2017-01-18 14:59

SOCIAL


Rectorii: ‘’Nu putem majora taxele, pentru că oamenii sunt săraci’’. Universităţile au ‘’îngheţat’’ sau au scăzut taxele de şcolarizare, din cauza crizei

 |  19:54
Rectorii: ‘’Nu putem majora taxele, pentru că oamenii sunt săraci’’. Universităţile au ‘’îngheţat’’ sau au scăzut taxele de şcolarizare, din cauza crizei
Universităţile au “îngheţat” sau chiar au diminuat valorile taxelor de şcolarizarepentru 2011–2012. Motivul invocat de conducerile instituţiilor de învăţământsuperior este lipsa de bani a oamenilor. Criza economică a diminuatsemnificativ numărul candidaţilor de la concursurile de admitere în facultăţi.Universitatea Babeş–Bolyai din Cluj a pierdut, în 2010, faţă de anul 2008, aproximativ 3.000 decandidaţi la concursul de admitere. Facultatea de Jurnalism şi ŞtiinţeleComunicării este singura din cadrul Universităţii Bucureşti care a beneficiatde o reducere a taxei de şcolarizare de la 3.100, la 2.500 de lei. Uneleuniversităţi au ales să majoreze taxele de şcolarizare proporţional cu ratainflaţiei.

Cele mai multe universităţi au diminuat sau cel puţin au încercat să menţină la nivelul de anultrecut taxele de şcolarizare pentru2011–2012, din cauza crizei economice. Intituţiile de învăţământ superior aupierdut numeroşi candidaţi la examenul de admitere, de la începutul perioadeide recesiune. Chiar cele mai mari universităţi din ţară au fost afectate. LaUniversitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj, spre exemplu, numărul candidaţilor la fiecareexamen de admitere a scăzut, în medie, cu aproximativ 3.000, din 2008, pânăanul trecut. “Nu s-a stabilit încănivelul taxelor de şcolarizare. Mâine (n.r. astăzi) se stabilesc. Noi o săîncercăm să păstrăm acelaşi nivel, mai ales în contextul economic actual.Efectele crizei economice, cum s-au resimţit la nivelul tuturor instituţiilorde învăţământ superior, s-au resimţit şi la noi. O majorare a taxelor nu ar firentabilă, în actualul context. Totuşi, Universitatea este obligată să oferecele mai bune condiţii. Faţă de 2008, la concursul de admitere din 2010, amavut cu 3.000 de candidaţi mai puţin”, ne-a declarat rectorul Universităţii “Babeş–Bolyai”, Andrei Marga.Universitatea clujeană va avea alocate, ca şi anul trecut, 4.820 de locuri dela buget.

Şi conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF)“Victor Babeş” din Timişoara a decis să menţină taxele de şcolarizarela acelaşi nivel, “din cauza sărăciei”. “Noi am hotărât săpăstrăm actualul nivel al taxelor pentru că oamenii sunt săraci. Studenţii numai au bani pentru taxe”, ne-a explicat rectorulUMF Timişoara, Ştefan Drăgulescu.

Şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) “Carol Davila” Bucureşti taxele au fost menţinute la nivelul anului trecut.

La Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureştitaxele de şcolarizare ar putea chiar să fie diminuate. “Nu s-a luat încă o decizie finală în privinţa taxelor deşcolarizare, dar noi am discutat să le menţinem la acelaşi nivel, de 4.200 delei. Este posibil însă să fie şi diminuate. Dacă vor fi diminuate, taxele vorfi de 3.900 de lei”, ne-a declaratsecretarul-şef al Universităţii de Construcţii Bucureşti, Laurenţiu Rece.

Facultatea de Jurnalism are cea mai mică taxă

Taxele de şcolarizare la Universitatea din Bucureşti (UB)au fost menţinute la nivelul de anul trecut, excepţie făcând doar Facultatea deJurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJSC), care a beneficiat de o reducereconsiderabilă. “În anul universitar 2011-2012, pentru ciclul de licenţă,taxa de şcolarizare este de 3100 de lei pentru toate facultăţiile Universităţiidin Bucureşti, cu excepţia Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, lacare taxa de şcolarizare este de 2500 lei. Anul trecut, taxa de şcolarizare afost de 3100 lei pentru toate facultăţile UB”, ne-au menţionat reprezentanţii Universităţii dinBucureşti. Decanul Facultăţii de Jurnalism, Mihai Coman, susţine că deciziaeste una firească, nefiind normal ca unele facultăţi să le întreţină pe altele.“Eu ampropus ca taxa de şcolarizare pentru Facultatea de Jurnalism şi ŞtiinţeleComunicării să fie diminuată. Este o decizie firească, deoarece nu este normalca unele facultăţi să le întreţină pe altele. Există facultăţi care au doarstudenţi la buget. La noi, numărul candidaţilor la concursul de admitere a fostconstant în ultimii 10 ani, 10 pe loc. Pentru anul universitar 2011–2012 sunt120 de locuri la buget şi 60 la cu taxă. Taxa de înscriere la admitere este de120 de lei”, ne-a declarat decanul FJSC, Mihai Coman.

Taxa la facultate, dictată de inflaţie

Există instituţii de învăţământ superior, precumUniversitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, care vor majora taxele de şcolarizare înfuncţie de rata inflaţiei. “Noi am decis ca nivelul taxelor să rămână cel din anul trecut, adică 1.800–2.000de lei pe an, dar să crească procentual cu inflaţia. Taxele în octombrie vor fiaceleaşi ca anul trecut. Ulterior se va plăti diferenţa, în funcţie decoeficientul de inflaţie ce va fi anunţat”, ne-a declarat rectorul Universităţii din Târgu-Jiu, Adrian Gorun.

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, Daniel Petru Funeriu, a dat dovadă de multă “mărinimie”, suplimentând cu 200 numărul pe ţară al locurilor în universităţile destat, finanţate de la buget.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-08-12Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image