copilului vor scădea de la 166 milioane lei în 2011 la 132milioane lei în 2012 şi la 110 milioane lei în 2013, iar numărul mediu lunar debeneficiari va fi redus de la 237.000 în 2011 la 189.000 în 2012 şi la 155.000în 2013.

Ajutoarele pentru familii cu venituri mici vor scădea,din punct de vedere al efortului bugetar, de la 2,43 miliarde lei în 2011 la2,40 miliarde lei în 2012, iar fondurile aferente alocaţiei pentru susţinereafamiliei vor fi reduse de la 468 milioane lei în 2011 la 461 milioane lei în2012, numărul mediu lunar de familii beneficiare urmând să coboare de la684.000 în 2011 la 675.000 în 2012.

Pentru venitul minim garantat, efortul bugetar va firedus de la 651 milioane lei în 2011 la 632 milioane lei în 2012, iar numărulmediu lunar de familii beneficiare va scădea de la 319.000 în 2011 la 310.000în 2012.

Guvernul argumentează reducerea numărului programelor deasistenţă socială prin deteriorarea distribuţiei echitabile şi a ponderiisumelor care ajung la familiile cu venituri mici, de la circa 48% în 2005 la43% în 2009, creşterea fraudelor în acordarea ajutoarelor şi un nivel ridicatde dependenţă, care reduce oferta agregată de muncă. Potrivit sursei, din ceiaproximativ 11 milioane adulţi cu vărstă şi apţi de muncă din familiilebeneficiare de prestaţii sociale, 2,2 milioane persoane nu muncesc şi nu suntcuprinşi în sistemul educaţional sau de pregătire profesională.

"În România, acoperirea sistemului de protecţiesocială este ridicată-peste 84% dintre cetăţeni sunt acoperiţi de cel puţin unbeneficiu monetar, în mod direct sau indirect (...) Actualul context al crizeieconomice mondiale impune direcţionarea prioritară a resurselor financiare spresusţinerea relansării economice, în mod special către sectorul investiţiilorpublice. În aceste condiţii, reformarea sistemului de asistenţă socială şifocalizarea efortului bugetar pentru sprijinirea categoriilor cele maivulnerabile devine prioritară", consideră Guvernul.

Prin toate aceste măsuri, Guvernul estimează reducereanumărului de persoane cu vârsta şi apte de muncă ce depind de sistemul deasistenţă social ă cu cel puţin 100.000 persoane (estimare preliminară),reducerea numărului de prestaţii sociale administrate de Ministerul Muncii dela 14 la mai puţine, economii fiscale de 0,78% din PIB la nivelul anului 2013,precum şi economii bugetare prin reducerea fraudelor din sistemul prestaţiilorsociale cu 0,1% din PIB anual.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-05-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image
Media

Trenuri intarziate
Trenuri intarziate 06 Ian 2017 | (0)
Social

Deszăpezire „exemplară” în Capitală