2018-12-12 07:22


Spitalele, obligate în 15 zile să ceară clasificarea

 |  17:33
Spitalele, obligate în 15 zile să ceară clasificarea

Toate spitalele sunt obligate, în următoarele 15zile, să ceară clasificarea, în scris,direcţiei de sănătate publică din aria administrativ teritorială unde îşidesfăşoară activitatea. Solicitările vorfi analizate în cinci zile, pentru ca în baza lor unităţile să fie încadrateîntr-una dintre cele cinci categorii stabilite, în funcţie de competenţă.

Cererea unităţilor este însoţită de o fişă de autoevaluare de a căreicorectitudine şi realitate a datelor înscrise răspunde managerul unităţiisolicitante, conform noii legislaţii în vigoare, informează MinisterulSănătăţii (MS).

Direcţiile de sănătate publică au ladispoziţie cinci zile pentru a analiza cererile şi a încadra spitalele într-unadintre cele cinci categorii existente, înfuncţie de nivelul de competenţă, după care vor trimite Ministerului Sănătăţii,pentru aprobare, noua clasificare. “Am realizat o nouă clasificarea spitalelor, mai simplă şi coerentă. Până acum, în România se utiliza o multitudinede clasificări ale spitalelor. Numai în Legea 95/2006 sunt enumerate o serie declasificări în funcţie de criteriul regional, de specificul patologiei, deregimul proprietăţii sau din punctul de vedere al învăţământului medical şicercetării. În multe cazuri, clasificările se întrepătrund, se suprapun sau seamestecă. De exemplu, unele spitale judeţene sunt regionale, clinice şi deurgenţă şi pot fi şi instituţii publice cu secţii private, în acelaşi timp. Nu există oreprezentare coerentă a reţelei spitaliceşti. Noua metodă de clasificare s-arealizat pe baza experienţei internaţionale şi a recomandărilor experţilorindependenţi”, a declarat ministrul sănătăţii, Cseke Attila.

Unităţile sanitare cu paturi, clasificate încinci categorii

Spitalele de categoria V, cunivel de competenţă limitat, sunt cele care asigură servicii medicale pentruîngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură specialitatesau servicii paleative.

Spitalele de categoria IV, cu nivelde competenţă bazal, sunt cele care deservesc populaţia pe o razăadministrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic decomplexitate.

Spitalele de categoria III, cu nivelde competenţă mediu, deservesc populaţia judeţului din ariaadministrativ-teritorială unde îşi au sediul şi, doar prin excepţie, dinjudeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate.

Spitalele de categoria II (cusubcategoria II M pentru unităţile monoprofil), cu nivel de competenţă înalt,sunt cele care deservesc populaţia judeţului din aria saadministrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt dedotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilormedicale cu grad mare de complexitate.

Spitalele de categoria I (cusubcategoria I M pentru unităţile monoprofil), cu nivel de competenţă foarteînalt, sunt cele care asigură asistenţa medicală la nivel regional, cu cel maiînalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizareaserviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-11-05
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...