2019-02-20 19:43


Persoanele inactive sau cu program parţial reclamă lipsa serviciilor de îngrijire

 |  17:14
Persoanele inactive sau cu program parţial reclamă lipsa serviciilor de îngrijire

Peste50% dintre mame şi doar 3,1% dintre tătici şi-au exercitat dreptul la concediuparental, iar o cincime din persoanele cu responsabilităţi familiale care nuparticipă la activitatea economică sau au o participare redusă pun aceastăsituaţie pe seama lipsei serviciilor de îngrijire.

InstitutulNaţional de Statistică (INS) precizează că dintre părinţii în vârstă de 15-64 deani care au copii sub 15 ani (4.070.000 de persoane), 1.148.000 de persoane aufăcut uz de dreptul la concediul parental pentru cel mai mic copil (oricând înperioada premergătoare interviului care s-a desfăşurat în cursul celui de aldoilea trimestru din 2010).

Ratade utilizare a concediului parental a fost mai mare la femei decât la bărbaţi,51,3 la sută dintre mame exercitându-şi dreptul la concediu parental, în timpce numai 3,1 la sută dintre bărbaţii cu copii au efectuat sau erau în curs deefectuare a concediului.

"Diferenţesemnificative în rata de utilizare a concediului parental se observă pe mediide rezidenţă. Astfel, au beneficiat de acest tip de concediu 39,2 la sutădintre părinţii din mediul urban şi doar 14,4 la sută în cazul celor carelocuiau în mediul rural", precizează INS.

Potrivitsursei citate, numărul persoanelor cu responsabilităţi familiale care fie nuparticipă la activitatea economică (şomeri sau persoane inactive), fie aveau oparticipare redusă (lucrau cu program parţial) a fost estimat la 1.584.000, iardintre acestea, circa o cincime (295.000 de persoane) puneau această situaţiepe seama inexistenţei serviciilor de îngrijire adecvate.

"Dintotalul persoanelor pentru care neparticiparea sau participarea incompletă laactivitatea economică poate fi pusă în legătură cu disponibilitatea serviciilorde îngrijire, 84,7 la sută au declarat că această situaţie are legăturăexclusiv cu indisponibilitatea unor servicii de îngrijire adecvate pentrucopii, 9,4 la sută - exclusiv cu absenţa serviciilor de îngrijire pentruadulţi, iar 5,9 la sută - cu lipsa serviciilor de îngrijire pentru copii şiadulţi deopotrivă", se arată în comunicat.

Absenţatotală a serviciilor de îngrijire într-o locaţie convenabilă şi cu un oraradecvat este principala problemă a serviciilor de îngrijire pentru copii înmediul rural. Peste 90 la sută dintre persoanele pentru care acesta estemotivul de neparticipare sau slabă participare pe piaţa muncii, locuiau înmediul rural.

"Costulridicat este principala constrângere în cazul serviciilor de îngrijire pentruadulţi. Un procent de 78,1 la sută dintre cei a căror participare redusă sauneparticipare pe piaţa muncii are legătură cu problemele legate de serviciilede îngrijire a adulţilor acuzau costul ridicat al acestora", se mai aratăîn comunicat.

Raportatla numărul de copii, diferenţa între rata de ocupare a persoanelor cu un copilşi cea a persoanelor cu cel puţin patru copii a fost de 18 puncte procentuale.Fenomenul se manifestă cu mai mare intensitate în cazul femeilor.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-10-09
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...