2017-01-17 23:37

SOCIAL


Universitatea Bucureşti asigură peste 5.000 de locuri în cămine

 |  15:13
Universitatea Bucureşti asigură peste 5.000 de locuri în cămine

Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor pentru anul universitar 2011-2012 un număr de 5.354 de locuri în căminele proprii, distribuţia acestora urmând a se face de către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Cazările pentru anul universitar 2011-2012 se vor face în intervalul 27 septembrie-4 octombrie, iar comisia de evaluare va avea în vedere performanţele profesionale şi situaţia materială a studentului.

Conform metodologiei, repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din fiecare an de studiu de către o comisie pe facultate, coordonată de prodecanul cu probleme studenţeşti.

Media minimă pentru a obţine un loc de cazare din partea facultăţii este stabilită de consiliul facultăţii la propunerea comisiei, care trebuie obţinută până la sfârşitul sesiunii de toamnă.

UB precizează că pentru studenţii etnici români situaţiile se vor examina cu atenţie, cererile putând fi respinse numai în cazul unor situaţii profesionale extrem de slabe.

„La criteriul social se încadrează studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau din plasament familial, precum şi studenţii cu situaţii sociale dificile. Principiul continuităţii se aplică în sensul menţinerii locului de cazare din anul precedent. Categoriile de persoane care pot fi cazate: studenţi români din cele trei cicluri de studiu (licenţă, master, doctorat) şi studenţi de etnie romă, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să asigure cazare. În limita locurilor rămase, comisia de cazare mai poate aproba cazarea cadrelor didactice tinere” - precizează reprezentanţii UB.

Tariful de cazare lunar este stabilit de către serviciul social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Complexul „Grozăveşti” are o capacitate de cazare de 2.016 locuri în căminele A, B, C, D şi 284 de locuri în căminul A1.

Complexul „Mihail Kogălniceanu” are o capacitate de cazare de 614 locuri, căminul „Poligrafia” - 244 locuri, Căminul „Th. Pallady”  I - 218 locuri, căminul „Th. Pallady” II - 194 locuri, căminul „Stoian Militaru” - 471 locuri, căminul „Fundeni” - 204 locuri, căminul „Panduri” - 221 locuri, complexul „Măgurele” - 644 locuri, căminul „Leu” - 244 locuri.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639259-07-25Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image