2016-12-06 12:25

SOCIAL


Medicii de familie, obligaţi să lucreze în afara programului şi în zilele libere

 |  20:35
Medicii de familie, obligaţi să lucreze în afara programului şi în zilele libere

Mediciide familie vor fi obligaţi să acorde consultaţii în centrele de permanenţă, înafara programului de lucru din cabinetul individual, dar şi zilele de sâmbătă,duminică şi sărbători legale, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii.

MinisterulSănătăţii a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă pentru modificareaşi completarea Legii 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţeimedicale primare prin centrele de permanenţă.

Prinmodificarile propuse în proiectul de act normativ se urmăreşte participareaobligatorie a medicilor de familie la asigurarea continuităţii asistenţeimedicale primare prin centrele de permanenţă, în afara programului de lucru alcabinetelor medicale individuale.

Dacăproiectul de act normativ va fi aprobat, medicii de familie vor fi obligaţi săacorde consultaţii în centrele de permanenţă, zilnic, între orele 15.00 şi 8.00în intervalul luni-vineri şi nonstop în zilele de sâmbătă, duminică şisărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către Guvern.

Pentruserviciile acordate în cadrul centrelor de permanenţă, medicii de familie vorfi retribuiţi suplimentar, la nivelul unui salariu al medicului specialist înregim de gardă.

Proiectulde act normativ prevede şi sancţiuni pentru situaţiile în care medicii defamilie nu încheie contract distinct cu casele de asigurări de sănătate pentruasigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele depermanenţă.

Astfel,în cazul în care medicii de familie nu respectă aceste obligaţii, casele deasigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală vor diminua lunar,cu 10 la sută, valoarea minim garantată a punctului per capita, respectivvenitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate.

Asistenţiimedicali necesari pentru activitatea centrelor de permanenţă pot fi asiguraţide medicii de familie asociaţi.

Asistenţiimedicali vor fi plătiţi pentru orele suplimentare prestate în centrul depermanenţă de către medicul de familie.

Însituaţia în care un medic de familie nu poate lucra, după programul de lacabinet, în centrul de permanenţă, acesta este obligat să găsească unînlocuitor şi să anunţe în scris schimbarea la direcţia de sănătate publică.

Centrulde permanenţă este deservit, după caz, de ambulanţele celei mai apropiatesubstaţii a serviciului judeţean de ambulanţă sau a Serviciului de AmbulanţăBucureşti - Ilfov, respectiv de serviciile de ambulanţă organizate deministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

Încazul în care în centrul de permanenţă funcţionează şi sistem de cameră degardă, medicul ar putea avea la dispoziţie, în limita posibilităţilor, oambulanţă, cu sau fără şofer, pentru a putea merge la cazurile de urgenţă.

Activitateaîn afară centrului de permanenţă este coordonată de dispeceratul medical alserviciului public de ambulanţă sau, după caz, de dispeceratul integrat deurgenţă.

Însituaţia în care nu există spaţiu disponibil pentru organizarea unui centru depermanenţă independent, rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afară programuluide activitate poate fi asigurată, prin rotaţie, de către medicii de familieasociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical.

Mediciide familie trebuie să afişeze la cabinetele proprii toate informaţiile legatede centrul de permanenţă în care lucrează.

MinisterulSănătăţii precizează, într-un comunicat de presă, că prin acest proiecturmăreşte creşterea accesului pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primarăindiferent de oră şi de zonă, reducerea numărului de solicitări la serviciilepublice de ambulanţă, creşterea capacităţii de intervenţie a acestor serviciiprin deplasările ambulanţelor la cazurile care sunt urgenţe reale, evitareaaglomerării structurilor de primiri urgenţe ale spitalelor, precum şi reducereanumărului de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi a deceselor a căror producereeste favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale.

PotrivitMS, şi până în prezent exista prevederea conform căreia la nivel teritorialtrebuiau organizate centre de permanenţă, dar prezenţa medicilor de familie nuera obligatorie, ceea ce ducea la realizarea unei slabe activităţi sau lablocarea acesteia.

Astfel,în anul 2009, dintr-un buget de 20.000.000 de lei alocat de către MinisterulSănătăţii pentru funcţionarea centrelor de permanenţă s-au cheltuit doar11.421.000 de lei. În 2010, dintr-un buget de 21.000.000 de lei alocat pentrufuncţionarea acestor centre, au fost realizate plăţi în valoare de 13.181.000de lei.

Lanivel naţional funcţionează 83 de centre fixe de permanenţă, pentru care suntîncheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi un centrumobil de permanenţă, în judeţul Botoşani.

ÎnBucureşti şi în judeţele Alba, Arad, Bacău, Bistriţa, Buzău, Călăraşi,Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Sălaj, Suceava,Vaslui, Vrancea şi Ilfov nu există niciun centru de permanenţă în contract cucasele de asigurări de sănătate, a precizat Ministerul Sănătăţii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-04-23Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image