2017-01-23 06:33


Studiile de master la ID intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând din 2011

 |  16:27
Studiile de master la ID intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând din 2011

Studii demaster aflate în derulare la forma de învăţământ la distanţă (ID) intră înlichidare şi nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012,iar universităţile pot organiza admiterea numai pentru cele acreditate, în urmaevaluării, până cel târziu în 1 septembrie 2011.

Prevederilesunt cuprinse în Ordinul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului (MECTS) privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemulnaţional de învăţământ, publicat, miercuri, în Monitorul Oficial, la câteva oredupă intrarea în vigoare a Legii educaţiei.

PotrivitOrdinului, structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământsuperior se menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar2010-2011, până la intrarea în vigoare a noilor carte universitare şi aprobareastructurii universităţilor pe facultăţi prin hotărâre a Guvernului.

"Programelede studii universitare de master, organizate în condiţiile legii şi aflate înderulare la forma de învăţământ la distanţă intră în lichidare şi nu se maiorganizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012", potrivitordinului MECTS.

De asemenea,actul normativ mai prevede că instituţiile de învăţământ superior pot organizaadmiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studiiuniversitare de master acreditate prin ordin al ministrului educaţiei, în urmaevaluării Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS),până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

Programelede studii universitare de master intrate în procedură de evaluare anteriorintrării în vigoare a Legii educaţiei urmează să fie evaluate în conformitatecu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluării.

Senatuluniversitar poate înfiinţa duble specializări numai după evaluarea de către ARACISşi autorizarea respectivelor programe.

Programelepostdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la dataintrării în vigoare a Legii educaţiei se desfăşoară şi se finalizează încondiţiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobării acestora.

Studiilepostuniversitare organizate până la intrarea în vigoare a Legii educaţiei şicare se află în derulare intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere.

Programelepostuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se vor organizaîncepând cu anul universitar 2011-2012.

Obligaţiauniversităţilor de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare,dintre care cel puţin 50% în afara universităţilor, se aplică începând cu anuluniversitar 2011-2012.

Cadreledidactice din învăţământul superior care vor fi pensionate înaintea finalizăriianului universitar 2010-2011 îşi pot continua activitatea fără aprobareasenatului universitar, până la finalizarea anului, se mai arată în OrdinulMECTS privind măsurile tranzitorii în sistemul de învăţământ.

Noua Lege aeducaţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie. Uneleprevederi din Legea educaţiei vor fi aplicate începând de miercuri, 9februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar pentrualtele actul normativ prevede intrarea în vigoare la alte date.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-03-22Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image