2019-02-22 06:17


Cum se drogau celebrităţile pe vremuri?

 |  18:18
Cum se drogau celebrităţile pe vremuri?

Drogurile ucid de multă vreme înRomânia. Mergând înapoi pe firul istoriei, cercetătorii au descoperit figuricelebre din trecut, care îşi injectau heroină sau „trăgeau pe nas” diverseprafuri „aducătoare” de vise. În vremea lui Nicolae Mavrocordat, la modă eraopiumul. Domnitorul folosea magiun de opium, iar Constantin Racoviţă Cehanmânca „afion”, adică tot opium. În primele decenii ale secolului trecut, uniireprezentanţi ai marilor familii româneşti intrau şi ei în paradisul iluzoriual drogurilor. Printre cei care au plătit cu viaţa, la numai 28 de ani, s-anumărat şi un personaj foarte îndrăgit în acea perioadă: aviatorul Ionel N.Ghica

A murit în chinuri groaznice

Luni, 30 mai 1932,se stingea „în chinuri groaznice” la Spitalul Colentina din Bucureşti, în urmaunei supradoze de stupefiante, aviatorul Ionel N. Ghica (Ghika) - o adevăratăcelebritate a epocii. Bărbatul cucerise notorietatea europeană, mai ales dupăperformanţele realizate cu un avionul românesc de mici dimensiuni SET-31G,botezat „România”, pe ruta Bucureşti – Saigon (30 martie - 16 aprilie 1932). Afost primul aviator român care a traversat Asia. În iulie 1930 stabiliserecordul naţional de distanţă, zburând 2.000 km între Londra şi Tetevan(Bulgaria). Era vremea în care România deţinea preşedinţia FederaţieiAeronautice Internaţionale, prin prinţul George Valentin Bibescu.

Om de lume şiîmpătimit al curselor de cai de la Hipodromul Băneasa, tânărul Prinţ Ghica aveadeseori onoarea de a fi invitat la tribuna oficială şi primit de însuşi regeleCarol al II-lea. Din păcate însă, el dus o viaţă nefericită din cauzadrogurilor, de care nu se putea lăsa.

Ionel s-a născutîn 1904, în cunoscuta familie de obârşie sud-dunăreană, care a dat Moldovei şiŢării Româneşti mai mulţi domnitori. Tatăl său, Nicolae Ghica (1862-1943), afost fiul Alexandrinei Mavros şi al lui Ion Ghica (1816-1897), matematician,scriitor, diplomat, academician şi preşedinte al Consiliului de Miniştri(1866-1867, 1870-1871). Prin mama sa, Irina (1869-1906), se înrudea custrălucita familie a Cantacuzinilor, întrucât aceasta era fiica lui GrigoreCantacuzino zis „Nababul” (1833-1913), prim-ministru şi fost ministru de interne.

În plină „vioiciune” s-a intoxicatcu.. „.eroină”

Cazul a produs înBucureşti o vie impresie, iar presa interbelică a rezervat spaţii largievenimentului, ajuns în centrul atenţiei opiniei publice. Iată ce titra ziarul„Universul” din 31 mai 1932: „Moartea aviatorului Ionel Ghica. Se crede căs-a intoxicat cu eroină”. După pariurile de la curse, în seara zilei deduminică, 29 mai 1932, ora 19.00, „în plină vioiciune şi bună dispoziţie”,tânărul Ghica porneşte într-un grup – din care făceau parte avocatul Erlich,Dinu Toporanu, G. Ghenădescu, Ion Chitu şi Dinu Frumuşanu – „spre localurilede petrecere ce le frequenta obişnuit”, unde „alcoolul şi cocktailurileneîndestulându-i setea de senzaţii tari, a recurs la beţia rece, a [h]eroinei”.

Astfel, după ce-şiîncepe seara la Athénée Palace până către orele 21.00, Ghica ajunge larestaurantul Maxim de la Şosea (Bdul Kiseleff), unde rămâne până după ora 3.00,apoi este dus acasă cu automobilul unui prieten. Nemulţumit, îşi scoateautomobilul din garaj, trece pe la locuinţa lui Chitu, care-i dă heroină, apoiajunge în localul Zig-Zag, unde prizează cocaină, martorii declarând ulteriorcă pe masa lui au observat un plic din puternicul drog. „Tot timpul,aviatorul a băut şi a prizat eroină.”. A continuat cheful la restaurantulRoata lumii, Ghica declarându-i lui Frumuşanu: „Am fost la Chitu şi am luateroină, dar nu îmi e frică, sunt tare”. În zorii zilei, gaşca de cheflii sesparge şi unii dintre „eroii” noştri pleacă la Moşi, automobilul fiind conduschiar de Ghica. Iată însă că pe str. Radu de la Afumaţi, în apropiere de Şos.Ştefan cel Mare, şoferului i s-a făcut rău, devenind „foarte palid, capul îicăzuse pe o parte, mâinile îi erau reci ca ghiaţa şi o şuviţă de spumă îibrăzda bărbia”. Scos rapid din maşină, este târât pe jos şi aşezat petrotuar. Toporanu aleargă la un doctor din apropiere, dar soţia acestuia refuzăsă-l primească. Sare gardul, medicul îi dă unele sfaturi, dar când se întoarceîn stradă nu mai era nimeni. Ceilalţi „prieteni” chemaseră gardianul din zonă,urcaseră muribundul în automobil şi îl transportaseră la spital, nu înainte dea-l buzunări de o bancnotă de o mie de lei.

