2017-01-23 20:53


Statul continuă să risipească sume uriaşe pentru eliminarea „gunoaielor” din spitale. Autoclavarea, singura soluţie eficientă de neutralizare a deşeurilor medicale periculoase

 |  19:37
Statul continuă să risipească sume uriaşe pentru eliminarea „gunoaielor” din spitale. Autoclavarea, singura soluţie eficientă de neutralizare a deşeurilor medicale periculoase

Încă din anul2005, acquis-ul comunitar implementat la nivel naţional, referitor la deşeurilemedicale periculoase, a stabilit închiderea tuturor crematoriilor din unităţilemedicale şi înlocuirea acestora cu instalaţii alternative de neutralizare a deşeurilormedicale periculoase.

Conform Strategieinaţionale de gestionare a deşeurilor, se impune eliminarea în siguranţă a deşeurilormedicale periculoase, fără impact asupra sănătăţii personalului medico-sanitar şial populaţiei.

Cu ocazia vizitelor făcute în mai multe unităţispitaliceşti am remarcat însă că lucrurile nu stau deloc aşa. Astfel, sunt unităţispitaliceşti care cheltuiesc anual sume foarte mari cu preluarea deşeurilormedicale periculoase, care ori sunt incinerate, ori sunt abandonate.Incinerarea, procedeu acceptat numai pentru deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice, poluează grav mediul,din cauza emisiilor de noxe poluante: furani şi dioxine.

Din fericire, există şi unităţi spitaliceşti încare se acordă o atenţie deosebităneutralizării şi eliminării finale a deşeurilor medicale periculoase.

Este cazul unităţilor spitaliceşti deţinătoare deechipamente proprii de neutralizat şi eliminat deşeuri medicale periculoase, încare neutralizarea deşeurilor medicale periculoase se faceprin sterilizare termică (autoclavare), acestea având contract cu firmele de colectarenumai pentru deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice, care obligatoriutrebuie incinerate.

Neutralizareaprin sterilizare termică (autoclavarea), serealizeazăla temperaturi cuprinse între 121 gradeCelsius şi 147 grade Celsius. Procesul se desfăşoară fără emisii de noxepoluante în mediu, atât din punctul de vedere al eficienţei microbiologice, câtşi din punctul de vedere al calităţii emisiilor în mediu (apă şi aer); fluidelerezultate din proces sunt neutralizate prin tratare termică sub presiune.

Neutralizarea prin sterilizaretermică (autoclavare) reduce la maximriscurile de contaminare atât pentru operator, cât şi pentru mediu, nu producepoluarea mediului şi nu prezintă pericol pentru sănătate, eliminându-se astfel riscul răspândirii diverselor epidemii.

Această metodă de neutralizare a deşeurilor medicale periculoase presupune costurireduse de operare şi cheltuieli mici şi în ceea ce priveşte consumabilele.

Având în vedere că în unităţilespitaliceşti se generează permanent deşeuri medicale periculoase, neutralizareaşi eliminarea acestora implică cheltuieli permanente. Astfel, un spital decapacitate medie cheltuieşte anual circa 40.000-50.000 de euro activităţile depreluare, de către firmele de colectare, a deşeurilor medicale periculoase,altele decât cele anatomo-patologice şi părţi anatomice. Aşa cum am prezentat şiîn articolele anterioare, achiziţia de către spitale a unui echipament propriude neutralizat deşeuri medicale periculoase, altele decât cele anatomo-patologice,prin sterilizare termică (autoclavare) se poate face cu circa 50.000 de euro.Ca urmare, după primul an de utilizare, echipamentul se amortizează, iarîncepând cu cel de al doilea an, spitalele nu mai trebuie să aloce pentruneutralizarea şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase (altele decât celeanatomo-patologice) decât sume foartemici, practic plătesc doar curentul electric, restul până la 40.000-50.000 europutând fi folosiţi în alte scopuri: medicamente, salarii, investiţii etc.

Deşeurile medicale periculoase, omise din POS Mediu

La nivel naţional există un Program Operaţional Sectorialde Mediu (POS-Mediu) destinat deşeurilor. Din motive greu de înţeles, din acestprogram au fost omise tocmai deşeurile medicale periculoase. Ministerul Sănătăţiiîntreprinde măsuri pe lângă Ministerul Mediului pentru introducerea în POS-Mediua problemei deşeurilor medicale periculoase, fapt care ar permite unităţilorsanitare generatoare de astfel de deşeuri să acceseze împreună cu autorităţilelocale fonduri europene pentru achiziţia de echipamente proprii de neutralizatdeşeuri medicale periculoase.

Ministerul Sănătăţii alocă anualsume mari unităţilor spitaliceşti din subordine pentru neutralizarea deşeurilormedicale periculoase. Nu credeţi că ar trebui ca însuşi Ministerul Sănătăţii săiniţieze o propunere-pilot pentru achiziţia de echipamente proprii deneutralizat deşeuri medicale periculoase, prin sterilizare termică(autoclavare), în unităţile spitaliceşti din subordinea sa? Astfel, din cele aproximativ60 de unităţi aparţinând Ministerului Sănătăţii, un număr de 24 de unităţi decapacitate medie ar trebui să constituie pornirea.

De asemenea, suntem informaţi căexistă posibilitatea ca deşeurile medicale periculoase produse în cele 21 despitale aparţinând Primăriei Generale a Capitalei să se neutralizeze prinautoclavare, într-o locaţie anume pregătită. Acest proiect ar aduce PrimărieiGenerale a Capitalei, pe orizontul a 10 ani,economii de 3 milioane de euro.

În situaţia de criză în care se găseşteţara noastră, când resursele trebuie drămuite cu foarte multă grijă, faptul căspitalele cheltuiesc an de an sume foarte mari numai pentru preluarea deşeurilor- şi care deşeuri aşa-zis “eliminate” poluează grav mediul -, poate că ar fi momentulsă se pună capăt risipei de bani, iar fiecare spital să dispună de propriainstalaţie de neutralizat deşeuri medicale, aşa cum dispun şi de propriileinstalaţii de sterilizat: instrumentar medical, echipamente utilizateîn practică chirurgicală etc.

Poate că nu este lipsit de interes ca acreditareaspitalelor să impună existenţa în fiecare unitate spitalicească generatoare dedeşeuri medicale periculoase a propriei instalaţii de neutralizat deşeuri. Vomreveni.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639236-11-27Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image
Media

Trenuri intarziate
Trenuri intarziate 06 Ian 2017 | (0)
Social

Deszăpezire „exemplară” în Capitală