2017-01-20 05:51

SPECIAL


La pas, prin Cetatea Târgoviştei

 |  17:42
La pas, prin Cetatea Târgoviştei

OraşulTârgovişte, capitală a ţării pe vremea lui Mircea cel Bătrân, păstrează încă şiazi urme ale trecutului şi ale istoriei. Palatul Poştei (Poşta veche), BisericaMitropoliei, Grădina publică, de ofrumuseţe deosebită, statuile şi şcolile, toate acestea dau un farmec aparte străzilor,un parfum de epocă pe care turistul îl poate simţi oricând.

TurnulChindiei, „ceasul” cu glas omenesc

Localitatea nutrebuie ratată de turiştii îndrăgostiţi de artă şi istorie, care vor să vadălocuri minunate şi să cunoască mai bine trecutul acestei aşezări. Târgoviştea s-anăscut şi a înflorit pe malul râului Ialomiţa, la limita dintre deal şi câmpie,acolo unde locuitorii fiecăreia dintre aceste zone veneau să-şi schimbeprodusele. Cezar Bolliac spunea cănumele oraşului Târgovişte vine de la „târg”. Locul era protejat depăduri, ape curgătoare şi mlaştini, departe de graniţa Imperiului turcesc.Toate acestea au contribuit din plin la alegerea lui pentru stabilirea unei noireşedinţe domneşti.

Simbolul oraşuluieste Turnul Chindiei, ce impresionează prin unicitatea şi modalitatea originalăa construcţiei şi care, pe vremea lui Vlad Ţepeş, a servit ca important elementîn apărarea Curţii Domneşti. El a funcţionat şi ca închisoare. Turnul, înalt de27 de metri şi cu un diametru de nouă, avea rol de donjon al Curţii Domneşti şia fost construit în a doua jumătate a secolului XV. Cercetările din ultimii aniau dovedit că Turnul Chindiei a fost zidit peste pridvorul paraclisului dinvremea lui Mircea cel Bătrân. Acesta servea ca punct de observaţie şi de pazăasupra curţii şi împrejurimilor ei. Din vârful lui, cineva striga din răsputerişi anunţa orele, iar la asfinţitul soarelui, adică la chindie, dădea semnalepentru întreruperea circulaţiei în timpul nopţii. De aici provine şi numele:Turnul Chindiei.

Aici au fost tipăriteprimele ziare

Între muzeeleoraşului, la loc de cinste se află Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”edificat între secolele XIV-XVIII, locul de unde domnii, care au rezistat aici,au condus Ţara Românească. La doi paşi de muzeu, Biserica Domnească, ctitorităîn vremea lui Petru Cercel, se ridică mândră spre cer. De mare importanţă suntMuzeul Naţional al Poliţiei Române, Casele-atelier Gheorghe Petraşcu şi VasileBlendea, Muzeul de Artă, Biserica Albă. Cei care îndrăgesc literatura pot vizitaMuzeul Tiparului şi al Cărţii Româneşti vechi sau Muzeul Scriitorilor Târgovişteni.Inaugurat pe 11 mai 1967 într-o clădire construită în a doua jumătate asecolului XIX în stil neoromânesc, după planurile arh. Ion Mincu, Muzeul Tiparuluiadăposteşte mărturii ale civilizaţiei poporului român, dovezi ale trudeimeşterilor tipografi: Macarie, Oprea Logofătul, Coresi, Antim Ivireanul etc.Tot aici au fost tipărite manuale şcolare, cărţi de legi şi primele ziare: „CurierulRomânesc“, „Albina Românească“, „Gazeta de Transilvania“, meritul în apariţiaacestora din urmă revenind scriitorilor I.H. Rădulescu, Gheorghe Asachi şiGheorghe Bariţiu.

Vizitaţi Biserica Stelea!

Muzeul Scriitorilor Târgoviştenia fost inaugurat la 30 decembrie 1968 şi este amplasat în casa scriitorului I.Al. Brătescu-Voineşti, locuinţă construită între anii 1897 şi 1898. Estestructurat pe mai multe secţiuni. Acest lăcaş al culturii ne introduce înatmosfera Evului Mediu când oraşul era primul centru cultural al ţării.Descoperim aici „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” şipoemul scris în limba greacă de Stavrinos: „Vitejiile prea piosului şi preaviteazului Mihai Voievod”. O a doua secţiune a muzeului îl prezintă peIenăchiţă Văcărescu, „părintele gramaticii româneşti” cum îl numea HeliadeRădulescu. La Muzeul Scriitorilor Târgovişteni mai sunt expuse ediţii princeps,corespondenţă, mobilier de epocă, obiecte cu caracter memorial, artă plastică,fotografii.

Complexul MonumentalStelea reprezintă un ansamblu format dintr-un număr mare de monumente: bisericamănăstirii Stelea, construită de Vasile Lupu în anul 1645, chiliile mănăstireştiridicate în secolul XVI, zidurile de incintă, casa egumenească (1645),turnul-clopotniţă şi biserica lui Stelea spătarul. Graţie caracteristicilorarhitecturale deosebite, cu elemente constructive noi, de facturămoldovenească, care o deosebesc de toate celelalte monumente din Târgovişte,acest ansamblu este un reper turistic important nu numai pentru români, constituind,în acelaşi timp, o bază bună de date pentru cei interesaţi de istoria medievalăa ţării.

Casa Nifon (stăreţia),aflată în incinta complexului, este formată din beciuri spaţioase, sprijnite înmijloc de un stâlp median central, unde se află o sală cu patru camere la carese ajunge pe o scară exterioară. Domnitorul Vasile Lupu este acela care areluat lucrările anterioare, realizate la sfârşitul secolului XVI.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-05-20

Mai multe imagini:
La pas, prin Cetatea Târgoviştei
zoom
La pas, prin Cetatea Târgoviştei
zoom
La pas, prin Cetatea Târgoviştei
zoom

La pas, prin Cetatea Târgoviştei
zoom
La pas, prin Cetatea Târgoviştei
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image