Lua heroină cu borcanul...

La SpitalulColentina (ctitorit de prinţul Scarlat Ghica din 1858), medicul I. Mamulea,care era şi director al instituţiei, „i-a administrat tratamente şiantidoturi”, însă „otrava se generalizase”, astfel că prinţul „închinuri groaznice şi-a dat sfârşitul”. Prim-procurorul Tribunalului Ilfov,Al. Procop Dumitrescu, a ordonat o anchetă. Cei din anturajul aviatorului aufost îndelung audiaţi la Prefectura Poliţiei Capitalei. Autopsia cadavrului afost efectuată la Institutul Medico-Legal „Mina Minovici” de către cunoscutuldoctor Nicolae Minovici (1868-1941). Totodată, în prezenţa procurorului, poliţiaa sigilat casa aviatorului din str. Al. Blank nr. 9. A început o „anchetăjudiciară asupra cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs moartea”.

Au fost arestaţiD. Toporanu şi I. Chitu, apoi „amprentaţi” la Serviciul Antropometric şi deidentificare judiciară din Prefectura Poliţiei Capitalei „în vedereaconfruntării urmelor lor cu o serie de indicii inedite de vinovăţie, furnizatede fişe”. La interogatoriu, Toporanu recunoaşte că i-a dat prinţuluicocaina, iar Chitu că i-a oferit heroina, pe care a pretins că o are încă dinvremea războiului, de la nişte ruşi. Ion Chitu a declarat că îl cunoaşte peGhica doar de vreun an. Aviatorul i s-a plâns de dureri persistente de cap, pecare le avea după un accident de avion în Bulgaria. După ce a luat heroină s-asimţit mai bine. Era ca un medicament la început. Ajuns la Chitu acasă, Ghicaar fi luat „o cantitate considerabilă dintr-un borcan”. Dinu Toporanuera şi el toxicoman. A declarat că a prizat cocaină în străinătate, nu şi înRomânia. Ameţit de alcool, Ghica i-ar fi cerut cocaină lui Toporanu, care aprocurat-o, contra a câteva sute de lei, de la „diferite femei din local”,ceea ce arată amploarea fenomenului.

Cei doi arestaţiau fost condamnaţi la închisoare, fiind acuzaţi de omor prin imprudenţă, potrivitart. 248 C. pen. şi de trafic de droguri potrivit legii pentru combaterea traficului destupefiante din 1928.

Aici odihneşte un tânăr prinţ

La2 iunie, Ionel Ghica a fost înmormântat la Ghergani (jud. Dâmboviţa), în faţacapelei-necropole de la moşia familiei, unde se află şi conacul, azi înparagină. O placă tombală împodobită cu frunze de măslin, cu blazon, deviză şio înşiruire a zborurilor mai importante, este azi călcată în picioare deignoranţii unei epoci în care pe cultură nu se mai pune mare preţ. „Aiciodihneşte întru veşnicie un tânăr prinţ al cărui zbor s-a frânt la doar 28 deani, din pricina morţii albe.” Subcomisarul Florin Şinca, autorul atrei volume remarcabile despre Istoria Poliţiei Române, a studiat şi cazuldramatic al aviatorului Ghica: „Nobila ascendenţă, talentul şi tinereţea,munca şi inteligenţa îl îndreptăţeau să aibă o carieră de excepţie şi unanturaj pe măsură. Dar graniţa dintre lege şifărădelege, dintre onoare şi dezonoare, dintre viaţă şi moarte este uneori atâtde fragilă, iar amicul inseparabil al aviatorului ajunsese mondenul DinuToporanu, iar celălalt, Ion Chitu, fost ucenic la farmacie, era funcţionar lasocietatea de tutunuri şi furnizor clandestin de stupefiante. Din păcate, şicele mai temerare firi sfârşesc tragic atunci când ajung prizoniere ale acestuicumplit viciu. La aproape un veac distanţă, prin acţiunile sale preventive şirepresive, Poliţia Română nu face altceva decât să combată acest cumplitfenomen, care a ajuns la o amploare fără precedent în istorie”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-04-23

Mai multe imagini:
Cum se drogau celebrităţile pe vremuri?
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...