2017-01-18 14:14

SOCIAL


Patronatele şi sindicatele acuză monopolul Executivului asupra bugetului CNAS. Guvernul vrea să cheltuiască nesupravegheat banii Casei de Asigurări de Sănătate

 |  18:36
Patronatele şi sindicatele acuză monopolul Executivului asupra bugetului CNAS. Guvernul vrea să cheltuiască nesupravegheat banii Casei de Asigurări de Sănătate

Patronatele şi sindicatele vor atacadecizia Guvernului de a reduce numărul partenerilor sociali membri în Consiliulde Administraţie (CA) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).Sindicaliştii avertizează că, prin această măsură, reprezentanţii Executivului ar putea dirija banii CNAS după bunul lor plac, nefiind supravegheaţi. Patronatele şi sindicatele vor începe,săptămâna viitoare, demersuri în Parlament şi la partide pentru oprirea OUG133/2010 care diminuează drastic reprezentativitatea lor în CA al CNAS.

Reprezentanţiisindicatelor susţin că, prin îndepărtarea lor din Consiliul de Administraţie(CA) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Guvernul încalcăprevederile Constituţiei României. “Guvernul este obligat să accepte dezvoltarea societăţii. Suntem un statdemocratic, iar această comisie tripartidă a Consiliului CNAS asigurădemocraţia. Guvernul trebuie să accepte opinia sindicatelor, care suntreprezentanţii societăţii. Excluderea partenerilor sociali din acest consiliuîncalcă prevederile Constituţiei. În România, statul este obligat să respecte Constituţia”, ne-a declarat preşedintele Confederaţiei Sindicale(CNS) „Meridian”, Ion Popescu. Acesta susţine că, prin reducerea număruluireprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor din Consiliul de Administraţie alCNAS, Guvernul poate cheltui bugetul Casei după bunul său plac. “Este adevărat că au existat şi nereguli în acestConsiliu. Au existat interese. Nu se urmărea interesul asiguraţilor, ci al unorafaceri particulare. Totuşi, Guvernul nu are voie să excludă parteneriisociali. Acum, Guvernul ar putea dirija banii Casei Naţionale cum vrea”, ne-a mai spus preşedintele CSN „Meridian”.

Partenerii sociali atacăordonanţa care îi exclude

Patronateleşi sindicatele vor începe, săptămâna viitoare, demersuri în Parlament şi lapartide pentru oprirea OUG 133/2010 de modificare şi completare a Legii privindreforma în domeniul sănătăţii publice, care diminuează drasticreprezentativitatea lor în Consiliul de Administraţie (CA) al CNAS. "Parteneriisociali, din care fac parte confederaţiile patronale şi sindicale cureprezentativitate la nivel naţional, semnatare ale contractului colectiv demuncă unic la nivel naţional şi ale contractelor colective de muncă la nivel deramură, îşi exprimă dezacordul total faţă de modificarea prevederilorreferitoare la componenţa Consiliului de Administraţie al CNAS prin reducereanumărului de locuri destinate patronatelor şi sindicatelor reprezentative dinRomânia", a anunţat, ieri, preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci. Acestasusţine că prin OUG 133/2010 - publicată în Monitorul Oficial - pentrumodificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiipublice, se asigură patronatelor şi sindicatelor reprezentative doar douălocuri în Consiliul de Administraţie al CNAS, iar reprezentanţilor statului - patrulocuri. În prevederile legale valabile până la apariţia OUG 133, sindicatele şipatronatele aveau în CA zece locuri, câte cinci fiecare, restul aparţinândadministraţiei şi preşedintelui CNAS. "Banii contribuabililor din Româniasunt colectaţi într-un fond de asigurări de sănătate şi nu fac parte dinbugetul de stat, deci nu intră, conform legilor existente până la momentulapariţiei acestei ordonanţe, sub controlul Guvernului, CNAS funcţionând caasigurător care plăteşte asistenţă socială primară către toţi cetăţeniiRomâniei", a adăugat Corâci. Întrebaţi câţi bani câştigau anual din participarea la şedinţele CA al CNAS (eiprimeau 20% din salariul de 6.000 lei al preşedintelui - potrivit legii), reprezentanţiisindicatelor şi patronatelor spun că problema nu este de natură financiară şică nu despre acest lucru este vorba. "Noi am cerut premierului să nu neplătescă nici un leu pentru şedinţă. A spus că nu se poate pentru că aşaprevede legea. Atunci am cerut să ne dea o sumă simbolică de un leu", amai spus Corâci.

OUG133/2010 a redus sporul pentru participarea la şedinţă de la 20% din salariulpreşedintelui la 1%.

Potrivitarticolului 276, în forma actuală, Consiliul de Administraţie al CNAS seconstituie din 7 membri, cu un mandat pe 4 ani, respectiv 4 reprezentanţi aistatului, dintre care unul este numit de preşedintele României, iar 3 suntnumiţi de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, un membru numitde către confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, un membrunumit de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional şi unmembru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional alPersoanelor Vârstnice.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-12-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image