2018-12-16 15:38


Senatul a votat pentru trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în subordinea Parlamentului. Propunere legislativă aprobată, urmează vot final în Camera Deputaţilor

 |  16:12
Senatul a votat pentru trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în subordinea Parlamentului. Propunere legislativă aprobată, urmează vot final în Camera Deputaţilor
Plenul Senatului a adoptat miercuri o propunerelegislativă prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trece însubordinea Parlamentului, iar până la 80% din sumele colectate la niveluljudeţelor vor fi retransmise Caselor judeţene de asigurări de sănătate.Propunerea legislativă a fost iniţiată de o serie de parlamentari PNL, PSD,PDL, UDMR şi independenţi, fiind aprobată în plenul Senatului cu 61 de voturipentru, 32 de abţineri şi 13 voturi împotrivă. Unul dintre iniţiatori,senatorul PNL Minerva Boitan, a explicat că măsura vine să răspundănemulţumirilor exprimate succesiv la nivelul Parlamentului faţă de utilizareaşi transparenţa în utilizarea fondului de asigurări. "Nici un guvern nu va mai putea fi acuzat că a folosit acest fondpentru alte scopuri decât serviciile de sănătate. (...) Funcţiile de conducere ale CNAS vor fi alese tot în Parlament, pemodelul Curţii de Conturi. Consiliul de Administraţie (CA) o să rămână pe ocomponentă apropiată de cea de până acum, dar numirile şi alegerea CAorsă revină în mare parte Parlamentului", a explicat Boitan. Astfel,"din totalitatea sumelor colectate de CNAS, prin preşedintele său, încalitatea sa de ordonator principal de credite, va repartiza până la 80% dinsume, dar nu mai puţin de 50%, în mod proporţional, spre gestionare Caselorjudeţene de asigurări de sănătate şi Casei de asigurări de sănătate amunicipiului Bucureşti, urmând ca diferenţa să se constituie într-un fond deredistribuire al CNAS", se precizează în iniţiativa legislativă. Deasemenea, bugetul CNAS va fi adoptat de către Parlament într-un capitoldistinct în legea bugetului de stat. Mai mult, reprezentanţii CNAS trebuie săprezinte Parlamentului un raport semestrial privind starea sistemului deasigurări sociale de sănătate, iar annual, CNAS şi ANAF trebuie să prezinteParlamentului cu raport cu privire la colectarea contribuţiilor asigurărilorsociale de sănătate şi constituirea Fondului naţional unic. Conducerea CNAS arurma să fie numită de Parlament, între care preşedintele CNAS pentru un mandatde şapte ani. De asemenea, din CA fac parte 18 membri cu mandat de 4ani, dintre care opt sunt reprezentanţi ai statului- unul numit depreşedintele, trei de primul-ministru - şi patru de către principalele grupuriparlamentare. Totodată, confederaţiile patronale şi cele sindicale îşi potdesemna câte patru membri, iar comisiile de specialitate din Camera Deputaţilorşi Senat alţi doi membri care sunt propuşi de către Consiliul Naţional alPersoanelor Vârstnice. La nivelul CA se alegdoi vicepreşedinţi, prin vot secret.

Preşedintele CNAS va fi remunerat la nivelulindemnizaţiei funcţiei de ministru, în timp ce vicepreşedinţii vor obţine oindemnizaţie la nivelul secretarilor de stat. Membrii CA pot obţine oindemnizaţie lunară de 10% din cea a preşedintelui CNAS, în condiţiileprezenţei efective la şedinţele CA. Directorul general al CNAS este numit decătre Parlament la propunerea preşedintelui CNAS, pentru un mandat de şapteani. Legea urmează să intre în atenţia Camerei Deputaţilor în calitate de fordecizional.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-05-27
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...