2017-01-24 03:09


Încă un concurs de rezidenţiat pentru posturile din Capitală

 |  14:14
Încă un concurs de rezidenţiat pentru posturile din Capitală

Ministerul Sănătăţii organizează în 25 martie, în premieră, numai în centrul universitar Bucureşti, încă o sesiune de rezidenţiat pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea din 20 noiembrie 2011, pentru domeniile medicină.

Ministrul sănătăţii a aprobat, prin ordin, unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post, dar şi numărul de locuri pe specialităţi şi pe centre universitare de pregătire, potrivit proiectului.

Înscrierile pentru rezidenţiatul pe loc se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs până la data de 29 februarie, inclusiv.

Înscrierile la rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului pentru care doresc să concureze, până la aceeaşi dată. După verificarea documentelor din dosare şi a condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, alcătuiesc o singură listă cu candidaţii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul domeniului.

98 de locuri şi peste 300 de posturi

Concursul se desfăşoară, în 25 martie, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări şi durează patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Departajarea candidaţilor care au obţinut punctaj maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în 31 martie, în centrul universitar Bucureşti.

Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.

Fără taxă

Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Pentru rezidenţiatul pe post clasificarea se face pe fiecare judeţ în parte.

Medicii şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit actului, rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum cinci ani de la data încheierii programului de pregătire.

Proiectul MS mai prevede că la concurs se pot prezenta atât candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea legii, cât şi specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

Candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

Proiectul mai prevede că a doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a doua specialităţi prin concurs de rezidenţiat este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639551-03-24

TAGURI: rezidentiat, medici, Capitala, concurs, premiera, posturiComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image
Media

Trenuri intarziate
Trenuri intarziate 06 Ian 2017 | (0)
Social

Deszăpezire „exemplară” în Capitală