2017-01-21 10:42

SOCIAL


Profesorii care cer mărirea salariilor vor avea câştig de cauză în instanţe. Funeriu trece peste lege pentru a nu plăti banii promişi dascălilor

 |  16:34
Profesorii care cer mărirea salariilor vor avea câştig de cauză în instanţe. Funeriu trece peste lege pentru a nu plăti banii promişi dascălilor
După ce le-a dat speranţe dascălilor că vor putea avea ocreştere minoră la salarii, ministrul educaţiei, Daniel Funeriu, a amânatechivalarea studiilor pentru educatoare şi învăţători, până la 1 septembrie,printr-un ordin. Astfel, zeci de mii de cadre didactice vor pierde o parte dindrepturile băneşti ce le erau garantate prin noua Lege a educaţiei. Juriştiisusţin că un ordin de ministru nu poate anula sau amâna aplicarea unei legi,iar instanţele judecătoreşti vor da câştig decauză profesorilor care-şi vor solicita drepturile salariale.Sindicatele din învăţământ anunţă că vor suporta cheltuielile de judecatăpentru dascălii ce vor da în judecată ministerul. Profesorii vor organiza unpichet pentru a protesta faţă de măsurile lui Funeriu.

Ordinul ministrului Daniel Petru Funeriu, publicat lasfârşitul săptămânii precedente în Monitorul Oficial, amână aplicarea chiar şia unora dintre puţinele prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale care erauprivite cu ochi buni de către dascăli.

Articolul 248 din noua Lege a Educaţiei le oferăînvăţătorilor şi educatoarelor posibilitatea de a-şi adăuga ceva bani lasalariu prin echivalarea studiilor. “Absolvenţilor liceelor pedagogice, aişcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sauai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar,care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul delicenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilordidactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentruînvăţământul primar”, se arată în art. 248, alineatul 4, din legea 1/2011. Cutoate că prevederile legii trebuiau aplicate de la publicarea acesteia înMonitorul Oficial, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriu, a conceput un ordin prin care nu le mai permitedascălilor să-şi îmbunătăţească veniturile (puternic afectate de tăierilesalariale şi de eliminarea sporurilor), până la data de 01 septembrie 2011.“Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea 1/2011 se aplică, începând cu data de1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postlicealepedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoliechivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar”, specificăarticolul 14 (Capitolul măsuri tranzitorii pentru învăţământul preuniversitar),din Ordinul ministrului educaţiei.

Juriştii susţin însă că un ordin de ministru nu poatemodifica sau amâna prevederile unei legi. “Este exclus ca un ordin de ministrusă poată interveni peste un act de lege. Orice proces în contencios va anulaprevederile respectivului ordin. În mod sigur, instanţele judecătoreşti vor dacâştig de cauză profesorilor care vor solicita drepturile băneşti ce trebuiauacordate conform legii. Mai întâi trebuie cerut în instanţă anularea acestuiordin”, ne-a declarat avocatul Mariana Ştefan.

Pichet pentru drepturile salariale

Sindicatele din învăţământ anunţă că vor suportacheltuielile de judecată pentru cadrele didactice care vor să acţionezeMinisterul Educaţiei în instanţă. “Nimeni nu le poate lua profesorilor dreptulde a-şi echivala studiile. Există şi o ordonanţă de urgenţă a Guvernului din2009 sau 2010 care le oferă dascălilor posibilitatea de a-şi echivala studiile.Din punctul meu de vedere, un ordin de ministru nu poate trece peste lege. Noi,sindicatele, vom susţine profesorii care vor să acţioneze ministerul îninstanţă şi vom asigura suportul juridic”, ne-a declarat preşedinteleFederaţiei Educaţiei Naţionale, Constantin Ciosu.

Conducerea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ(FSLI) anunţă că va organiza un pichet pentru a protesta faţă de amânareaechivalării studiilor, dar avertizează că Ministerul Educaţiei ar putea aveaacoperire juridică pentru modificările aduse Legii 1/2011. “Vom avea oîntâlnire cu ministrul pe această temă, dar e greu de crezut că va reveniasupra deciziei. Sunt zeci de mii de cadre didactice care ar trebui săprimească o mărire de salariu în urma echivalării studiilor. Ministrul a emisacest punct în ordin din considerente economice. În bugetul aprobat nu existăbani pentru plata acestor drepturi. Ar putea să aibă însă acoperire juridică.Au ştiut să introducă în lege un punct care să permită formularea unor măsuritranzitorii. Cadrele didactice care dau în judecată ministerul ar putea sau nusă aibă succes. Instanţele din România dau verdicte diferite. Vom organiza unpichet special pentru acest aspect”, ne-a explicat preşedintele FSLI, SimionHăncescu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-05-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image