2017-01-25 01:21


Cămătarul Costel Mafiotu’ a terorizat oltenii timp de şase ani, cu sprijinul unor poliţişti

 |  19:47
Cămătarul Costel Mafiotu’ a terorizat oltenii timp de şase ani, cu sprijinul unor poliţişti
ProcuroriiDirecţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şiTerorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Craiova au trimis în judecată 20 decămătari, 15 dintre aceştia fiind arestaţi, pentru că au împrumutat bani cucamătă, pentru care au cerut şi până la 300% dobândă, ulterior, prin ameninţărişi violenţe, deposedându-şi clienţii de bunuri mobile şi imobile. Toţi suntacuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, violare dedomiciliu, şantaj, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, tâlhărie şiefectuarea fără drept a operaţiunilor cu arme şi muniţii. Din raţiunieditoriale, vom reda cazurile a doar câtorva victime dintre cele 18 alecămătarului Constantin Enache, zis Costel Mafiotu’, descrise într-unrechizitoriu de peste 100 de pagini.

PotrivitDIICOT, Constantin Enache zis Costel Mafiotu, împreunăcu Monica Eugenia Radu, zisă Jana sau Jeni, şi Iancu Stancuzis Iancu Rudaru au constituit un grup infracţional organizat,la care au aderat „recuperatorii” Viorel Mangîru zis Paiu, Adrian Alecsandru zisRoky sau Castron, Alexandru Rotariu, Claudiu-Laurenţiu-Gabriel Paţa, MariusVeţeanu, Ioan-Cornel Cosma zis Nelu, Ionuţ-Daniel Deaconu, Giani Gigi Budor zis Giani, Marin Stoiculescu zis Sever,Nicu Stoiculescu zis Chioru, MihailConstantin Stoiculescu zis Mureş,Tomi Dănuţ Tudor zis Ion Ţiganul, Ştefan Marius Dincă zis Lari, Adrian Moţog, Ene Mozoc zis Hari,Marin Mihai zis Felix şi Daniel Ionzis Ţiganu sau Gionson. Paţa şiVeţeanu sunt agenţi de poliţie în cadrul IPJ Olt, iar Cosma, subofiţer jandarm încadrul IJJ Olt.

Liderul grupării, Constantin Enache, acorda împrumuturicătre persoane fizice, cu dobânzi de la 15-100%, până la 300% pe lună, sumelede bani împrumutate şi dobânzile aferente fiind recuperate ulterior prinameninţare şi acte de violenţă sau prin deposedarea persoanelor împrumutate de bunurilemobile şi imobile pe care le deţineau acestea sau rudele apropiate (părinţi,fraţi). Victimeleerau constrânse să întocmească înscrisuri olografe din care să rezulte că auîmprumutat sume de bani mult mai mari, sau să încheie acte notariale, respectivcontracte de împrumut sau de vânzare-cumpărare.

EugeniaMonica Radu ţinea evidenţa datornicilor, iar ceilalţi membri ai grupării,inclusiv cei doi agenţi de poliţie şi subofiţerul de jandarmi, folosindu-se deautoritatea deţinută, interveneau, exercitând presiuni sau procedând laagresarea fizică a părţilor vătămate datornice, atunci când acestea nu mai eraucapabile să plătească împrumuturile şi dobânzile impuse de către inculpat. Înacest mod, membrii grupării de cămătari au produs un prejudiciu de peste500.000 euro, în perioada 2004-2010.

A încercat să se sinucidă cu Furadan

Recuperatorii interveneau pentru a le obliga pe victime,prin ameninţări şi loviri, să accepte restituirea dobânzilor majorateunilateral de către Constantin Enache,să încheie chitanţe de mână, prin care recunoşteau faptul că au primit împrumutalte sume de bani decât cele primite în realitate, să încheie în faţanotarului noi contracte de împrumut pe sume mai mari, sau chiar să fie de acordcu vânzarea către Enache, la notariat,a bunurilor mobile/imobile, deşi în realitate, în urma vânzării sau a împrumutuluinu primeau nici o sumă de bani de la acesta.

De fapt, victimele nu participau niciodată la încheiereaactelor de vânzare-cumpărare a propriilor apartamente sau a terenurilor, Enache fiind cel care mergea la notariat şise ocupa de întocmirea actelor. Ulterior, victimele se prezentau la notariat, subameninţări, pentru a semna actele, la întocmirea cărora nici nu participaseră.

De menţionat este că una dintre victime a încercat chiarsă se sinucidă, din cauza presiunilor şi a ameninţărilor exercitate la adresasa pentru a returna banii. A fost salvată, din fericire, fiind internată la SpitalulMunicipal Slatina. Martorul A. Popescu a spus că victima folosise Furadan.

