2019-05-25 21:08


Publicitatea stradală va fi interzisă în parcuri, pe clădirile publice şi pe copaci

 |  18:43
Publicitatea stradală va fi interzisă în parcuri, pe clădirile publice şi pe copaci
Amplasareade suporturi pentru publicitate stradală va fi interzisă în parcuri, pe arbori,în parcurile şi rezervaţiile naturale, pe sediile instituţiilor publice, peasfaltul drumurilor, precum şi în alte locuri unde administraţia locală decideacest lucru printr-un regulament propriu.

Restricţiile au fost decise printr-un proiectde lege aprobat de Guvern. Întrebată de jurnalişti dacă va fi interzisăpublicitatea electorală pe clădirile istorice, ministrul Dezvoltării Regionale,Elena Udrea, iniţiatorul actului normativ, a răspuns afirmativ. "Absolut.Spre exemplu, centrele istorice, monumentele, clădirile monumente istorice numai permit niciun fel de publicitate, bineînţeles nici cea electorală. Laaceastă lege se adaugă şi un ordin de ministru prin care am iniţiat şi aprobatprocedura consultării publice la aprobarea documentaţiei de urbanism. Sperămca, în felul acesta, domeniul urbanismului, al construcţiilor, să fie reglementatrestrictiv pe viitor, în aşa fel încât să nu mai constatăm dezvoltăriurbanistice, haotice, cum se întâmplă în acest moment", a spus ElenaUdrea.

Conform proiectului, amplasarea mijloacelorde publicitate este interzisă pe monumentele naturii, în parcurile şirezervaţiile naturale, în parcuri, pe clădirile reprezentând sedii aleautorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi aleinstituţiilor publice, "cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea cese desfăşoară în interiorul sediilor", pe arbori, pe zona carosabilă astrăzilor şi a drumurilor, "indiferent de categoria acestora", dar şipe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public, pe clădirilereprezentând monumente istorice sau componente ale unor ansambluri monumentistoric, "în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor,lăcaşurilor de cult şi grădinilor publice", în intersecţii, în sensurilegiratorii, "pe pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori subpoduri şi pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau decirculaţie. În plus, va fi interzisă amplasarea de mesh-uri sau bannerepublicitare pe clădirile aflate "în stare avansată de deteriorare",dar doar în cazul în care acestea afectează "structura de rezistenţă şistabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative aleanvelopei clădirii"

Pe de altă parte, autoritatea locală vatrebui să instaleze panouri "speciale destinate afişelor publicitare şi aanunţurilor de mică publicitate", care vor fi curăţate săptămânal deangajaţii unor "compartimente de specialitate" proprii, astfel încât"să se asigure actualitatea anunţurilor".

Proiectul de lege prevede condiţiile necesareamplasării fiecărui tip de afişaj publicitar stradal. Spre exemplu, bannerelelegate de stâlpi care sunt amplasate perpendicular deasupra străzilor nu vormai putea fi instalate în intersecţii şi nici în zone unde împiedicăvizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice orinaturale. Ele nu vor mai putea fi montate nici în zonele în care există dejapanouri publicitare.

Va fi interzisă totodată amplasarea de stâlpial căror scop exclusiv este acela de a susţine bannerele pe domeniul public. "Bannerelemontate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înălţime minimă decinci metri faţă de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutieră şiimaginea urbană. Bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acesteasă fie de minimum o sută de metri", se mai arată în proiectul MinisteruluiDezvoltării.

Cele care sunt amplasate în condiţiile nouimpuse de proiectul propus pot fi păstrate maximum "o lunăcalendaristică". Mesh-urile, pe de altă parte, pot fi amplasate în zoneledecretate de autoritatea locală ca fiind "de publicitate restrânsă"pe construcţii, inclusiv pe monumentele istorice, numai în situaţia în care ele"constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuăriilucrărilor de consolidare sau restaurare, dar nu mai mult de un ancalendaristic". În plus, ele trebuie să reproducă "imagineaconstrucţiei după consolidare sau restaurare", eventualele mesajepublicitare urmând să nu ocupe mai mult de un sfert din suprafaţa totală deafişaj. Ele pot apărea, de asemenea, pe calcanele construcţiilor care nu suntclasate monumente istorice. Pot fi, totuşi, montate mesh-uri sau mesh-uridigitale pe faţadele clădirilor de locuit din zonele decretate ca fiind"de publicitate lărgită", în care regulamentele locale o permit şi pecele ale clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri situate în zonele depublicitate lărgită.

Vehiculele publicitare vor putea fiautorizate să circule prin localităţi doar pe un traseu stabilit de autoritateaadministraţiei publice locale, staţionarea lor urmând să fie interzisă.Totodată, ele nu vor putea circula în convoaie mai mari de două, fiind obligatesă meargă cu o viteză mai mare decât jumătatea limitei maxime admise pe drumulpe care circulă.

Circulaţia convoaielor va fi totuşi permisă,însă "numai cu ocazia manifestărilor speciale, în baza avizului emis deautorităţile administraţiei publice, cu durata de valabilitate de o zi".

Mesajele publicitare pot fi montate şi pemijloacele de transport în comun, însă numai dacă acestea nu obtureazăvizibilitatea călătorilor.

Sancţiunile pentru nerespectarea acestorprevederi legale vor fi cuprinse între 500 de lei, minimul pentru persoanelefizice care încalcă legea, până la 50.000 de lei, cuantumul maxim prevăzutpentru sancţionarea firmelor de afişaj sau a deţinătorilor de vehicule detransport în comun.

Pentru un primar care încalcă obligaţiilecare-i revin prin acest proiect de lege, amenda poate fi cuprinsă între 10.000de lei şi 15.000 de lei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-05-28
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


STARBAG