2019-02-20 02:00


Platformă online care va ajuta studenţii să-şi implementeze planurile de afaceri. „Bursa de proiecte”, lansată la Universitatea Ovidius din Constanţa

 |  19:19
Platformă online care va ajuta studenţii să-şi implementeze planurile de afaceri. „Bursa de proiecte”, lansată la Universitatea Ovidius din Constanţa

MinisterulEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a lansat, ieri, laUniversitatea Ovidius din Constanţa, conceptul inovativ de „Bursă de proiecte”în cadrul proiectului cu acelaşi nume, un program cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea ResurselorUmane, 2007-2013.

„Bursa de proiecte”îşi propune să dezvolte şi să susţină cultura de tip inovativ-antreprenorial lanivelul universităţilor din România, prin crearea unei platforme online, un locunde ideile şi propunerile de afaceri ale studenţilor întâlnesc potenţialiifinanţatori din mediul economic. „Proiectul este o mare oportunitate pentrustudenţii celor patru universităţi implicate, întrucât se axează pe douădirecţii complementare: partea teoretică – prin predarea unor cursuri privindmecanismele pieţelor bursiere, posibilităţile de promovare a proiectelor ş.a. –şi partea aplicativă – prin posibilitatea de a posta planuri de afaceri directpe platforma «Bursei de proiecte»”, a declarat managerul proiectului, CodrinDoru Lungu, reprezentant METCS.

„Bursa de proiecte” vafuncţiona ca o platformă online unde studenţii îşi vor putea posta ideile deafaceri, vor primi feedback şi evaluări din partea mediului economic şi amediului academic. Mai mult, platforma le oferă studenţilor şansa de a găsimodalităţi de implementare pentru proiectele lor. Portalul online va fidezvoltat de firma Novensys în conformitate cu cerinţele întocmite departenerii universitari şi necesităţile rezultate din analiză. „Ne dorim ca «Bursade proiecte» să simuleze cât mai bine condiţiile de pe o piaţă reală în carecererea întâlneşte oferta. Studenţii noştri se familiarizează cu etapele debază ale dezvoltării unui plan de afaceri şi apoi le aplică pentru a-şi promovaideile cu potenţial. Universitatea Ovidius din Constanţa este onorată să facăparte dintre cele patru universităţi partenere în proiect pentru ca studenţiisă se familiarizeze cât mai curând cu mecanismul de funcţionare al pieţelorlibere”, a declarat prof. univ. dr. Victor Ciupină, rectorul UniversităţiiOvidius din Constanţa şi expert în educaţie în cadrul echipei de implementare a proiectului.

„Bursa de proiecte” seînscrie pe axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinulcreşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, în Domeniul major deintervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior” şi are o perioadă deimplementare de 30 de luni.

Universitatea Ovidiusdin Constanţa este unul din partenerii implicaţi în proiectul „Bursa deproiecte”, alături de Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Petrol-Gazedin Ploieşti, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Novensys Corporationşi Gold Agama Consulting.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-04-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiriSTARBAG
loading...