Cămătarul, ajutat de un poliţist şi de un jandarm

La data de 16 iulie 2010, victima M. T. a depus oplângere penală împotriva lui Enache şi a recuperatorilor săi. Potrivit denunţului,în cursul anului 2007, pe fondul unor probleme financiare pe care le avea societateaunde lucra, M.T. a fost nevoit ca împreună cu soţia sa, F.T., să împrumute dela Enache, în mai multe tranşe, sumade aproximativ 70.000 de euro, cu o dobândă lunară de 20%. Ulterior, cu toatecă a restituit integral suma împrumutată şi dobânzile convenite, prin cedarea cătrecămătar a unui apartament şi prinplata lunară a dobânzii şi a sumei împrumutate, Enache, împreună cu recuperatoriisăi, le-a obligat pe victime, prin ameninţare şi şantaj, să-i achite sume debani pe care nu le datorau sau să semneze documente din care rezulta că datorau sume de bani pe care nu le-auîmprumutat niciodată. De asemenea, la 21 iulie 2010, L.T. şi G.T., părinţii luiM.T., au formulat plângere penală împotriva luiEnache şi a celorlalţi după ce aceştia i-au obligat să le dea două imobile dinSlatina pentru nişte datorii contractate de M.T.

Cercetările procurorilor au relevat că M.T. îlcunoştea pe Enache Constantin din anul 2004, ştiind că este o persoană careîmprumută sume de bani cu dobânzi cămătăreşti, în special unor persoane de peraza municipiului Slatina, dar şi din localităţile limitrofe.

Când îşi ameninţa victimele, Enache le spunea că nu arece să i se întâmple, pentru că „este bazat” şi are „relaţii” în poliţie. Înacest sens, victima M.T. a relatat că, în luna ianuarie a anului 2008, înaintede data scadentă convenită pentru achitarea dobânzii la sumele împrumutate, afost chemat de Enache într-un apartament al acestuia din Slatina, unde cămătaruli-a cerut 5.400 euro reprezentând dobânda pentru cel de-al doilea împrumut,întrucât trebuia să-i dea banii unui prieten, respectiv Claudiu Paţa,care era de faţă. Paţa este agent în cadrul IPJ Olt şi era cunoscut pe planlocal ca un apropiat al lui Enache. De altfel, Paţa îlînsoţea de obicei pe Enache la recuperări de bani.

M.T. a relatat, în declaraţia dată procurorilor, un episod care l-amarcat profund, petrecut în data de 11 iunie 2008, când soţia sa, F.T., era însărcinată şi internată de mai mult timp la Spitalul ClinicJudeţean din Slatina. Enache l-a ameninţat pe M.T. că, lapoarta spitalului, se află „nişte ţigani care vor urca la ea în salon şi îi vor face probleme”, în sensul că îi vorprovoca pierderea sarcinii.

Din convorbirile telefonice interceptate a rezultat indubitabilmodul cum Enache era sprijinit de jandarmul Ioan Cornel Cosma. Acesta din urmăi-a dat de înţeles victimei M.T. că este de partea sa şi că îi este un bunprieten, deşi, în fapt, încerca, sub pretextul bunelor intenţii, să-l convingăsă-i dea banii lui Enache. La un moment dat, Enache i-a zis lui M.T. că şi-avândut „creanţele” unor interlopi din Bucureşti (Mircea Nebunu) cu legături înlumea interlopă din Craiova, iar aceştia vor veni personal să recupereze baniidatoraţi. Speriat, M.T. l-a sunat imediat pe aşa-zisul său prieten, jandarmul,iar acesta i-a confirmat că interlopii respectivi au legătură cu Craiova şi l-asfătuit să meargă la întâlnirea de la hotelul Parc din Slatina cu un anumeRadu. Potrivit procurorilor, victimele, M.T., soţia, părinţii şi socrii, aupierdut bani şi bunuri în valoare de 180.000 euro.

