2018-12-10 10:48


ANI a sesizat DNA pentru cercetarea lui Ioan Botiş

 |  21:14
ANI a sesizat DNA pentru cercetarea lui Ioan Botiş

Agenţia Naţională deIntegritate (ANI) a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cusituaţia fostului ministru al Muncii, Ioan Botiş, cerând procurorilor să-lcerceteze pe acesta pentru conflict de interese.

Inspectorii ANI susţincă sunt indicii temeinice că fostul ministru al Muncii, Ioan Botiş, ar fisăvârşit infracţiunea de conflict de interese, potrivit art.253 indice 1 Codpenal.

ANI s-a sesizat înacest caz în 19 aprilie şi l-a înştiinţat pe Botiş despre acest lucru, fostulministru prezentându-se la agenţie pentru a depune documente.

De asemenea, ANIprecizează că şi soţia acestuia, Ligia Adina Botiş, în calitate de expert detip A în cadrul Proiectului "Şansa la demnitate", respectiv, încalitatea de asociat unic şi administrator al SC Mobil Construct SRL, ar puteafi cercetată pentru corupţie.

Inspectorii deintegritate susţin că au indicii temeinice cu privire la săvârşireainfracţiunii de conflict de interese de către Ioan Botiş, "constând înîndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-arealizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudăori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-aaflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din parteacăreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de oricenatură".

Proiectul "Şansala demnitate" desfăşurat de Asociaţia "Parteneriat Euroactiv"Bistriţa a fost aprobat şi semnat la o dată ulterioară numirii în funcţie aministrului Botiş Ioan Nelu. În calitate de ministru al Ministerului Muncii,Familiei şi Protecţiei Sociale,Botiş are atribuţii în gestionarea fondurilorstructurale. Atât la data depunerii proiectului, cât şi la data semnăriicontractului de finanţare, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă(AJOFM) Bistriţa-Năsăud, prin reprezentant Ioan Botiş, figura ca membrufondator al Asociaţiei "Parteneriat Euroactiv" Bistriţa.

Cererea de modificarea actului constitutiv, în sensul renunţării de către AJOFM Bistriţa-Năsăud lacalitatea de membru fondator, a fost admisă de Judecătoria Bistriţa prinîncheierea civilă nr. 2394/CC/2010, modificarea Registrului Naţional alpersoanelor juridice fără scop patrimonial a fost efectuată la data de25.10.2010, dată de la care produce efecte pentru terţi.

În ceea ce o priveştepe Ligia Adina Botiş, ANI susţine că aceasta a deţinut atât calitatea de expertde tip A în cadrul proiectului de finanţare, fiind şi beneficiar alcontractului de închiriere prin cedarea folosinţei spaţiului proprietatepersonală, de către SC Mobil Construct SRL în cadrul căreia este atât asociatcât şi administrator unic.

Inspectorii ANI maiaduc acuzaţii susţinând că sunt indicii privind săvârşirea de posibile fapte decorupţie şi de către Dorin Radu Stoina, reprezentant al Asociaţiei"Parteneriat Euroactiv" Bistriţa, şi de Carmen Diana Magda, manageral proiectului.

Inspectorii deintegritate au stabilit că Dorin Radu Stoian a completat şi transmis electroniccererea de finanţare a Proiectului "Şansa la demnitate", în careprevăzuse activităţi de formare profesională, pe care ulterior le-a completatcu activităţi de informare, consultanţă şi instruire.

"Astfel, princompletarea obiectului de activitate al Asociaţei, ulterior depunerii cereriide finanţare, rezultă elemente care arată faptul că, la data depunerii cereriide finanţare, Asociaţia Parteneriat Euroactiv Bistriţa nu avea înscrisemenţiuni în obiectul de activitate privind realizarea obiectivelor pentru carea fost aprobat proiectul, aspect care putea avea un impact la evaluarea cereriide proiect, raportat la experienţa în domeniu cu privire la modificările aduseîn actul constitutiv la data de 03.09.2010, opozabilă prin decizia JudecătorieiBistriţa în dosarul nr. 8447/190/2010", arată ANI.

Carmen Diana Magdaeste acuzată că a gestionati în mod fraudulos prin folosirea unor documenteinexacte, unele dintre activităţile proiectului, având ca rezultat diminuareailegală a resurselor din bugetul general al Comunităţilor Europene.

Potrivit ANI, şi firmaSC Mobil Construct SRL poate fi verificată pentru încălcarea prevederilor Legiinr. 571/2003 privind Codul Fiscal.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639244-01-14
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...