2017-01-18 01:42

SOCIAL


Unităţile sanitare sau cabinetele medicilor de familie pot angaja doctori cu competenţe limitate

 |  19:20
Unităţile sanitare sau cabinetele medicilor de familie pot angaja doctori cu competenţe limitate
Unităţilesanitare sau cabinetele medicilor de familie pot angaja începând de marţimedici cu competenţe limitate, după ce luni a fost publicat în MonitorulOficial ordinul ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate.

Conform unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, absolvenţii facultăţilor demedicină, începând cu promoţia 2005, care nu au promovat concursul deRezidenţiat, se vor putea angaja ca medici cu competenţe limitate în unităţisanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, cucontract individual de muncă pe o perioadă determinată sau nedeterminată, dupăcaz. Medicii cu competenţe limitate îşi vor desfăşura activitatea sub supraveghereaunui medic specialist sau primar, conform fişei postului, nominalizat demanagerul unităţii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual demedicină de familie. Aceştia vor putea îndeplini anumite sarcini în acordareaasistenţei medicale şi continuarea dezvoltării abilităţilor profesionale şicunoştinţelor dobândite pe parcursul facultăţii, ca de exemplu: examinarea şitriajul pacienţilor; întocmirea şi completarea fişei de observaţie lainternare; informarea pacientului cu privire la particularităţile bolii şiterapia recomandată, respectând indicaţiile medicului supraveghetor; însoţireapacientului la investigaţiile prescrise şi informarea acestuia asupra procedurilorrespective şi necesitatea efectuării acestora; urmărirea evoluţiei pacienţiloraflaţi la tratament ş.a. Medicii cu competenţe limitate nu vor avea însădreptul de a intra în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări desănătate, nu vor puteafi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nici nuau drept la parafă cu cod. Posturile destinate medicilor cu competenţe limitate vor fi prevăzute separatîn statul de funcţii al unităţii sanitare. Ocuparea acestora se va face princoncurs. Cei încadraţi sunt repartizaţi la locurile de muncă de directorulmedical al unităţii, în funcţie de necesar. Salarizarea medicilor cu competenţe limitate se va face la nivelul funcţiei demedic stagiar, în condiţiile legii. Fondurile necesare în acest sens se vorasigura de către unitatea sanitară. Proiectul Ministerului Sănătăţii va da posibilitatea tinerilor absolvenţi săfie încadraţi în unităţile sanitare publice sau private, inclusiv în cabinetelemedicilor de familie, pentru a sprijini activitatea de asistenţă medicală dinaceste unităţi. Numai în 2010, peste 350 absolvenţi de medicină nu au reuşit să promovezeconcursul de Rezidenţiat, iar în ultimii cinci ani au fost aproximativ 1.000 detineri în această situaţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image