2018-12-15 07:04


Prolog. JURNAL IMEDIAT de Gelu Tudoroniu, ofiţer al Armatei. În serial, o carte originală despre evenimentele din decembrie ‘89

 |  18:18
Prolog. JURNAL IMEDIAT de Gelu Tudoroniu, ofiţer al Armatei. În serial, o carte originală despre evenimentele din decembrie ‘89
Mihai Pâlşu

Despre evenimentele din decembrie ’89 s-a scris, s-a vorbit, s-a „televizat” şi tot nu am aflat răspuns la îndreptăţita întrebare “Cine a tras în noi?” Şi, atunci, de ce să ne mai pierdem vremea cu încă o carte despre povestea luptei pentru libertate udată cu sângele celor 1.142 de eroi şi a zecilor de mii de răniţi? De ce să mai citim cartea militarului, ofiţer superior Gelu Tudoroniu? Cu ce vine nou JURNAL IMEDIAT? Ei bine, JURNAL IMEDIAT vine cu o abordare orginală, vine cu adevărul autorului, ofiţer superior într-o unitate militară din Drobeta-Turnu Severin, vine cu date şi informaţii culese “la cald” cu acurateţea unui militar de carieră şi, în viziunea noastră, cel mai important argument, vine cu jurnalul celor 100 de zile necosmetizat, nefastonat, ci prezentat aşa cum a fost el scris în acele unice timpuri. După 25 de ani de cramă, JURNAL IMEDIAT se prezintă ca un vin de nepreţuit. Degustaţi-l pe îndelete, săptămânal! Redacţia PUTEREA a decis să vă ofere în fiecare zi de miercuri câte un episod din cartea JURNAL IMEDIAT publicată de Gelu Tudoroniu sub pseudonimul Gelu Rhone în 2014, la Editura PROFIN. Pentru început vă oferim în prolog “cuvântarea din amonte” scrisă de reputatul profesor doctor Tudor Răţoi, director al Arhivelor Naţionale Mehedinţi. Domnul Tudor Răţoi vă arată de ce trebuie citită această carte originală şi plină cu adevăruri şi întâmplări petrecute sub ochii ofiţerului superior Gelu Tudoroniu. (Titlurile episoadelor aparţin redacţiei PUTEREA.)

Cuvânt înainte

„Jurnal imediat” - Iată un titlu care incită, punându-l pe cititor pe gânduri de cum ia cunoştinţă de el, tipărit pe coperta acestei cărţi.

Şi răsfoindu-i filele a la Iorga, ce află cititorul? Află că are în faţă o carte despre Revoluţie. Mai precis, un jurnal despre Revoluţie; un jurnal despre Revoluţie la Turnu Severin, în formula napoleoniană a celor 100 de zile, începând din 15 decembrie 1989 şi aşa mai departe.

Demersul îl are ca autor pe Gelu Rhone, cetăţean şi atunci şi astăzi al Severinului, propunător, aici, al unei versiuni a Revoluţiei române din decembrie 1989, într-un oraş românesc de provincie, reşedinţă a unui judeţ dintre cele mici ale ţării, ambele mai mult decât comune din multe puncte de vedere pe harta României.

Aşadar, a fost o Revoluţie la Turnu Severin?- se poate întreba cititorul, dacă n-a şi făcut-o deja, cu perspectiva pe care o are astăzi asupra lucrurilor.

Ei bine, autorul ne spune că da, la Turnu Severin a fost o Revoluţie, sau poate, mai exact, a fost Revoluţie, aşa cum a fost peste tot în ţară la sfârşit de ‘89 şi început de ‘90.

Şi dacă n-a fost una spectaculoasă, cu vărsări de sânge şi confruntări între presupusele tabere aflate în luptă, în mod sigur a fost una ca stare de spirit, cu multă ură la adresa vechiului regim în curs de scufundare şi mai cu seamă cu foarte multe aşteptări, iluzii şi speranţe într-un trai omenesc şi într-o lume întemeiată pe mai multă echitate.

