2019-02-21 03:48


Inovaţie IMEDIS, o nouă metodă pentru diagnostic şi tratament

 |  18:07
Inovaţie IMEDIS, o nouă metodă pentru diagnostic şi tratament

În perioada 27septembrie-2 octombrie 2010 s-a desfăşuratla Spitalul Clinic de Urgenţă (Floreasca) din Bucureşti Simpozionul ‘’Diagnosticare şi Terapie’’cu Metoda IMEDIS, la iniţiativa prof. dr. Radu Alexandru Macovei.Au participat invitaţi de marcă din Federaţia Rusă, Centrul Sistemelor Medicale Intelectuale IMEDIS Moscova, reprezentat de preşedintele centrului, dl Mikhail Gotovskiyşi medicul Tikhomirov Dmitry, doctor în ştiinţe medicale.

La seminar au fost prezentate aspectele teoretice şi clinice ale metodei IMEDISprivind Diagnosticarea prin electroacupunctură şi terapiaprin biorezonanţă, respectiv multirezonanţă, cât şi un istoric al dezvoltăriiacestei metode. Metoda IMEDIS are la bazădescoperirile şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice făcute de doi medici germani, Reinhard Voll şi X. Shimmel, în perioada 1950-1978.

Primul,Voll, a deschis posibilitateadiagnosticării bazate pe corelaţia dintre calităţile electroconductive apunctelor de măsurare (puncte bioactive BAP şi zone bioactive BAZ aflate pemeridiane) şi starea patologică la nivelul ţesuturilor, al organelor, al funcţiilororganismului uman, cunoscută astăzi subnumele de metoda de diagnosticare EAV şi a „Fenomenului testăriimedicamentelor”, punând bazele fundamentale, în mod ştiinţific, aleelectroacupuncturii.

Aldoilea medic german, X. Shimmel, a propus metoda VRT (Testul de Rezonanţă Vegetativ), prin care testarea medicamenteloreste confruntată cu modificările electroconductibilităţiiîn punctele de măsurare (BAP), poziţionate pe meridianele acupuncturii, custarea diverselor organe, ţesuturi, funcţii sau a organismului în întregime, avândavantajul utilizării doar a unui singurpunct bioactiv (BAP), repetabil.

Primele cercetări, în spaţiul fostei URSS, care au stat la baza dezvoltării Sistemului IMEDIS, au fost în domeniul modelăriifenomenului de testare a medicamentelor în sistemele in vitro, începând din1981, odată cu elaborarea primelor aparate de diagnosticare prinelectropunctură, în clinica ICSC dehematologie şi transfuzie sangvină a Ministerului Sănătaţii. Experimente au fost continuate apoi, din 1984, prin cercetări în laboratoarele „AparaturăBiotehnică” din cadrul Ministerului Apărării şi Industriei, cât şi în institutede cercetare în domeniul biofizicii.

La nivelul actual al dezvoltării Sistemului integrat IMEDIS, prezenţalegăturilor informaţionale - funcţionale dintre fiecare punct şi zonăactiv biologică ale pielii şi organeleinterne, ţesuturi, cu manifestări în dezvoltarea stării psihoemoţionalespecifice ale omului prin creşterea sau scăderea funcţiilor corespunzătoareorganului sau ţesutului (cortico-visceral, control cortico-gugal, reglareasferei emoţionale) permite folosirea acestor legături pentru efectuarea uneianalize multifactoriale a stării de sănătate a omului, din poziţia ciberneticiişi a legilor biofizice, cu o precizie a diagnosticării cauzei bolii de 97%,folosind trei paşi: metoda expres segmentar, metoda R. Voll şi metoda VRT(Testde Rezonanţă Vegetativă).

Ideeaprincipală de a folosi în medicină rezonanţa este aceea de a alege şi a utilizacorect frecvenţele active terapeutic prin introducerea unui semnal exterior de amplitudine mică, iaracest lucru să conducă la o amplificare a modulaţiilor normale (fiziologice ) şila o modificare a modulaţiilor patogene în cadrul unui sistem biologic. Astfelse realizează aducerea într-o stare adecvată a ţesuturilor si organelor, caefect al rezonanţei, asemănătoare cu starea lor ontogenetică din fazaembrionară, fiind astfel posibilă modificarea la nivelul organismului bolnav, înainteca structurile celulare să fi suferitmodificări ireversibile.

Avantajele acestui sistem dediagnosticare/terapie sunt:

- Diagnosticareaporneşte de la întreg la particularpână în detaliu

- Realizarea de diagnostice precoce adiferitelor tulburări prepatologice în etapa preclinică de dezvoltare a bolii,când simptomele nu sunt exprimate sau sunt absente, inclusiv a tumorilor de tip malign sau benign

-Diagnosticarea unei game largi depatologii începând de la nivelul ADN, celule, ţesuturi, organe şi sisteme şistabilirea cauzei acestora

-Diagnosticarea încărcăturii produse de factori externi de tip geopatogen, câmpurielectrice şi magnetice de joasă şi înaltă frecvenţă, radiaţii şi intoxicaţiide diverse naturi şi localizareaacestora în corp

- Diagnosticarea prezenţeisau absenţei unor virusuri şiinfecţii virusogene, bacterii, ciuperci şi infecţi produse de acestea,protozoare şi parazitoză şi infecţii aferente

- Costuri şi timp redus la diagnosticare şi terapie, mai ales în cazurile în caremijloacele tradiţionale de diagnosticare/terapie nu sunt eficiente,iar

mijloaceletradiţionale (medicamentele) nu au efect

- Preciziefoarte ridicată la diagnosticare,97%, şi o eficacitate foarte mare la terapie - 93 %.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638946-03-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...