2017-01-18 10:16

SPECIAL


Ioan Paul al II-lea, un papă care a marcat istoria

 |  17:32
Ioan Paul al II-lea, un papă care a marcat istoria
Carismaticşi intens mediatizat, papa Ioan Paul al II-lea, care va fi beatificat pe 1 mai,a condus Biserica catolică timp de peste 25 de ani şi a marcat istoriasfârşitului de secol XX, contribuind la căderea comunismului în Europa,informează AFP.

Pe 16octombrie 1978, cel de-al 263-lea succesor al Sfântului Petru, primul papă slavdin istorie, îi urma lui Ioan Paul I, care domnise la Vatican o singură lună.Ioan Paul al II-lea a condus destinul Bisericii catolice până pe 2 aprilie2005, data la care a murit, la vârsta de 84 de ani.

KarolWojtyla s-a născut pe 18 mai 1920 la Wadowice, în apropiere de Cracovia, într-ofamilie modestă. Şi-a pierdut mama la vârsta de nouă ani şi, trei ani maitârziu, fratele mai mare, mort în urma unei epidemii de scarlatină, în 1932. Cuo copilărie marcată de absenţa mamei, viitorul papă şi-a dedicat întreaga viaţăFecioarei Maria, modelul mamei şi al soţiei.

A lucrat maiîntâi într-o mină de sare, continuându-şi studiile secundare şi universitare.Apoi, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a coordonat activitatea uneitrupe clandestine de teatru şi a absolvit cursurile seminarului teologic. Adevenit preot în anul 1946.

După ce afost profesor de teologie, a devenit episcop al Cracoviei, în 1964, şi aparticipat la Conciliul Vatican II (1962 - 1965), devenind apoi cardinal în1967.

Lider alBisericii catolice timp de peste 26 de ani, unul dintre cele mai lungipontificate din istorie, Ioan Paul al II-lea şi-a impus concepţiile încă de laalegerea sa în această funcţie, pe 16 octombrie 1978. Karol Wojtyla, primulpapă slav, avea pe atunci vârsta de 58 de ani.

Foarterepede, "papa polonez" înfruntă cutumele de la Vatican şi, alegând săignore scaunul papal susţinut de credincioşi, cu ajutorul căruia predecesoriisăi se deplasau în mulţime, a optat pentru contactul direct cu oamenii, mergândpe jos printre ei, permiţându-le acestora să îl atingă şi luând de multe ori înbraţe copiii credincioşilor.

Vaticanuldevine prea mic pentru el. Alege să călătorească în lume pentru a-şi vedeasusţinătorii, îşi multiplică vizitele oficiale în străinătate, care sunt intensmediatizate.

Carisma saeste evidentă. Pasionat de teatru în tinereţe şi păstrându-şi viu talentul de asimţi ceea ce se petrece în public, atunci când papa Ioan Paul al II-lea seadresa mulţimii, fiecare avea sentimentul că sfântul pontif îi vorbea doar lui.

Succesuleste instantaneu, mai ales în America Latină, unde mass-media l-a supranumit"globetrotter-ul Evangheliei" şi "atletul lui Dumnezeu".

Ioan Paul alII-lea măsura în înălţime 176 de centimetri. Însă fotografii din lumea întreagăl-au transformat într-un "uriaş" încă din primii săi ani depontificat, iar această imagine a rezistat până pe 13 mai 1981, când turculMehmet Ali Agca a încercat să îl asasineze cu trei focuri de armă.

Sănătatea saa început să se degradeze în ziua în care şi-a fracturat femurul, pe 29februarie 1994. Maladia Parkinson începea încă de atunci să se manifeste.

Lumeaîntreagă a urmărit lentul proces de înrăutăţire a sănătăţii sale, prezentat decamerele video ale posturilor de televiziune, până în ziua morţii sale, pe 2aprilie 2005, o dată la care au avut loc impresionante manifestări de afecţiuneîn piaţa Sfântul Petru din Vatican.

A contribuitla reorganizarea Bisericii catolice, după reformele ambiţioase iniţiate întimpul Conciliului Vatican II şi a scris 14 scrisori enciclice, trei dintreacestea fiind consacrate chestiunilor socio-economice.

Pacea şicooperarea internaţională, mai ales în timpul numeroaselor crize şi conflictedin Orientul Mijlociu şi din regiunea Golfului Persic, reconcilierea întrereligii şi solidaritatea dintre Nord şi Sud s-au aflat în centrul activităţilorsale şi în toate mesajele sale apostolice.

Viaţa şipontificatul său au fost marcate de evenimentele majore ale secolului XX. IoanPaul al II-lea a supravieţuit celui de-Al Doilea Război Mondial, a rezistatcelor două ideologii totalitare - nazismul şi stalinismul - şi a contribuit lacăderea Zidului Berlinului, influenţând astfel atât căderea regimurilorcomuniste din Europa, cât şi procesul de reunificare de pe bătrânul continent.

Slujitor allui Dumnezeu şi al păcii, nu toate angajamentele sale au fost încununate desucces. A văzut cum ţările din Orientul Mijlociu s-au împăcat, au visat la paceşi prosperitate, dar au căzut apoi din nou în întunericul războaielornemiloase. A combătut islamismul extremist, sectele evaghelice şi terorismulreligios, dar nu a putut să împiedice declanşarea conflictelor din Africa.

A fost unpapă imposibil de catalogat, pentru că a fost întotdeauna deschis în faţaproblemelor cu care se confrunta omenirea - dialogul cu islamul, cu iudaismulşi cu alte religii necreştine - şi a păstrat o linie extrem de conservatoare înproblema familiei şi a moralei.

În opiniaunora dintre susţinătorii săi, principala "zonă de umbră" apontificatului său a rămas condamnarea fără niciun compromis a contracepţiei şia prezervativului, care, într-o lume în care epidemia de SIDA făcea milioane devictime, a condus la îndepărtarea multor credincioşi de Biserica catolică.

În prezent,anumite voci îi reproşează lipsa de hotărâre şi de transparenţă în faţaabuzurilor şi a actelor de pedofilie comise în sânul bisericii, asupra cărorasuveranul pontif a păstrat tăcerea.

În plus,pentru a anihila teoriile lansate de teologii contestatari, Ioan Paul al II-leas-a folosit de unele dintre cele mai zeloase şi mai mistice asociaţii,organizaţii şi mişcări religioase - considerate de unii drept veritabileiniţiatoare ale unor campanii de lobby ale credinţei -, precum carismatica OpusDei, care oferă Bisericii o imagine reacţionară.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-02-24

Mai multe imagini:
Ioan Paul al II-lea, un papă care a marcat istoria
zoom
Ioan Paul al II-lea, un papă care a marcat istoria
zoom
Ioan Paul al II-lea, un papă care a marcat istoria
zoom
Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image