2019-01-23 05:16


Universitatea din Bucureşti: vezi la care facultăţi se dă examen şi la care se intră doar cu nota de la Bac

 |  17:45
Universitatea din Bucureşti: vezi la care facultăţi se dă examen şi la care se intră doar cu nota de la Bac

Au început înscrierile la facultăţile Universităţii din Bucureşti (UB). Instituţia de învăţământ superior de stat scoate la concurs 4.400 de locuri bugetate şi 4.000 de locuri cu taxă.

Candidaţii se pot înscrie la concursul de admitere până pe 18 iulie. Probele de concurs se vor susţine între 19 şi 25 iulie, iar data-limită de afişare a rezultatelor este 27 iulie.

Studii universitare de licenţă - locuri la buget

Facultatea

Total locuri buget

din care pentru romi

Administraţie şi Afaceri

235

7

Biologie

130

1

Chimie

135

 

Drept

287

 

Filosofie

115

 

Fizică

150

 

Geologie şi Geofizică

125

 

Geografie

383

4

Istorie

201

4

Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

135

3

Litere

497

5

Limbi şi Literaturi Străine

411

15

Matematică şi Informatică

383

2

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

354

2

Sociologie şi Asistenţă Socială

316

14

Ştiinte Politice

197

 

Teologie Ortodoxă

278

3

Teologie Baptistă

25

 

Teologie Romano Catolică

30

 

Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; certificatul de naştere, în copie legalizată; diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici; adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; trei fotografii tip buletin de identitate; B.I. sau C.I.   în copie; chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la Casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Universitatea din Bucureşti: vezi la care facultăţi se dă examen şi la care se intră doar cu nota de la Bac
zoom

Concurs de dosare sau examen

Modalitatea de admiterea la UB variază în funcţie de facultate, specializare şi forma de învăţământ. Există 3 forme de admitere:

Facultăţi unde se dă examen

Faculatea de Drept

Examen - Limba română și Economie

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Proba scrisă de Limbă română și Creativitate și expresivitate

Facultatea de Litere Specializarea Comunicare și Relații Publice (IF)

Probă scrisă de 4 ore la Limba română și o limbă străină.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Engleză, franceză, germană

O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu Engleză/Franceză/Germană și o altă limbă)

Arabă, chineză, japoneză

O probă scrisă cu două discipline

Traducere și interpretare

O probă scrisă cu două discipline (o limbă străină și obligatoriu Limba română)

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializarea Psihologie

Proba scrisă din tematică

Formă mixtă de admitere

Facultatea de Chimie

75% media generală a examenului de bacalaureat și 25% test grilă (la alegere: chimie organică, sau chimie anorganică și generală).

Facultatea de Fizică

75% media generală a examenului de bacalaureat și 25% test grilă dat din tematica de la examenul de bacaluareat pentru una din disciplinele la alegere din aria curiculară Matematică și Științe (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie)

Facultatea de Geografie

25% media generală a examenului de bacalaureat și 75% nota la proba scrisă din tematica propusă (Geografie)

Facultatea de Geologie şi Geofizică Specializarea Geologie

60% media generală a examenului de bacalaureat și 40% test grilă

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Specializarea Studii Americane

50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% proba scrisă la limba engleză

Facultatea de Matematică şi Informatică Specializarea Tehnologia Informației Specializarea Informatică IF Specializările Matematică, Matematică Informatică și Matematici aplicate

20% media generală a examenului de bacalaureat și 80% media de la lucrarea scrisă

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Buzău), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focșani)

Probă de aptitudini – eliminatorie: abilităţi artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) și media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Ştiinţe Politice Specializările Ştiinţe politice (în limba engleză) și Ştiinţe politice (în limba franceză)

1. Probă orală de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins 2. Evaluarea competențelor specifice dobândite după cum urmează: - pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de Limba română și de Istorie, - pentru absolvenții liceelor cu profil real se se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de Limba română și de Matematică. - pentru departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se vor lua în calcul: a. media generală a examenului de bacalaureat, b. nota de la disciplina obligatorie de Limba română.

Facultatea de Teologie Ortodoxă Specializarea Teologie ortodoxă pastorală și Teologie ortodoxă pastorală (extensieCityUnityCollege, Atena - în curs de autorizare)

50% media generală a examenului de la bacalaureat și 50% proba scrisă

Facultatea de Teologie Baptistă Specializarea Teologie Baptistă - Asistență socială

40% media generală a examenului de la bacalaureat și 60% eseu

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

50% media generală a examenului de la bacalaureat și 50% colocviu

Departamentul CREDIS

probă de aptitudini - eliminatorie: abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) și media generală a examenului de bacalaureat

Pe baza mediei de la Bac

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Biologie

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Filosofie

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Geologie şi Geofizică Specializările Geofizică, Inginerie geologică

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Istorie

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Litere Specializările Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă, Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Ştiinţe ale informării şi documentării, Comunicare şi relaţii publice (IFR)

Nota probei scrise la Limba și literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere; Media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere.

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine *Specializările Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Slave (cehă, polonă, slovacă), Maghiară, Neogreacă, Rromani, Limbi moderne aplicate, Studii iudaice

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Matematică şi Informatică *Informatică (ID)

- 30% nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele, la alegere: Biologie/ Chimie / Fizică / Informatică și 70% nota obținută la disciplina Matematică la examenul de bacalaureat

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Sociologie, Asistență socială (IF), Antropologie, Resurse umane

Concurs de dosare: Media de admitere pentru învățământul universtar de licență ia în calcul notele obținute la bacalaureat la următoarele probe: - 50% nota probei scrise la Limba și literatura română; - 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului: Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).

Asistență socială (ID)

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializările Pedagogie, Psihopedagogie Specială

media generală a examenului de bacalaureat

Facultatea de Ştiinţe Politice Specializările Studii de securitate (cu module în limbile română, engleză și franceză), Științe politice (în limba română)

1) pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de Limba română și de istorie, 2) pentru absolvenții liceelor cu profil real se se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba română și de matematică, 3) pentru departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se vor lua în calcul: a. media generală a examenului de bacalaureat, b. nota de la disciplina obligatorie de limba română.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Specializările Artă sacră, Teologie ortodoxă asistenţă socială, Teologie ortodoxă didactică

media generală a examenului de bacalaureat

Două facultăţi

 

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2013-07-10

TAGURI: inscriere, universitate, buget, taxa, examen, bacalaureat, locuri, dosar
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


GHILE MARIANA
12 Noi 2016

M-ar interesa Fac. de Biologie. Ce medie trebuie sa ai la bac? Cat costa Fac si cati ani se face facultatea?
Random imageUltimele stiri

loading...