2017-01-21 02:09

SOCIAL


Numărul locurilor de muncă vacante a atins anul trecut cel mai redus nivel din 2005

 |  16:41
Numărul locurilor de muncă vacante a atins anul trecut cel mai redus nivel din 2005
Numărulmediu anual al locurilor de muncă vacante din România a scăzut anul trecut cu37%, la 24.200, iar rata medie anuală cu 0,29 puncte procentuale, la 0,59%, atingândcele mai mici valori din 2005 şi până în prezent, ca urmare a crizei economicemondiale, potrivit INS.

Ratele medii anuale ale locurilor de muncă vacante cu cele mairidicate valori s-au înregistrat, în 2010, în administraţia publică (1,17%) şiîn sănătate şi asistenţă socială (1,10%), conform datelor publicate deInstitutul Naţional de Statistică (INS).

La polul opus s-au regăsit activităţile din industriaextractivă (0,05%), hoteluri şi restaurante (0,12%), respectiv cele deproducţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aercondiţionat (0,14%).

Înindustria prelucrătoare s-au regăsit puţin peste 30% din numărul mediu anual allocurilor de muncă vacante (7.300), unde rata a avut o valoare medie anuală de0,77%. În sectorul bugetar, activităţile care au deţinut cele mai ridicate ratemedii anuale au însumat puţin sub 30% din numărul mediu anual al locurilor demuncă vacante, respectiv administraţia publică - 3.700 locuri vacante şisănătate şi asistenţă socială - 3.300 locuri vacante.

Ceamai redusă cerere de forţă de muncă s-a înregistrat în tranzacţii imobiliare(30 locuri vacante).

Anul trecut,în majoritatea activităţilor economice s-au înregistrat scăderi faţă de 2009,cele mai semnificative diminuări ale ratei medii anuale a locurilor de muncăvacante fiind în sănătate şi asistenţă socială (2,32 puncte procentuale),urmată de administraţia publică (0,97 puncte procentuale).

Sănătatea şiasistenţă socială au înregistrat anul trecut o reducere cu 7.100 a număruluimediu anual al locurilor de muncă vacante, respectiv cu 3.300 locuri vacante înadministraţia publică. Această diminuare a locurilor de muncă vacante areprezentat peste 70% din scăderea totală faţă de anul precedent.

Creşterinesemnificative faţă de anul 2009 s-au înregistrat doar în câteva activităţieconomice, din care cea mai mare în informaţii şi comunicaţii, unde a fost ocreştere a ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante cu 0,22 puncteprocentuale, respectiv cu 1.900 locuri de muncă vacante.

În acelaşitimp, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatorianul trecut a fost în ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şiasamblori de maşini, echipamente şi alte produse, grupa majoră 8 (0,88% ratamedie anuală a locurilor de muncă vacante, respectiv 4.800 locuri vacante) şicea de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, grupa majoră 2(0,75% rata medie anuală a locurilor de muncă vacante, respectiv 5.300 locurivacante).

Ceamai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit înrândul membrilor corpului legislativ ai executivului, înalţilor conducători aiadministraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori dinunităţile economico-sociale şi politice, grupa majoră 1 (0,33% rata medie anualăa locurilor de muncă vacante, respectiv 900 locuri vacante), respectiv alagricultorilor şi lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şipescuit, grupa majoră 6 (0,39% rata medie anuală a locurilor de muncă vacante,respectiv 1.000 locuri vacante).

Anul trecut,în majoritatea grupelor majore de ocupaţii s-au înregistrat scăderi ale rateimedii anuale a locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative fiind înocupaţiile de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, grupa majoră2 (0,65 puncte procentuale), respectiv cele de agricultori şi lucrătoricalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, grupa majoră 6 (0,61 puncteprocentuale).

Numărulmediu anual al locurilor de muncă vacante a înregistrat scăderi anul trecutfaţă de 2009 în toate grupele majore de ocupaţii, cu excepţia ocupaţiiloraferente operatorilor la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, unde aufost 500 locuri vacante.

Astfel, celemai relevante diminuări ale locurilor de muncă vacante le-au cunoscut ocupaţiilede specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, grupa majoră 2 (4.800locuri vacante), respectiv tehnicieni, maiştri şi asimilaţi, grupa majoră 3(3.100 mii locuri vacante), reprezentând împreună peste 50% din scăderea totalăfaţă de anul 2009.

În profilteritorial, cea mai ridicată valoare a ratei medii anuale a locurilor de muncăvacante s-a înregistrat anul trecut în regiunea Nord-Est (1,06%), urmată deregiunea Vest (0,70%). Cele mai scăzute valori ale acestui indicator au fost înregiunile Sud-Est (0,31%), respectiv Nord-Vest (0,42%).

Cea maisemnificativă cerere de forţă de muncă exprimată prin intermediul indicatoruluinumărul mediu anual al locurilor de muncă vacante a fost în regiuneaBucureşti-Ilfov (5.500 locuri vacante), reprezentând peste 20% din totalul dinţară. La polul opus, angajatorii din regiunea Sud-Est au declarat cele maipuţine locuri de muncă vacante (1.400 locuri vacante).

Locurile demuncă vacante din toate regiunile de dezvoltare ale ţării au cunoscut diminuărifaţă de anul de comparaţie. Astfel, cele mai semnificative diferenţe s-auînregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov, respectiv reduceri cu 0,50 puncteprocentuale ale ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante şi cu 4.900locuri de muncă vacante.

Totodată, celemai mici scăderi faţă de anul 2009 s-au regăsit în regiunea Nord-Vest, cu odiminuare a ratei medii anuale a locurilor de muncă vacante cu 0,12 puncteprocentuale, respectiv cu 900 a numărului mediu anual a locurilor de muncăvacante.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-11-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image