„Te vom vizita pe o vreme ploioasă, la cântatulcocoşilor”

Una dintre victimele lui Enache a ajuns să fie chiarsechestrată. Taximetristul Marius M. a împrumutat, împreună cu mama sa, 30.000de lei de la cămătar, în toamna anului 2008, pentru demararea unei afaceri. Ceidoi urmau să dea o dobândă lunară de 6.000 de lei. Împrumutul, de 36.000 de lei,a fost parafat pe 31 decembrie 2008, printr-un act notarial, urmând a fireturnat în rate lunare egale până la data de 28 iunie 2009. În realitate, sumaprimită a fost de doar 30.000 de lei. Dupăsemnarea acestui act, timp de trei luni, mai exact până în luna martie 2009,partea vătămată, Marinescu Marius Elvis, a achitat direct sau prin intermediulmamei sale, Marinescu Elena, suma de 18.000 de lei, în rate egale de 6.000 de lei,pe data de 28 a fiecărei luni. Începândcu luna aprilie a anului 2009, deşi Marius M. l-a contactat pe Enache pentru achitarea datoriei, acestanu a mai putut fi găsit nici direct, nici telefonic. În final, după câtevaluni, fiind contactat, Mafiotu’ i-a spus că nu sunt probleme dacă nu a achitatrata pe o lună, după care, în luna iunie 2009, l-a vizitat pe Marius M. şi l-aîntrebat ameninţător „de ce nu i-a dat banii şi când va plăti”, comunicându-itotodată că, din cauza neplăţii dobânzilor lunare, datoria a crescut la 100.000de lei. În perioada iulie-august 2009, Marius M. a fost vizitat în repetate rânduride Enache, însoţit de fiecare dată de Iancu Stancu şi Viorel Mangîru,adresându-i acestuia şi celorlalţi membri ai familiei ameninţări cu moartea. Cuaceste ocazii, cei trei l-au ameninţat cu răpirea soţiei şi obligarea acesteiade a se prostitua şi chiar ameninţări directe cu moartea: „Te vom tăia!”, „Tevom băga în portbagajul maşinii!” sau „Vei ajunge hrană pentru peşti!”. Deremarcat este fraza repetată, în mod obsesiv, de inculpatul Enache Constantin cu ocazia ameninţărilor adusevictimelor, şi anume „Te vom vizita pe o vreme ploioasă, la cântatul cocoşilor!”.

În ziua 22 septembrie 2009, Enache, însoţit de patru recuperatori, l-a urmărit şi oprit întrafic pe Marius M., în timp ce acesta conducea un Mercedes C 220, aparţinând uneicunoştinţe. Interlopii l-au blocat în trafic, l-au scos din maşină, împreună cualte trei femei, şi i-au dus cu forţa la un birou notarial, unde Marius M. afost obligat şi ameninţat cu o sabie să semneze un act de înstrăinare aapartamentului în contul presupusei datorii. Imediat după semnarea procuriinotariale, Enache a schimbatîncuietorile, împiedicând-o pe victimă să mai intre în apartament. În final, lao ultimă vizită făcută de recuperatori, înarmaţi cu săbii, Marius M. a sunat la112, după care a depus plângere la poliţie, întocmindu-se un dosar penal care,ulterior, a fost declinat procurorilor DIICOT.

Datornici la întreţinere, victime ale cămătarului

O altă victimă a lui Costel Mafiotu’ a fost nevoită să-iceară acestuia un împrumut de 2.000 de lei, pentru a putea achita penalităţileacumulate în urma restanţelor de 2.000 de lei la întreţinere, în blocul în carelocuia cu fiul şi concubinul ei. Daniela C., infirmieră la Spitalul MunicipalSlatina, a luat banii în cursul anului 2005. Enache i-a stabilit în mod unilateral o dobândă de 30% lunar. Timpde aproximativ un an, Daniela C. i-a achitat acestuia dobânda cerută, iar lafinal i-a restituit şi suma împrumutată de 2.000 de lei, considerând încheiatăsituaţia, deşi nu întocmise nici un act în acest sens. Cu toate acestea,cămătarul a început seria ameninţărilor asupra victimei, cerându-i bani în plus.În urma ameninţărilor, infirmiera a plecat, împreună cu iubitul şi ce copilul,în Italia. După aproximativ şase luni de şedere în Italia, Daniela C. a fostnevoită să se întoarcă în ţară împreună cu fiul său, concubinul revenind şi eldupă alte două săptămâni. Aflând de revenirea în ţară, Enache a vizitat-o pe Daniela şi, în prezenţa copilului, l-aîngenuncheat pe concubin, Marius D., punându-i cuţitul la gât şi ameninţând-ulcă „îl va omorî”, atât pe el cât şi pe ceilalţi membri ai familiei, dacă nuîncep să-i achite alte sume de bani. De frică, Marius D. a fost nevoit să facă trei credite de nevoipersonale la bănci, de aproximativ 25.000 de lei, bani pe care i-a restituit întotalitate lui Enache.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-04-15Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


NEA FANE
14 Feb 2011

vad ca e vorba de sume mari de bani.nu stim de unde au camatarii aceste sume.dar e curios, CE AU FACUT IMPRUMUTATII cu atata banet???
Random image