2017-01-24 21:15


Diplomaţii ucraineni nu vor să vorbească despre operaţiunea ''Romanova''

 |  19:21
Diplomaţii ucraineni nu vor să vorbească despre operaţiunea ''Romanova''

Ambasada Ucrainei la Bucureşti nu doreşte să comentezeinformaţiile din telegramele deţinute de WikiLeaks şi apărute în presă. Maimult, diplomaţii ucraineni nu ştiu despre un aşa-zis Proiect „Romanova”, carear presupune unirea Republicii Moldova cu România într-o nouă structură statalădenumită Romanova. Responsabilul pentru relaţia cu presa din cadrul AmbasadeiUcrainei la Bucureşti, secretarul I Petro Makarenko, ne-a închis brusctelefonul după ce ne-a explicat poziţia misiunii diplomatice.

Într-o telegramă din 2007 a Ambasadei SUA la Kiev, diplomaţii americaniinformează că „ucraineniiau constatat că politicienii din Republica Moldova, promovând o politicăproeuropeană, susţineau tacit intrarea Moldovei în UE prin România, cu posibilitateaca Moldova de la dreapta Nistrului să se unească, eventual, cu România, iarstânga Nistrului (Transnistria) să revină la Ucraina. În loc să fie absorbităde România, Moldova de la dreapta Nistrului s-ar putea uni cu România într-ostructură supranaţională, Romanova”.

În telegrama prezentată de HotNews, clasificată „Confidenţial” şi intitulată „Ucraina/Moldova: Transnistria şi cauze de iritare bilaterală”, se notează că Andrei Veselovsky, adjunct alministrului de externe din Ucraina, „şi-a exprimatîngrijorările faţă de relaţiile Moldovei cu România, o preocupare care, a notatel, era împărtăşită de adjunctul şefului Secretariatului Prezidenţial,Oleksandr Ceali (pe atunci, un candidat important pentru funcţia de ministru deexterne), care fusese ambasadorul Ucrainei în România”.

„PoliticaRomâniei Mari”

Într-o altă telegramă a Ambasadei SUA de la Kiev, clasificată “Confidenţial” şi intitulată „Relaţiile România - Ucraina: summituri anulate şi expulzări de ataşaţi”, datând din 2009, se arăta că Bogdan Iaremenko,adjunctul şefului Secţiei de politică externă a Secretariatului Prezidenţial, „ne-a spus că Guvernul Ucrainei este preocupat că actualul guvern din România încearcă să promoveze opolitică a României Mari, care ar include părţi din Ucraina, Ungaria şiMoldova. El a concluzionat că relaţiile încordate cu România reprezentau oproblemă serioasă şi a spus că Guvernul Ucrainei «analiza opţiunile» avutepentru a aborda înrăutăţirea relaţiilor".

„România –ameninţare la securitatea Ucrainei”

O altă telegramă datând din 2010 şi intitulată „«Cealaltă» ameninţarede securitate a Ucrainei – România” trece înrevistă plângerile ucrainene referitoare la România. „Cea mai insidioasă problemă este suspiciunea Ucrainei în privinţa unui sentimentiredentist românesc, poate chiar o strategie, cu privire la regiunea Cernăuţişi partea sudică a regiunii Odesa, zone luate de Uniunea Sovietică de laRomânia în 1940 şi, din nou, în 1944. Unii observatori ucraineni atenţi ne-auspus că, în campania sa electorală din 2009, preşedintele României, Băsescu, a exploatatîn mod regretabil naţionalismul românesc, inclusiv în privinţa Ucrainei. Uniiobservatori mai puţin atenţi de aici sunt înclinaţi să extrapoleze sloganurileiredentiste ale unor grupări marginale româneşti şi să le transforme îndeclaraţii de intenţie ale României sau chiar în linii politice”, se arăta în telegramă.Aceeaşi telegramă nota că o a treia problemă este „nevralgia ucraineană faţă de intenţiile României înprivinţa Moldovei. Orice mişcare spre absorbţia Moldovei sau reunificareaacesteia cu România ar fi primită rău la Kiev, unde ar fi văzută, între altele,drept o deschidere a apetitului României pentru pretenţii teritoriale conexeîmpotriva Ucrainei. Candidatul prezidenţial ucrainean Tihipko (născut şi crescut în Moldova) a declarat în timpul campaniei sale că «menţinerea Moldovei ca stat independent este un interes strategic alUcrainei». Nimeni nu este interesat mai mult decât noi de acest lucru. Nu este, probabil, o exagerare prea mare sugestia căucrainenii percep o analogie între atitudinea României faţă de Moldova şiatitudinea Rusiei faţă de Ucraina”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-17

Mai multe imagini:
Diplomaţii ucraineni nu vor să vorbească despre operaţiunea ''Romanova''
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image