2017-01-22 14:12

SOCIAL


Noua metodologie de examen. Elevii care vor susţine evaluarea naţională riscă să fie notaţi cu 1 dacă sunt găsiţi cu cărţi

 |  17:56
Noua metodologie de examen. Elevii care vor susţine evaluarea naţională riscă să fie notaţi cu 1 dacă sunt găsiţi cu cărţi

Elevii claselor a VIII-a care vor susţine, în iunie, evaluarea naţionalăriscă să fie eliminaţi din examen, iar lucrarea să fie notată cu 1, dacă suntdepistaţi cu cărţi ori cu instrumente electronice ce permit comunicarea saustocarea informaţiilor, chiar dacă nu le-au folosit.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare aevaluării naţionale în anul şcolar 2010-2011, elevii nu au voie să pătrundă însala de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnărice pot fiutilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobilesau cu oriceinstrument electronic de calcul, de stocarea informaţiilor sau decomunicare. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce, după caz, şila sancţionarea asistenţilorcare supraveghează desfăşurarea examenului.

La evaluarea naţională se pot înscrie atât absolvenţiiclasei a VIII-a din seria curentă, cât şicei din seriile anterioare carenu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale (examenul decapacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluarea naţională).Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la evaluareanaţională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate. Deasemenea, elevii români care au studiat în strainătate se pot înscrie laevaluarea naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelorde diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentruRecunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, mai prevede metodologia.

Potrivit calendarului de desfăşurare a evaluăriinaţionale, înscrierea candidaţilor se face în intervalul 13-15 iunielasecretariatele unităţilor de învăţamânt pe care aceştia le-au absolvit. Atâtcandidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământulparticular au dreptul să susţină acest examen fără taxă.

Evaluarea naţională constă în susţinerea unor probescrise, fiecare cu durata de 120 de minute. Disciplinele la care se vor susţineprobe de examen sunt: limba şi literatura română (20 iunie), limba şiliteratura maternă - pentru elevii care aparţin minorităţilor naţionale şi careau urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (21 iunie) şi matematica (22iunie).

Rezultatele finale vor fi afişate la 24 iunie, urmând cadepunerea contestaţiilor să se facă în aceeaşi zi, în intervalul orar14.00-18.00.

Evaluarea naţională se defăşoară anual într-osingură sesiuneşi reprezintă modalitatea de evaluare a competenţelordobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Fără susţinerea acestuiexamen,elevii nu se pot înscrie în clasa a IX-a.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-12-14Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image