Din capul locului, cel ce semnează aceste rânduri mărturiseşte că este de acord cu Gelu Rhone în susţinerile lui şi, în egală măsură, cu felul în care el îşi construieşte demonstraţia şi iată de ce.

Mai întâi, pentru că în zilele Revoluţiei autorul era militar în garnizoana Turnu Severin şi nu un militar oarecare, ci ofiţer superior, cu însărcinări semnificative, aflat în preajma comandantului acestei garnizoane, revenindu-i misiuni ce l-au plasat în mijlocul evenimentelor, multe dintre ele generate de măsuri luate de factorii de atunci ai puterii în judeţ şi în oraş.

Apoi, pentru că, astfel plasat şi, mai ales, reprezentând Armata, adică o instituţie cu rol fundamental în orice act de natură celor din decembrie 1989 din România, autorul a avut în permanenţă o perspectivă globală asupra întâmplărilor din aria de competenţă, iar prin legăturile din ţară, cu ofiţeri de diferite ranguri, inclusiv cu militari de rang inferior, şi asupra evenimentelor din centrele importante ale revoluţiei, Bucureşti, Timişoara, Craiova, Reşiţa, Sibiu, Braşov şi altele.

În al treilea rând, întrucât autorul ne convinge că a avut de la început conştiinţa participării la o schimbare majoră în istoria ţării, indiferent cum se va fi numit ulterior această schimbare - revoluţie, lovitură de stat sau, şi mai rău, răscoală, zaveră, “mare vânzoleală” etc., etc. – fapt pentru care a fost foarte atent la ceea ce se petrecea în jurul său, punând cu discernământ în aplicare ordinele şi dispoziţiunile primite, citind critic presa, adnotând şi transcriind sau păstrând pentru uz personal, dar şi pentru folosul istoriei documente semnificative, cum sunt procesele-verbale încheiate de autorităţile acelor zile, dincolo de fluiditatea şi efemeritatea lor sau poate tocmai de aceea.

În al patrulea rând, pentru că, pe baza celor puse în pagină, autorului nu-i poate fi ignorată ori subestimată abilitatea de a înţelege evenimentele, de a-şi descifra interlocutorii, de a-i pune pe fiecare la locul potrivit, de a diagnostica şi de a se pronunţa ferm asupra întâmplărilor şi asupra oamenilor, aşa cum i s-au înfăţişat ele şi ei atunci. Consemnând impresiile, gândurile şi judecăţile la cald şi orânduindu-le în cronologia desfăşurării lor, a rezultat un scenariu credibil, la punctul de întâlnire între beletristic şi documentar.

Beletristic, deoarece este zugrăvită cu cert talent literar atmosfera sumbră, pâcloasă şi rece a acelor zile, suportată cu tot mai mare greutate de organismul Armatei, obligat să stea consemnat cvasipermanent în cazarmă, în stare de alarmă şi în aşteptarea unei confruntări incerte, cu un duşman necunoscut.

Singurele certitudini ale acelui climat, ne sugerează autorul, erau “turiştii” sovietici din oraş şi din judeţ, identificaţi într-un trafic suspect şi permanent cu spaţiul iugoslav, pândă şi bănuială tot mai greu de digerat a ofiţerilor de contrainformaţii şi interminabilele şedinţe politice, organizate şi desfăşurate sub supravegherea atentă a activiştilor politici, cu multe grade pe umăr, dar neprofesionişti ca militari şi îndoctrinaţi până la absurd, unul dintre ei preocupat să strângă cotizaţia de partid până şi după căderea lui Ceauşescu.

Documentar, pentru că numeroasele ipostaze ale evenimentelor sunt consemnate pe temeiul actelor, ordinelor şi dispoziţiilor primite de la eşaloanele militare superioare, precum şi pe baza a ceea ce s-a scris ori s-a spus în acel interval de timp, cu scop normativ, organizatoric sau instituţional, în armată şi, global, în şi pentru întreg spaţiul public românesc.

