2017-01-19 23:48

SOCIAL


Locatarii, buni de plată, la Inspecţia Muncii. Ce documente trebuie să prezinte asociaţiile de proprietari pentru a scăpa de sancţiunile ITM

 |  18:22
Locatarii, buni de plată, la Inspecţia Muncii. Ce documente trebuie să prezinte asociaţiile de proprietari pentru a scăpa de sancţiunile ITM

Asociaţiile de proprietari au rămas ultimii evazionişti din ţară, dau deînţeles autorităţile. Inspecţia Muncii a demarat controale aspre pentruasociaţiile de proprietari care sunt obligate să aibă aceleaşi documente precummarile firme private. Unele solicitări ale inspectorilor sunt cel puţin “curioase”. Inspectoratul Teritorialde Muncă Bucureşti a cerut mai multor asociaţii de proprietari să prezintedocumente precum: teste de verificare după instruire; monitorizare la locul de muncă cu pericol grav; punerea în funcţiune a instalaţiei de gaze sub presiune sau buletin de verificare acontinuităţii centurii de împământare. Amenzile pentru asociaţiile ce nuprezintă actele solicitate pot ajunge la 10.000 de lei. Contravenţiile vor fi,bineînţeles, suportate tot de locatari.

Statul a găsit o nouă modalitate de a scoate bani dinbuzunarele românilor. Eliminând toate firmele particulare ce funcţioneazăilegal, cu datorii de miliarde de lei la bugetul de stat şi care au “tras înpiept” consumatorii, autorităţile îşi îndreaptă acum atenţia către ultimiievazionişti, asociaţiile de proprietari. Probabil că asta ar trebui săînţelegem din controalele “vigilante” declanşate dereprezentanţii inspecţiei muncii la asociaţiile de proprietari.

Inspectoratul Teritorial de Muncă al MunicipiuluiBucureşti, de exemplu, a cerut mai multor asociaţii de proprietari de peBulevardul Decebal, din Capitală, să prezinte documente precum: teste de verificare după instruire; monitorizare la locul de muncă cu pericol grav; punerea în funcţiune a instalaţiei de gaze sub presiune sau buletin de verificare a continuităţii centurii de împământare.Reprezentanţii asociaţiilor susţin că le este practic imposibil să facă rost deaceste documente. “Am primit înştiinţări pe unformular tipizat ce se adresează societăţilor comerciale. Inspectorul nicimăcar nu a tăiat aspectele legate de societăţile comerciale. Ne-au prezentat 17puncte de control cum ar fi certificatul unic de înregistrare, copie după actele de identitate, adică statutul nostru,practic, dosarul prin care am obţinut personalitatea juridică, documente privind activitatea de prevenire şi protecţiepolitică privind securitatea la locul de muncă, decizie înfiinţare serviciu intern sau contract de prestări servicii externe. Exact ceea ce se cere la osocietate comercială, aşa ne cere nouă, asociaţiilor de proprietari”, ne-a declarat preşedintele unei asociaţii deproprietari din Bulevardul Decebal.

Amenzi de până la 10.000 de lei

Preşedinţii asociaţiilor susţin că, potrivit legilor învigoare, nu ar trebui să aibă nici o legătură cu ITM-ul. Sancţiunile pentruasociaţiile care nu prezintă documentele pot ajunge însă şi la 10.000 de lei. “Am sunat la biroul de relaţii cu asociaţiile deproprietari de la Primăria Sectorului 3, iar doamna de acolo şi-a făcut semnulcrucii. Mi-a spus că am perfectă dreptate. Noi, asociaţiile de proprietari, nedesfăşurăm activitatea în baza fostei Legi 114, actualmente 230. Această Lge230 şi cu normele metodologice de aplicare nu sunt prevăzute în Ordonanţa 82sau în Ordonanţa 85 din care ei ne obligă să avem convenţii civile. Ce treabăavem noi cu ITM-ul? Eu nu am fişăindividuală de instruire privind protecţia muncii. Cui să-i fac protecţiamuncii? Eu sunt preşedinte,lucrez în baza unui contract de mandat. Mai avem un îngrijitor, un pensionar.Dacă nu prezentăm documentele la termenul şi la locul stabilit de inspector,urmează să fim amendaţi cu o sumă cuprinsă între 3.000 şi 10.000 de lei. Elsusţine că amenda contravenţională se stabileşte conform articolului 21 din Legea108 din ’99 republicată. Niciodată în cadrul unei asociaţii de proprietari nu aexistat aşa ceva. Dânsul susţine că inspecţia se face la noi pe scară. Eu nu amde unde să fac rost de toate documentele. Noi plătim deja impozit”, ne-a mai explicat preşedintele asociaţiei deproprietari din sectorul 3 al Capitalei.

