2017-01-17 17:13

SOCIAL


Noile reguli ale activităţii medicilor de familie în centrele de permanenţă, în vigoare la 1 iunie

 |  17:21
Noile reguli ale activităţii medicilor de familie în centrele de permanenţă, în vigoare la 1 iunie

Noile reguli pentrudesfăşurarea activităţii medicilor de familie în centrele de permanenţă, carevor intra în vigoare la 1 iunie, prevăd înfiinţarea centrelor de către un grupde şapte medici, faţă de cinci, cât era stipulat până acum, anunţăreprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Mărireade la cinci la şapte a fost făcută pentru a nu încărca programul medicilor defamilie care acceptă să facă gărzi în centrele de permanenţă, potrivitproiectului de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire laasigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele depermanenţă, făcut public de minister.

"Înnoile norme, am prevăzut măsuri care duc la flexibilizarea activităţii şieliminarea disfuncţionalităţilor în funcţionarea centrelor de permanenţă. Deasemenea, am suplimentat veniturile medicilor de familie şi aleasistenţilor medicali care asigură continuitatea asistenţei medicale primare înregim de gardă în aceste centre şi am prevăzut obligaţia autorităţiilor localede a se implica în susţinerea acestor unităţi, deoarece comunitatea locală estebeneficiara directă a serviciilor efectuate de astfel deunităţi",spune ministrul sănătăţii, Cseke Attila.

Însituaţia în care nu se poate respecta condiţia de a se constitui un grupdeşapte medici pentru asigurarea serviciului în regim de gardă încentrele de permanenţă, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cucincisauşase medici de familie, dacă aceştia pot asigura funcţionalitateacentrului de permanenţă şi sunt de acord să funcţioneze în această formulă. Însituaţia în care se doreşte înfiinţarea unui centru de permanenţă, dar numărulmedicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de 5, atunci pot ficooptaţi medici de familie care nu sunt titulari de cabinet sau medicirezidenţi în medicina de familie în anul III de pregătire pentru a constituiechipele de gardă necesare funcţionării centrului de permanenţă.

Deciziade înfiinţare a centrului de permanenţă se autorizează de cătredirectorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv amunicipiului Bucureşti.

MinistrulSănătăţii a dispus, de asemenea,majorarea tarifelor pentru medicii de familiecare efectuează gărzi în centrele de permanenţă. Astfel, un medic de familie vaprimi un tarif orar de 12, 8 lei/h indiferent de gradul profesional, faţă de 10lei /h aşa cum era prevăzut până acum, tarif din care medicul era obligat săplătească şi utilităţile centrului. În cazul asistenţilor medicali, tarifulacestora se va calcula în funcţie de salariul negociat indiferent dacă aceştiase află în contract cu casele de asigurări sau sunt angajaţi numai în serviciulde gardă, dar nu mai mic de 8 lei/h.

Totca noutate, în cazul centrelor de permanenţă care sunt organizate în cabinetelemedicilor de familie, aceştia vorprimi în plus încă 6,4 lei /h.

Conformproiectului de act normativ, autorităţile locale vor fi obligate să se impliceîn finanţarea centrelor de permanenţă. Astfel, autorităţile locale vor aveaobligaţia să asigure, printre altele, personalul auxiliar, dotarea minimalănecesară funcţionării centrelor de permanenţă (dacă pun la dispoziţie spaţiulpentru centrul de permanenţă), utilităţile necesare funcţionării centrelor depermanenţă şi plata acestora (tot dacă pun la dispoziţie spaţiul pentru centrulde permanenţă).

Anulacesta, Ministerul Sănătăţii a alocat 21 milioane de lei pentru funcţionareacentrelor de permanenţă.

Înprezent, în România funcţionează 88 centre de permanenţă. În urma noilorprevederi, Ministerul Sănătăţii urmăreşte înfiinţarea a încă 60 de astfel deunităţi.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-07-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image