Înregistrându-le prompt, selectiv şi într-o ierarhie, e drept, subiectivă, autorul creează un tablou complex, dinamic şi strict determinat de moment. De-a lungul şi de-a latul lui se perindă personajele importante şi mai puţin importante ale acelor zile, de la comandantul Brădiceanu, cel care a controlat şi condus cu mână de fier evoluţia situaţiei, influenţată din toate părţile de o multitudine de factori, unii dintre ei de o splendidă bizarerie, ca în toată ţara, continuând cu mai marii structurilor Ministerului de Interne din Mehedinţi şi cu cei ai structurilor de stat care nu dezertaseră, numiţi inconsecvent de către actorii pozitivi ai acelor zile când „tovarăşi”, când „cetăţeni”, ca şi cum ne-am fi întors în timp în plină Revoluţie Franceză.

Nu lipsesc, evident, fruntaşii evenimentelor, veniţi dinspre mediul civil şi veritabil cetăţenesc, de care cei mai în vârstă de astăzi, trăitori ai acelor momente, îşi vor aminti sau îi vor recunoaşte.

Demn de remarcat, nici unul dintre aceste personaje nu ne apare într-o postură retuşată, cosmetizată sau schimbată în raport cu traiectoria lui socială sau politică ulterioară, ceea ce este un semn că autorul n-a revenit în cei mai bine de două zeci de ani scurşi de la „zilele cometei” în vreun fel asupra portretelor în cauză, fiind, poate, interesant de făcut un exerciţiu în această materie.

Nici evenimentele nu sunt prezentate, în genere, altfel decât sub înfăţişarea sub care au fost percepute acestea la momentul producerii lor, fiind însa limpede că, pe măsura scurgerii timpului, devenea tot mai acut sentimentul că evoluţia lucrurilor se îndepărta aproape ireversibil de aşteptările multora dintre cadrele armatei şi, în egală măsură, de speranţele oamenilor.

Summa summarum, la distanţa pe care o are astăzi faţă de evenimente, Gelu Rhone ne propune o cronică a celor 100 de zile, dar, atenţie, nu este o simplă cronică, ci un tablou de foarte multe ori contrapunctat cu judecăţi de valoare, îndoieli şi interogaţii, interioare sau nu, retorice sau nu, cu privire la întâmplările de aici şi din ţară, multe dintre ele rămase, din păcate, până astăzi fără răspuns.

Până la urmă, ceea ce produce autorul este o versiune, versiunea proprie, la care avem dreptul fiecare dintre noi şi toţi deopotrivă, asupra Revoluţiei, versiunea frustă, imediată, a acesteia, o reprezentare care în mod evident nu este a cuiva „din spatele perdelelor”, ci a unuia „din interior”, nepreocupat însă, expres, în a-i descifra resorturile şi nici episoadele ei tenebroase, cărora fie nu le-a venit timpul să fie devoalate, fie, realmente, sunt de aşa natură încât nu ascund ceea ce ne-am închipuit şi încă ne închipuim mulţi că ascund.

În fond dacă, vorba lui Ciu En Lai, chiar despre Revoluţia Franceză este excesiv să pretindem a se şti chiar totul, fiind prea devreme şi prea aproape de prezent, atunci cum să ne putem imagina că noi, la numai 25 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 din România şi din spaţiul est european, am putea solicita să ştim totul despre ele?

Pentru fragmentarium-ul revoluţionar severinean, până una alta, să acceptăm cu deferenţă oferta lui Gelu Rhone, fiind una onestă, generoasă, proaspătă şi revelatoare pentru multe dintre faptele întâmplate în cele 100 de zile consecutive datei de 15 decembrie 1989.

Prof. dr. Tudor Răţoi, director, Arhivele Naţionale Mehedinţi


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-05-13

TAGURI: decembrie, 89, revolutie, gelu, tudoroniu, severin, tudor, ratoi, militar, ofiter, arhive, mehedinti, garnizoana
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...