Organizaţiile non-guvernamentale din domeniu susţin cămăsurile sunt exagerate. “Întra-devăr se poatemaximiza acest interes pentru asigurarea protecţiei muncii. Convenţii deprotecţia muncii trebuie să aibă asociaţiile pentru eventuale accidente. Femeiade serviciu spală geamurile şi, Doamne fereşte, cade în gol. Este însă foartegreu de crezut că există o asociaţie care să aibă tot ceea ce vor ei. Asta e,probabil că au rezolvat toate firmele care nu respectau legile. Multe asociaţiinu au cum să aibă documentele de punerea în funcţiune a instalaţiei de gaze subpresiune. Dacă locuieşti într-un bloc comunist nu ai de unde să o ai. Situaţianu este valabilă doar pentru Capitală. Sunt convins că şi firmele mari nu auaceste documente. Pe această criză, nu se mai fac înscrieri în câmpul muncii,iar inspecţia trebuia să aibă o activitate şi au trecut la controale”, ne-adeclarat preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari “Habitat”, MihaiMereuţă.

Ce documente trebuie să prezinte asociaţiile de proprietari:

1. Certificat unic de înregistrare la RegistrulComerţului şi certificat constatator

2. Copie după actele de identitate alereprezentantului legal al societăţii (administrator, director general) şi,după caz, împuternicire pentru reprezentantul societăţii în vederea semnăriiactelor de control

3.Documente privind organizarea activităţii de prevenire şi protecţie (politicaproprire privind securitatea şi sănătatea în muncă, decizii înfiinţare serviciuintern/contract prestări servicii externe ssm, tematici, instruire, teste deverificare după instruire, monitorizarea locurilor de muncă cu pericol grav şiiminent, evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific) şia funcţionării CSSM.

4.Autorizaţii de punere în funcţiune a instalaţiilor de ridicat sub presiune (ISCIR), autorizaţii INSEMEX

5. Buletinele de verificare a continuităţii centuriide împământare (buletine PRAM)

6. Instrucţiuni proprii de securitate şisănătate în muncă

7.Autorizaţii de exercitare a meseriilor din punct de vedere al ssm (electricieni, sudori instalaţii ISCIR, deservenţi intalaţii de ridicatşi sub presiune etc.)

8. Fişe individuale de instruire privind protecţiamuncii

9.Fişe de post

10.Fişe de aptitudine medicală eliberate de medicul de medicina muncii

11.Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională

12.Plan de prevenire şi protecţie cu evidenţierea priorităţii măsurilor pentruzonele cu risc ridicat şi specific

13.Lista internă de acordare EIP, stabilită pe baza evaluării/identificării riscurilorşi dovada acordării acestuia

14.Documente privind asigurarea coordonării de securitate şi sănătate pe şantiere (deciziecoordonator plan de securitate şi sănătate al beneficiarului/managerului deproiect, registrul de coordonare, planuri proprii de securitate şi sănătate lasubantreprenori, dosarul de intervenţii ulterioare)

15. Registrul unic de control sediu/şi saupuncte de lucru

16.Ştampila societăţii

17.Alte documente, state salariu, contracte muncă, pontaje.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-07-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image