2017-01-18 19:43

SOCIAL


Peste 1.500 de cadre didactice universitare, pensionabile prin noua lege a educaţiei

 |  18:47
Peste 1.500 de cadre didactice universitare, pensionabile prin noua lege a educaţiei
Peste 1.500de cadre didactice universitare şi de cercetare vor fi pensionate prin noualege a educaţiei, care prevede retragerea acestora din activitate la împlinireavârstei de 65 de ani, susţin mai mulţi rectori.

Noua Lege aeducaţiei, publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie, are termen deintrare în vigoare 30 de zile de la publicare. Astfel, prevederile Legiieducaţiei ar urma să fie aplicate începând de miercuri, 9 februarie.

Personaluldidactic, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul de stattrebuie să se pensioneze la data împlinirii vârstei legale de pensionare.

Cadreledidactice universitare nu mai pot avea funcţii de conducere, de îndrumare, decontrol sau de administrare în învăţământul superior de stat, particular şiconfesional după ce împlinesc 65 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivitnoii Legi a educaţiei care intră în vigoare miercuri.

Astfel,mandatele celor care deţin funcţii de conducere sau de administrare, la oricenivel al universităţii, încetează de drept în cazul persoanelor care auîmplinit vârsta de pensionare. Fac excepţie funcţiile de membru al consiliuluide administraţie al universităţilor particulare.

Pensionareacadrelor didactice de conducere, de îndrumare şi de control se poate face şi întimpul anului şcolar, pentru motive temeinice, dar numai cu aprobareaconsiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv alinspectoratului şcolar.

Personaluldidactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Senatuluniversitar, din universităţile de stat, particulare şi confesionale, în bazacriteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decidecontinuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare,în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea deprelungire anuală, conform Cartei universitare, fără limită de vârstă.

Senatuluniversitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit,pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atinsvârsta de pensionare.

Cadreledidactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora.

Cadreledidactice şi de cercetare care conduc doctorate se pensionează la împlinireavârstei de 65 de ani şi pot conduce doctoratele în desfăşurare la datapensionării până la împlinirea vârstei de 70 de ani, în regim de plată cu ora.

Unii decanişi rectori spun că în acest context admiterea la doctoratul din 2011 esteratată.

"Admitereala doctorat va fi ratată în toamnă, întrucât majoritatea celor care vor fipensionaţi, aproximativ 80 la sută, sunt conducători de doctorat, iar alţii candidaţinu sunt", a declarat decanul Facultăţii de Comunicare din SNSPA, RemusPricopie, citat de Mediafax.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image