2017-01-18 12:13

SOCIAL


Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului încep azi

 |  16:32
Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a  bacalaureatului încep azi
Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune debacalaureat încep azi şi se vor încheia pe 15 iulie, urmând ca proba A, deevaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, săfie susţinută în perioada 22-23 august.

Absolvenţiiclasei a XII-a care vor susţine examenul de bacalaureat trebuie să depună lasecretariatele liceelor pe care le-au absolvit o fişă tip informatizată deînscriere. La bacalaureat se potînscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioarecare nu au promovat examenul.

Potrivitmetodologiei de desfăşurare a examenului, candidaţii care au participat şi aufost respinşi la sesiunile anterioare organizate începând cu 2003 pot solicitarecunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni. Pentru aceasta, eitrebuie să prezinte la înscriere o adeverinţă, eliberată de unitatea deînvăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul debacalaureat în sesiunile menţionate. Proba B, de evaluare a competenţelorlingvistice de comunicare orală în limba maternă, se va desfăşura în intervalul22-24 august. Proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă decirculaţie internaţională, va avea loc în perioada 23-24 august, iar proba D,privind evaluarea competenţelor digitale, se va derula între25 şi26august.Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va avea loc la 29august, urmând ca următoarele trei probe să se desfăşoare în intervalul 30august-2 septembrie. Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat dinsesiunea august-septembrievor fi afişate la 4 septembrie, iar eventualelecontestaţii se pot depune până la ora 20.00 în aceeaşi zi.

La primasesiune de bacalaureat de anul acesta s-au înscris peste 200.000 de candidaţi,iar, potrivit Ministerului Educaţiei, 661 au fost eliminaţi în timpul testelor,pentru fraudă. Potrivit ministrului educaţiei,Daniel Funeriu, elevii prinşi copiind la bacalaureat vor fi eliminaţi şi nu vormai putea susţine acest examen timp de două sesiuni consecutive.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image