2017-01-21 19:34

SOCIAL


Noul proiect de ordonanţă, finalizat. Pensiile militare, recalculate până în decembrie. Angajatorii obţin adeverinţele

 |  19:07
Noul proiect de ordonanţă, finalizat. Pensiile militare, recalculate până în decembrie. Angajatorii obţin adeverinţele

Procesulde recalculare a pensiilor militare va fi prelungit până la sfârşitul acestuian, dar instituţiile din sistemul de apărare vor fi cele obligate ca, până celtârziu la 31 octombrie 2011 să identifice şi să transmită către casele depensii adeverinţele privind veniturile obţinute de militari. Modificările suntprevăzute în proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, conformMediafax. Pensiile vor fi recalculate prin determinarea stagiilor de cotizareşi a punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar debeneficiari, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de legislaţia în vigoarela data recalculării. Pensiile militare recalculate vor putea fi însă revizuiteşi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta,din care să rezulte alte date decât cele utilizate la recalculare, referitoarela drepturi cu caracter salarial şi perioade suplimentare la vechimea înserviciu. Drepturile de pensii revizuite se acordă de la 1 ianuarie 2011 dacăcererea, împreună cu actele doveditoare, au fost depuse în termenul general deprescripţie sau de la data întâi a lunii următoare celei în care cererea a fostdepusă la casa de pensii peste acest termen general. În cazul pensiilorrecalculate pentru care până cel târziu la 31 decembrie 2011 nu pot fiidentificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilireapunctajului mediu anual va fi utilizat cuantumul soldelor lunarecorespunzătoare gradelor militare deţinute, a funcţiei minime corespunzătoaregradului, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut pe economie."Pensiile recalculate pe baza veniturilor lunare individuale realizatepentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată încuantumul rezultat în urma recalculării", se arată în document. Pensiilerecalculate pe baza salariului mediu brut pe economie, ale căror cuantumurisunt mai mici decât cele aflate în plată în decembrie 2010, vor fi menţinute lanivelul din decembrie, începând cu ianuarie 2011, în timp ce pensiile ale cărorcuantumuri sunt mai mari decât această limită vor fi menţinute la nivelulrezultat din recalculare. În cazul acestor pensii, până cel târziu la 31decembrie 2011 va fi efectuat un proces de regularizare, în funcţie decuantumurile rezultate pe baza veniturilor realizate în stagiul de cotizare.Pentru personalul trimis în misiune în străinătate, punctajul mediu anual va ficalculat pe baza veniturilor corespunzătoare funcţiei în care a fost încadratîn ţară.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image