2017-01-17 02:45

SOCIAL


Lista cu cele mai importante facultăţi de stat şi programul de admitere pentru anul universitar 2011-2012

 |  13:50
Lista cu cele mai importante facultăţi de stat şi programul de admitere pentru anul universitar 2011-2012
Rezultatele finaleale bacalaureatului au fost afişate, iar cei care au reuşit să promoveze acestexamen se pot înscrie în zilele care urmează la facultăţi. Cele mai renumiteuniversităţi de stat din ţară se pregătesc să-şi selecteze viitoriistudenţi şi propun ca metode de admitere concursuri de dosare sau examenescrise.

Universitatea dinBucureşti

Calendaruladmiterii la toate facultăţile din cadrul Universităţii Bucureşti, pentru anuluniversitar 2011, se desfăşoară între data de 8 şi 15 iulie. Astfel, dintrecele 21 de facultăţi, , , , , , , , , , , propun ca principală formă deselectare a candidaţilor, concursuri de dosare.

La, pentru forma deînvăţământ la zi, concursul de admitere va consta într-un examen scris la limbaromână şi economie.

La, probaadmiterii va fi constituită din 50% din nota obţinută latestul grilăpropus de facultate şi 50% din media examenului de bacalaureat.

La sunt disponibile 130 de locuri la buget şi 70 de locuri cutaxă. Concursul de admitere va consta într-o probă scrisă laLimba românășiCreativitate şi expresivitate. Pentru mai multe detalii accesaţi acest

La,proba de concurs va fi compusă dintr-un test grilă, media anilor de studii dinliceu şi 30% media examenului de bacalaureat.

Pentru, în funcţie de specializarea aleasă, candidaţii vor susţine o probăscrisă cu două discipline sau concurs de dosare.

La,forma de concurs este reprezentată din sustinerea unui examen scris şi 20% dinmedia examenului de bacalaureat.

UniversitateaPolitehnica din Bucureşti

Programulde înscrieri se desfăşoară între 11 iulie şi 16 iulie2011.Facultatea de Energetică, Facultatea Automatică si Calculatoare, FacultateaElectronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea InginerieMecanică şi Mecatronică, Facultatea Transporturi, Facultatea InginerieAerospaţială, Facultatea Inginerie în Limbi Străine şi Facultatea ŞtiinţeAplicate organizează examen la două probe scrise.

Şcoala Naţională deStudii Politice şi Administrative

SNSPAva organiza înscrieri în perioada 11-15 iulie. Candidaţii pot alege între 5facultăţi: Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comunicare şiRelaţii publice, Facultatea de Ştiinţe Politice, Facultatea de Management şiDepartamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. Fiecare dintreaceste facultăti au anumite specializări.De exemplu, Facultatea de Administraţie Publică din cadrul SNSPA propunedouă specializări, Administraţie publică şi Administraţie europeană. Dosarul deadmitere se depune între 11-15 iulie, iar examenul va consta într-un test grilăla una dintre materiile istorie, economie, geografie, limba română sau o limbăstrăină.

Pentru, candidaţii se vor putea înscrieîncepând cu data de 11-15 iulie 2011. Aceştia vor susţine o probă scrisă la unadin cele patru discipline: Limba română, Filosofie, Economie şi Psihologie.

Facultateade Management din cadrul SNSPA va organiza înscrierea între 11-15 iulie 2010.Mai multe detalii despre admitere găsiţi în broşura Facultăţii de Management,

Academia de StudiiEconomice din Bucureşti

Înscrierilepentru absolvenţii de liceu se vor organiza între 13-17 iulie.

Universitatea Tehnicădin Bucureşti

UTCB organizează înscrieri între 12-21 iulie,iar examenul de admitere va consta intr-o probă scrisă.

Universitatea deMedicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Organizeazăînscrieri între 11-17 iulie. Pentru mai multe detalii

UniversitateaNaţională de Muzică din Bucureşti

Candidaţiise vor putea înscrie începând cu data de 22august până pe 25 august.

UniversitateaNaţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”

UNATCorganizează înscrieri între 31 august - 2 septembrie 2011.

CLUJ

Universitateadin Cluj "Babeş-Bolyai"pune în concurs peste 16.000 de locuri pentru viitorii studenţi. Înscrierea lamajoritatea celor 21 de facultăţi începe luni, 11 iulie şi se încheie pe 25iulie.

Totîn Cluj, la Universitatea de Medicină şiFarmacie "Iuliu Haţieganu” sunt puse la bătaie pentru concursul deadmitere 760 de locuri, dintre care 560 la buget şi 200 cu taxă. Perioada deînscriere a candidaţilor la concursul de admitere, pentru toate specializările,este11 - 16 iulie 2011.

LaUniversitatea Tehnică din Cluj,perioada de înscriere la concursul de admitere, pentru sesiunea iulie 2011, vaavea loc între 11 iulie-20 iulie. Pentru cele 9 facultăţi din cadrulUTCNsunt disponibile 2.680 de locuri bugetate şi 880 de locuri cu taxă.

Timişoara

Universitatea de VestTimişoarapropunedouă sesiuni de admitere. Înscrierile pentru prima sesiune încep pe 8 iulie şise încheie pe 28 iulie. Cea de-a doua sesiune va avea loc în toamnă, între 9-18septembrie.

Iaşi

UniversitateaAl.I.Cuza

Concursul are loc în perioada 11-16iulie, respectiv 12-15 septembrie pentru locurile rămase libere după primasesiune.

Cuprindeîn structura universitară 3 facultăţi:

Facultateade Interpretare Muzicală organizează sesiuni de înscriere între 1-2 septembrieşi 8-9 septembrie 2011.

FacultateadeCompoziţie, Muzicologie,Pedagogie Muzicală organizează înscrieripentru nivelul de licenţă între 13-15 iulie (sesiunea I), respective 8-10septembrie (sesiunea a II-a).

Înscrierilepentru Facultatea deArte Plastice,Decorative şi Design vor avea locîntre 20-22 iulie, iar cea de-a doua sesiune se desfăşura între 12-14septembrie.

DepartamentulTeatru organizeaza înscrieri pentru admitere în perioada 11-13 iulie şi 5-7septembrie pentru sesiunea a II-a.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-01-12Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image